"Dünyada herkese yetecek kadar kaynak var, ancak herkesin hırsını karşılamaya yetecek kadar değil."  Mahatma GANDİ

HABERLER

Yeraltındaki Sularımız Ne Durumda ?

23 Ağustos 2014 Yeraltı suyu birçok şehrin, sulama sistemlerinin ve sanayi tesisinin su ihtiyacını karşılayan doğal su kaynağıdır.Yeryüzüne düşen yağışların bir bölümü bitkiler tarafından tutulmakta, bir bölümü toprak tarafından emilmekte, bir bölümü yüzeysel akıma geçerek akarsulara kavuşmakta, bir bölümü de yüzeyden alta doğru sızarak muhtelif derinliklerde kayaların çatlaklarında, çeşitli boyuttaki kum, mil ve çakıl gibi malzemelerin arasındaki boşluklarda depolanmaktadır. Yeraltındaki boşluk veya gözeneklerde tutulan suya “yeraltı suyu” denilmektedir. Yeraltı suyu dünyanın tatlı suyunun yaklaşık olarak %22'sini sağlamakta olup hidrolojik döngünün bir parçasıdır. Yeraltı suyunun kaynakları yağışlar, okyanuslar, ırmaklar, göller, bataklıklar, yapay gölcükler ve su arıtma sistemlerinden oluşmaktadır. Yeraltısuyu konusunda bir eylem planı hazırlayan Su Yönetimi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada Türkiye'de yıllık kullanılabilir yer altı suyu potansiyelinin 14 milyar metreküp, toplam kullanılabilir su potansiyelinin ise 112 milyar metreküp olduğu belirtildi Resim1 Türkiye'de Yeraltısuları Faaliyetleri İle İlgili Kanunlar Tüzük Ve Yönetmelikler aşağıda sıralanmıştır. • 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun • 167 sayılı Yeraltısuları Hakkında Kanun • 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu • 1053 sayılı Belediye Teşkilatı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun • Yeraltısuları Tüzüğü • Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği • Yeraltısularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik • İçme Suyu Temin Edilen Akifer ve Kaynakları • Koruma Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ Ülkemizdeki su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesinden sorumlu kuruluşa olan DSİ Genel Müdürlüğü'nün Yeraltısuları ile iligli Görev ve Sorumlulukları arasında ; Yeraltısularının nerelerde, hangi derinlikte, ne miktar ve kalitede olduğunu belirlemek maksadıyla hidrojeolojik etüdler yapmak ,Kaynakların envanterini tutmak,İşletme rezervlerini belirlemek ve ilan etmek,Tesisleri kurmak ve devir işlemlerini tamamlamak,Ekonomik ve verimli olarak işletilmesini sağlamak ,Kullanıcılarına amacına uygun olarak tahsiste bulunmak yer almaktadır. Resim3 Bu çalışmalar kapsamında DSİ 141 adet ovanın hidrojeolojik raporun planlama kademesini tamamlamış olup 51 adet ovaya ait hidrojeolojik çalışmalara devam etmektedir . Yeraltısuyu Rezervi ve Tahsisi Durmumuz Resim2 Resim6 controlled-artesian-well YERALTISUYU SULAMALARI YAS SULAMA KOOPERATİFLERİ : DSİ tarafından inşa edilen ve işletmesi kooperatifler tarafından yapılan geri ödemeli sulamalardır . DSİ SULAMALARI : Yüzey sulamalarını takviye etmek maksadıyla inşa edilmiş kombine sulamalardır. KAMU SULAMALARI (TİGEM) : Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün yaptığı sulamalardır. BELGELİ ŞAHIS SULAMALARI : Şahısların DSİ’den belge alarak kendi imkânları ile yaptıkları yeraltısuyu sulamalarıdır . işletme SULAMA KOOPERATİFLERİ Ülkemizde yeraltısuyundan yapılan sulamaların büyük bir kısmını sulama kooperatifleri oluşturmaktadır . 