ÜLKEDE SU BARIŞI DÜNYADA SU BARIŞI 

Yerelden kalkınmada tarımın ve kooperatiflerin rolü ve önemi Antalya’da konuşuldu

Yerelden kalkınmada tarımın ve kooperatiflerin rolü ve önemi Antalya’da konuşuldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, uzman isimler ve akademisyenlerin katıldığı "Antalya'nın Kooperatifçileri Buluşması" panelinde yerelden kalkınma için yapılması gerekenler mercek altına alındı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği "Antalya'nın Kooperatifçileri Buluşması" panelinde, yerel kalkınma için güçbirliği ve kooperatifçiliğin önemi bir kez daha vurgulandı. ASAT toplantı salonunda gerçekleşen panelde, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Gazeteci Ali Ekber Yıldırım ve Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız gibi önemli isimler tarımsal üretimin itici gücü olan kooperatiflerin rolüne dikkat çekti.

5 Mart 2024

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Antalya’nın Kooperatifçileri Buluşması” panelinde, yerel kalkınma için güçbirliği ve kooperatifçiliğin önemi bir kez daha vurgulandı. ASAT toplantı salonunda gerçekleşen panelde, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Gazeteci Ali Ekber Yıldırım ve Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız gibi önemli isimler tarımsal üretimin itici gücü olan kooperatiflerin rolüne dikkat çekti.

 

Gazeteci Meliha Okur‘un moderatörlüğünde yapılan panelin ilk oturumunda, tarım sektöründe yaşanan değişimler ve kooperatiflerin önemi masaya yatırıldı. İklim krizinin, özellikle tarım sektörünü olumsuz etkilediği vurgulandı. Okur, Fransa’da başlayan çiftçi hareketinin diğer Avrupa ülkelerine de yayıldığını ve bu hareketin önemine dikkat çekti. Türkiye’nin tarım açısından önemli bölgelerinden biri olan Antalya’nın, başarılı bir yerel kalkınma modeli uyguladığına dikkat çekildi. Okur, kooperatiflerin birleştirici gücünün bu süreçte önemli olduğunu ifade etti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Gazeteci Meliha Okur, Gazeteci Ali Ekber Yıldırım ve Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, tarım sektörünün içinden gelen biri olarak, göreve geldiği günden beri çiftçi ve üreticilerin yanında olduklarını belirtti. Böcek, Antalya’nın coğrafi ve iklimsel özellikleriyle önemli bir tarım potansiyeline sahip olduğunu vurgulayarak, kooperatiflerin sayısının artmasıyla birlikte yerel kalkınmanın desteklendiğini söyledi. Böcek, tarımsal üretimde elektrik giderlerinin büyük bir kısmını karşıladıklarını ve su israfını önlemek için çeşitli adımlar attıklarını ifade etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek de, tarım sektörünün içinden biri olarak göreve geldiği ilk günden beri çiftçi ve üreticilerin yanında olduklarını kaydetti.Antalya'nın coğrafi konumu, iklimi ve köklü tarihi geçmişiyle çok önemli zenginliklere sahip olduğunu belirten Muhittin Böcek, "Antalya, turizm ve tarım konusunda ülkemizin başkenti. Çok önemli zenginliklere sahibiz. Biz büyükşehir belediyesinin ilgili tüm birimleri olarak üreticilerin sesine kulak verdik. Onlarla bir araya gelerek taleplerini dinledik. Antalya'da tarımda güç birliği için itici güç olan kooperatif sayısı da 53'e çıktı. Antalya'da üretici ve tarımsal kuruluşlarımızın el ele vermesiyle, yerelden kalkınma ve kooperatifçilik konusunda bir büyük başarı hikayesine hep birlikte imza attık. Bu model, Türkiye'de yerelden kalkınma hamlesine en iyi örneklerden birini oluşturuyor.

Üretimde en büyük girdi maliyetlerinden biri olan elektrik giderinin yüzde 85'ini Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak karşılamaktayız. Bu rakamı 5 yılda yüzde 68'den yüzde 85'e yükselttik. Vahşi sulamaya karşı su israfını önlemek için adımlar attık, kapalı devre sistemi kullanmaya başladık. Arıtılmış suyu tarımda kullanarak tasarruf sağladık. Antalya olarak tarımda yerel kalkınmayı başarıyla en iyi uygulayan büyükşehir belediyesi konumuna el birliğiyle yükseldik. Önümüzde yerel seçimler var. Bundan sonra da daha iyilerini yaparak, kooperatif ve tarımsal işletmelere katkı ve desteklerimizi sürdüreceğiz" dedi.

