"Dünyada herkese yetecek kadar kaynak var, ancak herkesin hırsını karşılamaya yetecek kadar değil."  Mahatma GANDİ

HABERLER

Su Politikaları Derneği TMMOB İMO 4. Su Yapıları Sempozyumunda

18 Kasım 2015 TMMOB İnşaat Mühendisleri Odasının  2009 yılında başlattığı sempozyumların dördüncüsü 19 - 21 Kasım 2015 tarihinde Antalya’da düzenlenecektir. Su mühendisliği tarihinden modern teknik çözümlere, planlamadan havza yönetimine, su politikalarından çevresel / sosyal etkilere geniş bir alanda ele alınması planlanan sempozyumun, özellikle kamu / özel kesimden gelecek uygulama örneklerinin tartışılmasıyla, akademisyenlerin ve farklı disiplinlerin katkılarıyla zenginleşmesi, su kaynaklarının geliştirilmesinde kamusal farkındalık yaratması beklenmektedir imo sempozyum - Kopya İMO ‘nun Sempozyum duyurusunda aşağıdaki açıklamalar yer verilmiştir. “Türkiye, kısıtlı su kaynaklarını geliştirmek amacıyla önemli su yapılarını gerçekleştirmiştir. Ancak, ülkenin mevcut su kaynakları potansiyelinin değerlendirilebilmesi için çok sayıda tesis/projenin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Su, enerji ve gıda güvenliği kavramlarının sık tartışılmaya başlandığı 21. yüzyılda, enerji / gıda üretimindeki temel girdi niteliği dikkate alındığında, suyun önemi daha da artmaktadır. Nüfus artışı, sanayinin gelişimi, kırsal/kentsel yerleşimdeki hızlı değişimler,su kirliliği, iklim değişikleri gibi etkiler nedeniyle “temiz / kullanılabilir su”ya erişim giderek zorlaşmaktadır. Kamu malı niteliğinde, “insan hakkı” olarak tanımlanan su kullanımında paydaşların katılımının sağlanmaması, özelleştirme politikaları son dönemlerde su projelerinin kamuoyunda sıklıkla tartışılmasına neden olmaktadır. Su kaynaklarının planlanmasından işletmesine, her aşamasında tasarımcı, mühendis, işletmeci, yönetici, karar verici olarak görev alan İnşaat Mühendisleri sadece teknik konuları değil;   ulusal / uluslararası su politikaları, yerel-merkezi yönetim etkileşimleri, havza yönetimi, çevresel/sosyal etkiler, su kaynakları kullanımında paydaşların sürece katılması konularını da tartışarak görüşlerini oluşturmak zorundadır.” 3 Gün sürecek Sempozyuma Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun YILDIZ çağrılı konuşmacı olarak davet edilmiş olup sempozyumun 1. Gününde “ “Dünyada ve Türkiye’de Su Politikaları “ başlıklı bir sunum gerçekleştirecektir   Sempozyum programının tümü için tıklayınız program
Yorumlarınızı Bizimle Paylaşın

Sadece üyelerimiz yorum yapabilir, hemen ücretsiz üye olmak için Tıklayın

(E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır)
Yorumu Gönder
Henüz Yorum Yapılmamış

Ziyaretçi İstatistikleri

Aktif ziyaretçi sayısı: 6 Bugünkü ziyaretçi sayısı: 61 Toplam tekil ziyaretçi sayısı: 114388