"Dünyada herkese yetecek kadar kaynak var, ancak herkesin hırsını karşılamaya yetecek kadar değil."  Mahatma GANDİ

HABERLER

DSİ Yasası Değişiyor ! Sulama Birlikleri ve Sulama Kooperatiflerinde kurumsal yapı değişiyor

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından hazırlanan "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı" 9 Mart 2018 tarihinde TBMM Başkanlığına gönderildi.   Kanun Tasarısında yer alan maddelere göre ;
 • Sulama Birliği Meclisi ve Yönetim Kurulu,Denetim Kurulu  organları kaldırılıyor ,Başkanlık ve başkanın görev yetki ve sorumlulukları yeniden düzenleniyor ,
 •  Mevcut Sulama Birliği Başkanları DSİ nin teklifi ve Bakan onayı ile atanıyor ,
 •  Sulama Birliklerinden kuruluş amacına ulaşamayacağı tespit edilenler DSİ'nin teklifi üzerine bir başka birlik ile birleştirilebiliyor  veya  Bakan onayı ile feshedilebiliyor,
 • DSİ'ce uygun görülen Sulama Birlikleri Büyükşehirlerde Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlıklarına  diğer illerde ise İl Özel İdarelerine devredilebiliyor,
 •  Sulama Birlikleri DSİ'nin İdari ve Mali  denetimine giriyor,
 • Sulama Birliğinin hizmet alanı içindeki görev ve sorumlulukları yeniden düzenleniyor,
 • Sulama Tesisleri DSİ tarafından hizmet alımı suretiyle veya işletme hakkı devri yoluyla özel hukuk tüzel kişilerine işlettirilebiliyor,
 • Sulama Kooperatifleri DSİ Genel Müdürlüğü Denetimine giriyor,
 • Su Tahsisleri yetkisinin DSİ Genel Müdürlüğünde olduğu açıkça belirtiliyor ,
 • DSİ Genel Müdürlüğünde Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kuruluyor
 • DSİ Genel Müdürlüğünde Arazi Toplulaştırma Etüt ve Projelendirme Dairesi Başkanlığı Kuruluyor,
 • DSİ Genel Müdürlüğünde Değerlendirme ve Destekleme Dairesi Başkanlığı kuruluyor.
Yasa Tasarısının Genel Gerekçesi İçin Lütfen Tıklayınız DSİ yasasında değişiklik için yasa tasarısının genel gerekçesi  
Yorumlarınızı Bizimle Paylaşın

Sadece üyelerimiz yorum yapabilir, hemen ücretsiz üye olmak için Tıklayın

(E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır)
Yorumu Gönder
Henüz Yorum Yapılmamış

Ziyaretçi İstatistikleri

Aktif ziyaretçi sayısı: 10 Bugünkü ziyaretçi sayısı: 261 Toplam tekil ziyaretçi sayısı: 115809