ÜLKEDE SU BARIŞI DÜNYADA SU BARIŞI 

HABERLER

Karakaya Barajında ciddi bir deprem hasarı yok ancak kontroller sürmeli

Su Politikaları Derneği Elazığ Malatya Depremi sonrasında Karakaya Barajı'nın durumu konusunda bir ön inceleme raporu yayınladı.
 

Raporıun girişinde ve değerlendirme bölümünde aşağıdaki husulara yer verildi 


Sınıraşan sular üzerindeki büyük barajların depreme dayanıklı olarak inşa edilmesi  barajın inşa edildiği ülke kadar barajın akışaşağısındaki ülke için de önem taşımaktadır. Bu nedenle bu barajların depreme diğer afetlere karşı dayanıklılıkları yakın mesafeli  depremlerin sonrasında gündeme gelmekte ve ülkelerarasındaki  hidropolitik ilişkileri de etkilemektedir.  SPD Hidropolitik Akademi, son dönemde Doğu Anadolu Fayında meydana gelen sismik hareketlilik ve son olarak 6,8 büyüklüğündeki Elazığ, Malatya depreminden sonra kırılan  bu fay segmentine  yaklaşık 9 km uzaklıkta yer alan Karakaya Barajı ve HES’in depreme karşı genel davranışı, elde edilebilen bilgiler üzerinden değerlendirilmiştir. Hazırlanan bu ön rapordaki amaç Karakaya Barajı ve HES’in depremden sonra genel durumu ile ilgili bir ön bilgilendirme yapmaktır. 
 
Saygılarımla  
Dursun Yıldız  
Başkan   
28 Ocak 2020 
 

Kısa Değerlendirme  
Şekil 7 de de görüldüğü gibi Türkiye bir deprem ülkesi olup barajlarımızın önemli bir bölümü fay hatlarına yakın bölgelerde inşa edilmek zorunda kalınmıştır.  Karakaya Barajı ve HES de bu barajlardan biridir.  
Karakaya Barajı ve HES bölgedeki barajlar içinde 24 Ocak 2020 tarihindeki depremi oluşturan fay segmentine ve depremin merkez üssüne en yakın barajdır. Bu nedenle bu baraj  karşılaşabileceği en büyük yer ivmesine maruz kalmıştır. Yapılan incelemelerde barajda ve yardımcı yapılarında baraj güvenliğini etkileyebilecek hiçbir hasarın oluşmadığı ,şalt sahası ve trafo merkezinde kısmi ve hızla onarılabilen hasarların mevcut olduğu tespit edilmiştir.  
Böylece Karakaya Barajı ve HES işletmeye girdiğinden bu yana  projelendirme ve inşaat kalitesi açısından ilk kez  yüksek düzeyli bir depreme dayanıklılık testine girmiş ve bu testten sağlam bir şekilde çıkmıştır. 
DSİ Genel Müdürlüğü tarafından o bölgede  geçmişte inşa edilen diğer büyük barajlarımızın da aynı proje ,inşaat ve denetim kalitesi ile inşa edildiği bilinmektedir. DSİ Genel Müdürlüğü Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi tarafından hazırlanan raporda (4) deprem sonrası barajların kontrolü konusunda bilgilerle birlikte DSİ tarafından inşa edilen barajların hiçbirinde o güne kadar gerçekleşen depremlerden dolayı kayda değer bir hasara rastlanmadığı da yer almaktadır.   
 Ülkemizde deprem etkilerinden dolayı hasara uğrayan baraj sayısının düşük olması bu konunun önemini azaltmamaktadır.Bunun tersine depremin hemen sonrasında görünür bir şekilde ortaya çıkmayan deprem etkileri ,barajda mevcut olan diğer küçük problemlerin aktif hale gelmesinde etkili olabilir ve bu süreç içerisinde baraj güvenliğini tehdit edebilir.Bu nedenle ülkemizdeki olumlu durum bu alanda yapılması gereken çalışmaların önemini azaltmamalıdır.  

 

Raporun tümü için lütfen tıklayınız

/uploads/editor/images/DEPREM%C4%B0N%20KARAKAYA%20BARAJINA%20ETK%C4%B0LER%C4%B0%20%C3%96N%20DE%C4%9EERLEND%C4%B0RME%20RAPORU%20.pdf


 

Yorumlarınızı Bizimle Paylaşın

Sadece üyelerimiz yorum yapabilir, hemen ücretsiz üye olmak için Tıklayın

(E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır)
Yorumu Gönder
Henüz Yorum Yapılmamış