"Tarım siyaset üstü bir konu olmalı"

Tarım sektörünün ülkenin bugünü ve yarınlarını ilgilendiren stratejik bir sektör olduğunu belirten Muhittin Böcek, tarımın siyaset üstü bir konu olduğunun altını çizdi.Böcek sözlerine şöyle devam etti:"Tarım sektörünün önemli paydaşları olan kooperatiflerle, ziraat odaları, mesleki birlikler, üreticilerimiz ve kadınlarla omuz omuza kentimiz ve ülkemiz için çalışıyoruz. Üstümüze düşen ne varsa da yapmayı sürdüreceğiz. Sizlerin de desteğiyle dünya tarımı başkenti olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Ülkemizin örtü altı tarım sektörünün yüzde 50'sini Antalya'da yapıyoruz. Yerel yönetimler ve merkezi yönetimler arasında sıkıntı var. Tarım ve turizmin başkenti olan kentimizde nedense sürekli siyaset yapılıyor. Tarım çok stratejik bir sektör olması nedeniyle siyaset üstü bir konudur. Örgütlenme ve kooperatiflerimiz geliştikçe ve güçlendikçe hedeflerimiz de büyüyecek. Ülkemize de her anlamda daha çok katkı sağlamak istiyoruz."

“İKLİM KRİZİ TEMELDE BİR SU KRİZİDİR”

Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız, pandemi sonrası tarım sektörünün öneminin arttığını belirterek, üretimin sürdürülebilirliği için kooperatiflerin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Yıldız, su krizinin aslında bir iklim krizi olduğunu ifade ederek, suyun stratejik bir öneme sahip olduğunu belirtti. Su yasasının çıkarılması gerekliliğine değinen Yıldız, bu konuda hükümetin ve yerel yönetimlerin sorumluluklarını hatırlattı.

Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız, gelecek sürecin en tehlikeli olayının iklim değişikliği olduğuna değinerek, şunları dile getirdi:

“İklim krizi temelde bir su krizidir. Su krize girdiğinde her şey sekteye uğrar. Antalya gibi turizm ve tarımın en temel olmazsa olmaz kaynaklarından biri sudur. Üretmek zorundayız. Tarımda üretmek için birçok desteğe ihtiyacımız var bunlardan en önemlisi örgütlenme desteğidir. Tarımda örgütlenmenin en temel adı kooperatifçiliktir. Antalya Büyükşehir Belediyesi yerelden kalkınmayı önemsemiş ve kooperatifçilik alanında önemli destekler sağlıyor.”

Su yasası çıkmalı

Özellikle pandemi sonrasında tarım sektörünün öneminin daha çok anlaşıldığını belirten Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız ise, üretimin sürdürülebilirliği için kooperatiflerin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.Tarımsal üretimde çiftçilere büyük sorumluluk düştüğünün altını çizen Yıldız, "Eğer sizler üretmezseniz insanlar ne yiyip ne içecek. Bunun sorumluluğunu tüm tarım sektörü ve buna bağlı kurumlar üstlenmeli. Enflasyon arttıkça gıda fiyatları da artıyor. İklim değişikliği de önümüzdeki en önemli risklerden birisi. Aslında iklim krizi demek su krizi demektir.

Eğer su olmazsa yaşam biter Turizm, tarım ve buna bağlı tüm sektörler su sayesinde ayakta kalabilir. Eğer iklim değişikliği ve su güvenliği risklerimizi azaltmazsak , geleceğimiz karanlık olacak demektir. Bunun için önlemler alınmalı. Örgütlenmenin önündeki engeller kaldırılmalı. Kooperatifçilik desteklenmeli.Verimli su kullanımı  bilinci geliştirilip yaygınlaştırılmalı. Bu konuda yalnızca yerel yönetimlere değil merkezi yönetime de büyük iş düşüyor. Bu konuda görevde olan herkesin üstüne düşen sorumlulukları yerine getirme zorunluluğu var. Biz Su Politikaları Derneği olarak gerektiği zaman konuyla ilgili görüşlerimizi açıklıyor ve uyarılarımızı da yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz. Su yasası 10 yıldır konuşuluyor fakat hala çıkmadı. Su yönetimi alanında kurulların değil, kurumların yetkili olduğu bir sistem getirilmeli. Çünkü kurullar geçicidir, ama kurumlar kalıcıdır. Bu nedenle su yönetimi için 20 - 30 yıl sonra bile kalıcı olacak yeniliğe açık  kurumlar oluşturulmalı ve sosyal, ekonomi ve ekoloji alanlarını dengeleyen sürdürülebilir  politikalar yaşama geçirilmelidir" diye konuştu.

Gazeteci Ali Ekber Yıldırım, panelde tarımın önemine ve kooperatifçiliğin tarihsel arka planına dikkat çekti. Yıldırım, Mustafa Kemal Atatürk’ün kooperatifçiliğin önemine inandığını ve tarım kredi kooperatiflerinin kurulmasını sağladığını hatırlattı. Tarımda kooperatiflerin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Yıldırım, tarımın siyaset üstü bir konu olması gerektiğini ifade etti.