1978 yılı 2013 yılı Kooperatif Sayısı 299 1 426 Kuyu Sayısı 2 742 11 700 Alan (ha) 119 260 482 275 ŞAHIS SULAMALARI Belgeli sondaj kuyuları : 273 962 adet Belgesiz sondaj kuyuları (tahmini) : 180 000 adet Belgeli ve belgesiz kuyular ile yaklaşık 1 milyon ha * arazinin yeraltısuyundan sulandığı tahmin edilmektedir .Bu değer Şahıs kuyularının yaklaşık 250 000 adetinin sulama maksatlı kullanıldığı ve her kuyunun 4 ha suladığı kabul edilerek hesaplanmıştır . Resim7 KAPALI SULAMA SİSTEMLERİNE DÖNÜŞÜM Sulama kooperatiflerine ait sulama sistemlerinde, yeraltısuyunun daha verimli kullanılması maksadıyla 2004 yılından itibaren kapalı sulama sistemleri dönüşümüne başlanmıştır . 482 275 ha yeraltısuyundan sulama yapan sulama kooperatifleri ödenek aktarma programından da faydalanarak kapalı sistem sulama oranlarını % 53’ e yükseltmiştir . 2011 yılından bu yana İl Özel İdareleri-Sulama Kooperatifleri ve DSİ arasında şebeke dönüşüm projesi kapsamında bugüne kadar 267 adet sulama kooperatifi ile protokol ve ön sözleşme imzalanmıştır . Kapalı Sulama Sistemine dönüşecek toplam alan 122 409 ha olarak planlanmıştır. Resim9Resim9 YERALTISUYU KULLANIMININ KONTROLÜ Kanunda yapılan yeni bir düzenlemeyle ilk safhada yeraltısuyunun çok yoğun kullanımı ve rezerv-tahsis ilişkisi dikkate alınarak sadece Konya ve Ergene Havzalarındaki kuyulara ve ülke genelinde sanayi maksatlı tüm kuyulara ölçüm sistemi kurma zorunluluğu getirilmiş ve uygulamaya başlanmıştır . Bugüne kadar, • Ergene Havzasında ölçüm sistemi kurulması gereken 853 adet içme-kullanma ve sulama amaçlı kuyudan 13 adedine, • Konya Havzasında ölçüm sistemi kurulması gereken 21 355 adet içme-kullanma ve sulama amaçlı kuyudan 1 188 adedine, • Ülke genelindeki 5 650 adet sanayi maksatlı kuyudan 2286 adedine ölçüm sistemi kurulmuştur . HAVZALARDA YERALTISUYUNUN DURUMU VE TAHSİSLER Resim10 Yeraltısuyunun kullanımı konusunda DSİ'nin Hedefleri DSİ Genel Müdürlüğü her yıl 4 000 hektar araziyi yeraltısuyundan faydalanarak sulamaya açmak için planlama yapmıştır. Bunun yanısıra Konya ve Ergene Havzalarındaki 22 008 adet belgeli kuyuya kanundaöngörülen 01/03/2016 tarihine kadar ölçüm sistemi kurmak, Sanayi amaçlı 5 650 kuyuya kanunda öngörülen 01/03/2014 tarihinekadar ölçüm sistemi kurmak ,2430 adet yeraltısu seviye ölçümü yapılan rasat kuyusu sayısını 2700 e çıkarmak, Yeraltısularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında 2014 yılı içerisinde 6 havzadaki yeraltısuyu kütlelerini belirlemek olarak açıklanmıştır. Resim11 Resim12 Hidropolitik Akademi
Yorumlarınızı Bizimle Paylaşın

Sadece üyelerimiz yorum yapabilir, hemen ücretsiz üye olmak için Tıklayın

(E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır)
Yorumu Gönder
Henüz Yorum Yapılmamış

Ziyaretçi İstatistikleri

Aktif ziyaretçi sayısı: 8 Bugünkü ziyaretçi sayısı: 296 Toplam tekil ziyaretçi sayısı: 115844