ÜLKEDE SU BARIŞI DÜNYADA SU BARIŞI 

HABERLER

UNECE Sınır Aşan Sularda İşbirliği Rehberi Hazırlıyor. Cenevre'de Çalıştay Yapıldı

30 07 2020 

Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE), sınır aşan sularda işbirliğinin yasal çerçevesine ilişkin yeni bir rehber hazırlığında

Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE), sınır aşan sularda işbirliğinin yasal çerçevesine ilişkin bir rehber dokümanın taslağını "Draft checklist on the development of legal frameworks for transboundary waters" 17 Temmuz 2020 tarihi itibariyle yayınlamıştır.   

https://www.unece.org/index.php?id=52790

Sözkonusu taslak üzerinde görüş alış verişinde bulunmak üzere 28-29 Temmuz 2020 tarihlerinde, BM'nin Cenevre Merkezinde bir sanal çalıştay düzenlenmiştir.  Çalıştayın programı ve  yapılan sunumlar yukarıda verilen Web sayfasında  mevcuttur.

SPD Çalıştaya Katıldı

Çalıştay, önceden kayıt yaptıran  hükümetlerin temsilcileri, uluslararası kurumların yetkilileri, sınır aşan sularla ilgili çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşları ve diğer ilgililere açık olarak düzenlenmiştir. Su Politikaları Derneği (SPD)'nden Dernek Başkanı Dursun Yıldız ve SPD Uluslararası İlişkiler Merkezinden Hamza Özgüler bu çalıştaya kayıtlı olarak katılım sağlamışlardır.

Çalıştay programından da görüleceği üzere, "Draft checklist on the development of legal frameworks for transboundary waters" taslak dokümanı üzerinde görüşmeler yapılmış, Dünyanın değişik coprafyalarından uygulama örnekleri sunulmuştur. Sınıraşan sularda işbirliği sürecinin yönetimine ilişkin konular soru cevaplı olarak ele alınmıştır. COVID-19 gibi salgın hastalıkların sınır ötesi yayılımı gibi konular da UNECE ve Dünya Sağlık Örgütü'nün işbirliğinde bir çalışma konusu olarak ilk defa gündeme getirilmiştir. Sınıraşan sular üzerinde işbirliği sürecinde üçüncü tarafların rolüne ilişkin mülahazalar ise çalıştayda en çok tartışılan başlıklardan biri olmuştur. Çalıştaya Irak resmi makamlarından kalabalık bir heyetin katılımı dikkat çekmiştir.

Çalıştaydaki her bölümü iki gün boyunca ortalama 140 katılımcı izlemiş ve soru cevap bölümlerine aktif olarak katılım sağlanmıştır.Katılımcıların soruları daha çok uygulamalar üzerine yoğunlaşmıştır.  Irak Su Kaynakları Bakanlığından bir yetkilinin  yazılı sorulardan biri, memba ülkesi bir baraj yaptığında mansaba olan etkisinin nasıl ölçülmesi ve değerlendirilmesi gerektiği şeklinde  olmuştur. Ülkemizin ilgili kuruluşlarından çalıştaya bir katılımın olmadığı dikkat çekmiştir.   Rehber doküman üzerinde ilave görüşlerin temini amacıyla taslak dokümanın bir süre daha görüşe açık olarak kalacağı öğrenilmiştir.

Çalıştay’da Dikkat Çeken Hususlar

Faydalı bir rehber yayın olarak görmekle birlikte, UNECE tarafından hazırlanan bu rehber yayının, mansap ülkelerinin sınıraşan işbirliğine göreceli olarak daha uzak olduğu kabulüyle oluşturulduğunu anlıyoruz..  

Dikkat çeken diğer hususlar ise aşağıdaki gibi sıralanabilir:

- Yeraltısuları sürece daha kapsamlı olarak dahil ediliyor.

- Hedef kitle olarak SPD gibi  uzman sivil toplum kuruluşları  daha açık olarak zikrediliyor. 

- Beşinci Temanın ilk bloğunda STK’ların ortak komisyon içinde yeralması hususu ifade ediliyor.

- Kıyıdaş ülkeler dışındaki ülkelerin de taraflar arasında yer alabileceği öngörülürken, Uluslararasi kurumların sınıraşan nehirlerle ilgili ortak komisyonlarda yer alması konusu belirtilmiyor veya bu konunun açık olarak ifadesi yeğlenmiyor.

HPA News 

Program için lütfen tıklayınız

/uploads/editor/images/Programme_workshopAgreements_final_(1).pdf

Yorumlarınızı Bizimle Paylaşın

Sadece üyelerimiz yorum yapabilir, hemen ücretsiz üye olmak için Tıklayın

(E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır)
Yorumu Gönder
Henüz Yorum Yapılmamış