Gazeteci Ali Ekber Yıldırım ise panelde Mustafa Kemal Atatürk'ün de kooperatifçiliğin önemine inanan bir kişi olarak Türkiye'de tarım kredi kooperatiflerinin kurulmasını sağladığını hatırlattı.Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:"Atatürk, tarımda kooperatiflerin birçok sorunu çözeceğine inanan bir liderdi. 70'li yıllarda ülkemizde köy kooperatifleri kuruldu. 12 Eylül darbesinde ise kapatıldı. Son yıllarda ise belediyelerin destekleriyle kooperatifler yeniden canlanmaya başladı. Tarım Bakanlığı'nın sitesine göre ülkemizde kurulu 14 bin civarında kooperatif bulunuyor. Çiftçiler olarak tarım kredi kooperatiflerinin asıl sahibi sizlersiniz. Buna sahip çıkmanız gerekiyor. Avrupa'da çiftçi birlikleri ve kooperatifleri çok güçlü. Yöneticiler sanayicilerden önce çiftçi birlikleriyle görüşerek oy talep ediyor. 2012 yılında kabul edilen büyükşehir yasasındaki değişiklikle beraber birçok köy mahalle statüsüne geçti. Ülkemizdeki köy sayısı bir gecede yüzde 22,7'den yüzde 8,7'ye düştü. Bu da tarım alanlarını ve üretimi olumsuz etkiledi. Bir gecede herkes mahalleli oldu. Halbuki köylü olmak çiftçi olmak dünyanın her yerinde değerlidir. Bizde ise sanki bunun tam tersi gibi bir algı var. Tarım ve köylünün ne kadar önemli olduğunu anlamak lazım.

Tarım fuarlarını takip edin

Günümüzde tarımsal hizmetler daireleri kurularak belediyelerin tarımla daha fazla ilgilenmeye başladığını belirten Yıldırım, "Fakat bu da her belediyenin farklı uygulamalar yapmasına neden oldu. Tarımsal kalkınma için bu desteklerin planlı bir şekilde uygulanması gerekir. Tarımda siyaset olmamalı tarım her şeyin üstünde olmalı. Sürdürülebilirlik bu sektörde esastır. Ben hemen hemen her hafta Antalya'ya geliyorum. Çünkü tarım için çok önemli bir kent. İzmir'deki tarımda yerel kalkınma modelinin benzerini en iyi uygulayan kent son dönemde Antalya oldu. Antalya'da birçok tarım fuarı düzenleniyor. Bunların takipçisi olun. Fuarları bir avantaj olarak kullanın. Antalya tarım sektöründe gerilerse tüm ülke olarak aç kalırız. Tarımsal üretimi daha fazla anlatmak lazım kooperatifler ve birlikler coğrafi işaretleri kendileri başvurup almalı. Bunları daha çok belediyeler sanayi ve ticaret odaları alıyor. Halbuki bu ürünü üretenler siz çiftçilersiniz" ifadelerine yer verdi.

Toplantıda söz alan Demre Beymelek Sulama Kooperatifi Başkanı Ergün İnceoğlu ise Başkan Böcek’e kooperatiflere verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, “Sizlerin verdiği enerji, boru, tohum desteği olmaza biz kooperatifler ayakta duramazdık. Tüm kooperatifler adına size minnettarız” dedi.  

Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp ise çiftçilerin en önemli isteğinin ÖTV’siz mazot olduğunu belirterek, “Ülkenin kalkınması tarımdan geçer. Üretici her alanda desteklenmelidir. Bizim gibi sahil bandında üretim yapan çiftçilerin en büyük girdi maliyeti mazot, gübre ve ithal edilen ilaçlardır. Günlük yevmiye ücretleri 750 TL’den başlıyor. Tarım sektöründe istihdam edilen elaman kalifiyeli olmalı. Tarım artık bilgi ve teknoloji ile yapılıyor. Antalya Büyükşehir Belediye'miz sağolsun, üreticimize çok önemli destekler veriyor. Özellikte kooperatiflere verilen enerji desteği ile kooperatifler ayakta kalıyor. Kooperatiflerin ayakta kalması demek üretim demek” diye konuştu.

Etkinlikte yapılan konuşmalarda tarım sektöründe kooperatiflerin rolünün büyük olduğu ve yerel kalkınmanın desteklenmesinde önemli bir araç olduğu vurgulandı. Yeraltısuyunun stratejik bir kaynak olduğu ve çok verimli kullanılması gerektiği belirtildi. Antalya’nın tarımsal örgütlenmeye ve çiftçilere destek konusundaki  başarısı, diğer bölgeler için de bir örnek teşkil etmektedir denilerek tarımın sürdürülebilirliği için kooperatiflerin güçlendirilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Kaynaklar

 https://www.sondakika.com/ekonomi/haber-tarimda-kalkinmanin-yolu-kooperatiflerden-geciyor-16913338/

https://n24.com.tr/tarimda-kalkinma-ve-kooperatifler-antalyanin-basarisi/ Editör Figen Büşra Ayaydın

 Henüz içerik eklenmemiş. Biz ilgilenirken siz bu sırada diğer sayfalara göz atabilirsiniz.