"Dünyada herkese yetecek kadar kaynak var, ancak herkesin hırsını karşılamaya yetecek kadar değil."  Mahatma GANDİ

HABERLER

İSTANBUL`DA ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA UZUNCA BİR SÜRE SU KITLIĞI YAŞANMAYACAKTIR.

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Ali Uğurlu’ nun Birleşmiş Milletler (BM) tarafından onaylanan bir araştırmaya göre İstanbul’un 2030 yılında susuz kalacağı iddiaları üzerine yaptığı açıklama:

Birleşmiş Milletler (BM), geçen günlerde onayladığı uzman araştırmaları raporunu kamuoyu ile paylaşarak aralarında İstanbul`un da olduğu Dünya`nın on bir büyük kentinin su kıtlığı yaşayacağı iddiasında bulunmuştur. Onaylanan bu araştırmaya göre Dünya`da iklim değişikliği ve nüfus artışının belirleyici olacağı nedenlerden ötürü su talebinin 2030 yılı itibariyle arzın % 40`ının üzerine çıkacağı öngörüsü ile İstanbul`un da 2030 yılında su kıtlığı yaşayacağı iddiasında bulunulmuştur. Araştırma, Türk hükümetinin resmi verilerine göre; ülkede kişi başına düşen içme suyu miktarının 1700 m3`ün altına indiği, 2016 yılından beri ülkenin bir su stresi yaşadığı ve 2014 yılının başlarında kentin su rezerv kapasitesinin % 30 düştüğü tezi ve verilerine dayandırılarak, 2030 yılı itibariyle durumun kötüleşeceği ve bu nedenlerden ötürü İstanbul`da büyük bir su kıtlığı yaşanabileceği tezine dayanmaktadır. Birleşmiş Milletlerin uzman araştırmasına dayanan bu rapor ve öngörüleri doğru değildir. Su sorunu genelde büyük kentlerin ortak sorunudur. Küresel iklim değişikliği ve kırlardan kentlere yoğunlaşan göç nedeniyle büyük metropollerin karşı karşıya kaldığı genel altyapı sorunlarının başlıcalarından birisi su temini sorunudur. Bu durum büyük kentlerin diğer sorunlarıyla birleşince uzmanları doğal olarak endişeye sevk edebilmektedir. Bu anlamda İstanbul ilimiz de çeşitli açılardan sorunlu bir il olmakla birlikte önümüzdeki yıllarda bir su tehdidi ile karşı karşıya değildir ve kalmayacaktır. Ülkemizde son beş yıl içerisinde kurumsal anlamda yeterli olmasa da ciddi olarak su yönetimi ile ilgili dikkate değer çalışmalar yapılmıştır. İstanbul`un mevcut su havzaları İstanbul kentini hali hazırda besleyecek durumda olmasa bile 2000`li yılların başında DSİ tarafından uygulamaya konulan İstanbul Su Temini Büyük Melen Projesi İstanbul`un uzun yıllar boyunca su sorununu büyük ölçüde kökten çözebilecek bir projedir.     Büyük Melen projesi dört aşamalı bir projedir. Melen Regülâtörü, Melen Terfi İstasyonu ve Deposu, toplam 189 km`lik isale hattı, Cumhuriyet Arıtma Tesisi ve Terfi Deposundan oluşan 1.aşama bitmiş olup, Melen çayından yılda 268 milyon m3 suyu (günlük 734.000 m3/gün) Kâğıthane`ye taşımaktadır. Projenin 2. aşaması, Melen Barajı 2018 yılı içerisinde tamamlanacaktır. Projenin 3. Aşaması ise 2015 yılında ihale edilmiş olup halen devam etmektedir. Dört aşamalı bu proje bittiğinde İstanbul`a yılda 1 milyar 77 milyon m3 (2.739.936 m3/gün) su verilecektir. Melen Barajı yaklaşık 700 milyon m3 depolama hacmi ile İstanbul`un 868 milyon m3 kapasitedeki 17 adet su kaynağının yaklaşık % 80`i kadar su depolayabilecektir. Yeşilçay sisteminden de yılda 145 milyon m3 (397.000 m3/gün) su verildiğini düşünecek olursak İstanbul`un 2060 yılına kadar su sorununun olmayacağı anlaşılacaktır. İleriki yıllarda Yeşilçay Projesi kapsamında  DSİ`nin 2017 programında olan İsaköy ve Sungurlu Barajları da inşa edilerek yılda ilave 190 milyon m3 su alınacak ve Yeşilçay` dan şehre ulaştırılacak toplam su miktarı yılda 335 milyon m³ olacaktır Bununla birlikte özellikle 21.000 km uzunluğunda bir su iletim hattına sahip İstanbul`da kayıp kaçak oranının yapılan çalışmalara rağmen % 40`ın altına düşürülememesi ve İstanbul`un önemli su kaynaklarının beslendiği Kuzey Ormanlarının 3. Köprü ve 3. Havalimanı, Kanal İstanbul gibi yapılaşma projeleriyle tahrip edildiği dikkate alınacak olursa İstanbul`da suyun dikkatli, verimli ve su kaynaklarını koruyacak şekilde kullanılmasının gelecek kuşaklar açısından gerekliliği anlaşılacaktır. Dr. Ali UĞURLU TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorumlarınızı Bizimle Paylaşın

Sadece üyelerimiz yorum yapabilir, hemen ücretsiz üye olmak için Tıklayın

(E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır)
Yorumu Gönder
Henüz Yorum Yapılmamış

Ziyaretçi İstatistikleri

Aktif ziyaretçi sayısı: 11 Bugünkü ziyaretçi sayısı: 109 Toplam tekil ziyaretçi sayısı: 206500