ÜLKEDE SU BARIŞI DÜNYADA SU BARIŞI 

HABERLER

Su’yun Enerji Maliyetine Dikkat 

  Su Politikaları Derneği Büyük Kentlerde “Su için Enerji” ilişkisini inceliyor ! Kentlerin Stratejik Su Yönetimi Planlarında, artan enerji talebinin daha ucuz ve yenilenebilir kaynaklarla   karşılanması da dikkate alınmalı. İZSU’nun giderlerinin dörtte biri enerji ve elektrik giderleri.  İSKİ ‘nin elektrik  gideri ise 2018 yılında %34 artmış   Dursun Yıldız 15 Ekim 2019 Dünyada su için enerji enerji için su bağlantısı artıyor. Bugün  Enerji üretiminin %90'ı su-yoğun bir üretimdir. Halen üretilen elektriğinin %8’i  ise içme kullanma suyu sistemleri için kullanılıyor. Enerji maliyetlerindeki artış, özellikle suyu topluma en uygun bedelle temin etme politikası içinde olan Yerel Yönetimlerin su idarelerini zorluyor. Su Politikaları Derneği artan enerji maliyetlerinin kentlerde su temini ve çevre sağlığı hizmetleri üzerindeki olası etkisini incelemek için yeni bir çalışma başlattı. Bu çalışmanın ilk sonuçları Ankara, İstanbul, İzmir gibi üç büyük kentimizin Su ve Çevre sağlığı hizmetleri için giderlerinin önemli bir bölümünü enerji giderlerinin oluşturduğunu ortaya koydu. SPD tarafından başlatılan bu çalışmada ülkemizdeki 30 Büyükşehir Belediyesinin Su ve Kanalizasyon İdareleri Genel Müdürlüklerinin Yıllık Faaliyet Raporları  inceleniyor.Bu raporlarda yer alan enerji ve elektrik giderlerinin, toplam gider bütçesi içindeki oranları ve yıllık değişimleri Ankara, İstanbul ve İzmir için aşağıdaki sonuçları ortaya koydu. Elektrik Tüketimi 2018 yılında İSKİ’nin gider harcamalarının yaklaşık %10’u,ASKİ’nin %12’si İZSU’nun ise enerji ve elektrik gideri olarak %25’i olmuştur.   İZSU’nun elektrik ve enerji giderinin bütçe içindeki payının büyüklüğü,  temin ettiği suyun %50’sini yeraltısuyundan karşılaması, büyük pompaj ihtiyacı  ve  çok sayıda içmesuyu ve atıksu arıtma tesisi işletmesi nedeniyle ortaya çıkıyor. Aslında  Döngüsel Ekonomi içinde arıtılmış atık suyun yeniden kullanımı Su İdarelerinin elektrik  giderlerini daha da arttıracak. Diğer taraftan mevcut suyun daha verimli kullanılması için daha fazla arıtılmış atık su kullanımına ihtiyaç olacak. Bu durumda  Büyükşehirlerin Su Yönetimlerinin elektrik enerjisi giderlerini azaltmaya yönelik tedbirler alması gerekiyor. 2015 yılında yapılan bir çalışma Ankara ,İstanbul, İzmir de içme suyu ve arıtma sistemleri için 2 milyar kilovatsaat elektrik enerjisi tüketildiğini ortaya koymuş. Çalışmaya göre İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 2015 yılında yaklaşık 1,3 milyar kilovatsaat, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) yaklaşık 380 milyon kilovatsaat ve İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) yaklaşık 330 milyon kilovatsaat elektrik enerjisi tüketmiş. Bu çalışma yapılırken İZSU’nun görece yüksek elektrik ve enerji giderlerinin yanısıra 2018 yılında İSKİ’nin elektrik giderlerindeki artış da dikkatimizi çekti Aşağıda verilen grafiklerde de görüldüğü gibi 2018 yılındaki elektrik sarfiyatı 2017 yılına göre sadece %15 artmasına rağmen elektrik gideri  %34 ‘lük bir artışla 2017 yılına göre 200 milyon TL daha fazla gerçekleşmiştir. Son beş yılın değerleri içinde sadece 2018 yılında gerçekleşen bu yüksek  artış dikkat çekici bulunmuştur. Bu durum 2018 yılında  İSKİ’nin satın aldığı elektriğin birim maliyetindeki artıştan oluşmuştur. Bu durum  Büyükşehirlerimizin su ve Kanalizasyon idarelerinin tahmini bütçeleri için  elektrik giderleri kalemi konusunda belirsizlik yaşayabileceklerini ortaya koymaktadır. Su için Enerji Verimliliği Konusunda Ne Yapılmalı ? İklim değişiminin artan etkisi artan  kent nüfusu, plansız kentleşme, ilave su ihtiyacının çok uzak mesafelerden getirilmesi gibi hususlar kentlerin su yönetimlerini mevcut suyu en verimli şekilde kullanmaya mecbur kılmaktadır. Bu kapsamda arıtılmış atık su kullanımının da arttırılması çözümler arasında yer almaktadır. Bu kullanım için en önemli gider kalemi ise yine ileri arıtma ve pompajda kullanılacak elektrik enerjisi girdisi olacaktır. Bu nedenle Büyükşehirlerimizde su ve çevre sağlığı konusunda yapılacak olan stratejik planların, öncelikle enerji kullanımında verimliliği ve  yenilenebilir ve maliyeti düşük enerji üretimini  dikkate almaları gerekmektedir. Büyükşehirlerde su ve çevre sağlığı hizmetlerinde kullanılan elektrik giderlerinin azaltılması  için  öncelikle akıllı ve iyi bir şebeke yönetimi kurulması basınçların iyi ayarlanması ,verimli pompalar kullanılması, yerel yönetimlerin otoprodüktör olarak  temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmeleri gerekiyor. Ayrıca kentlereki  yağmur sularının terfi merkezleri üzerinden değil yerçekimi gücü ile yani "cazibe" yöntemiyle direk olarak deniz veya akarsulara ulaştırılması da Su ve kanalizasyon İdarelerinin  bu gider kalemini azaltacaktır.
Yorumlarınızı Bizimle Paylaşın

Sadece üyelerimiz yorum yapabilir, hemen ücretsiz üye olmak için Tıklayın

(E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır)
Yorumu Gönder
Henüz Yorum Yapılmamış