"Dünyada herkese yetecek kadar kaynak var, ancak herkesin hırsını karşılamaya yetecek kadar değil."  Mahatma GANDİ

HABERLER

Türkiye’deki İçme Suyu Kaynakları ve Arıtma Tesisleri  Değerlendirildi

12.01.2016
“Türkiye’deki İçme Suyu Kaynaklarının ve Arıtma Tesislerinin Değerlendirilmesi” açılış toplantısı 12 Ocak 2016 tarihinde düzenlendi.  Toplantıya Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, AB Elçi Müsteşarı Bela Szombatı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı Lütfi Akca, Müsteşar Yardımcısı Akif Özkaldı, Bakanlığa bağlı Genel Müdürler ,Genel Müdür Yardımcıları ve bürokratlar katıldı. Program, Su Yönetimi Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı, DSİ Genel Müdürü Ali Rıza Diniz, AB Elçi Müsteşarı Bela Szombatı ve Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun açılış konuşmalarıyla başladı. Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu Açılış konuşmasında Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu; Başarı ile neticelenecek bir proje için bir araya geldiğimize olan inancım tamdır. Avrupa Birliği süreci kapsamında Çevre Faslı en zor açılan fasıllardan birisi ve biz kendimize güvenerek 2009 yılında ciddi yatırımlarla bu faslı açtık dedi. Prof. Dr. Veysel Eroğlu sözlerini; susuz hayat olmaz her şeyin temeli sudur. Suya nasıl davranırsanız suda size o şekilde davranır. Su konusunda özverili çalışmalarımız devam ediyor. 1 milyon 600 bin kişiye DSİ - TİKA işbirliği ile su götürüldük. Afrika’da susuz insanlara su götürmeye devam edeceğiz diyerek sürdürdü. Prof. Dr. Eroğlu; Biz su zengini bir ülke değiliz kış ve ilkbahar aylarında olan yağış yılda 450 milyar m3olarak hesaplanıyor. Yaz aylarında yağış olmadığı için suyu biriktirmeliyiz. Son yıllarda yaşanan iklim değişiklikleri ve bunların olumsuz etkilerinin azaltılması için, su kaynakları üzerinde depolamalar yapılmasını, ayrıca suyun etkili kullanımı için mümkün olan en son teknolojilerin kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. Son 12 yılda 3002 adet tesis devreye sokuldu. Bunların; 284 adedi baraj 1000 den fazla gölet 76 şehrin su problemini çözecek olan temin tesisleri. Uzun vadeli çözümler üretiyoruz. Şüphesiz ki, esas olan mevcut içmesuyu kaynaklarımızın en iyi şekilde korunması, kullanılması ve yönetilmesidir. Bizim de hedefimiz; kaynaklarımızı en verimli şekilde halkımızın hizmetine sunmak ve gelecek nesillerimize sağlıklı bir şekilde bırakmaktır diyerek sözlerini sonlandırdı. DSİ Genel Müdürü Ali Rıza Diniz; DSİ Genel Müdürü Ali Rıza Diniz; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün mevcut ve geleceğe yönelik faaliyetlerine yer verdiği konuşmasında Ülkemizin su kaynakları ve su potansiyeline değindi. DSİ Genel Müdürü Diniz 2007 senesini DSİ Genel Müdürlüğü adına  milat olarak değerlendirdi. Diniz; DSİ Genel Müdürlüğü, 1053 Sayılı Kanun çerçevesinde nüfusu 100 000’i aşan şehirlere içme, kullanma ve sanayi suyu sağlanması yönünde çalışmalarını sürdürmekte iken, 2007 yılında yapılan yasal düzenleme ile “Kamu Yatırım Programında yer almak şartıyla belediye teşkilâtı olan yerleşim yerlerinin içme, kullanma ve endüstri suyunun temini hizmetleri ile atık su arıtma ile ilgili yatırım hizmetlerialanlarında çalışmalarını sürdürür hale gelmiştir. Yapılan bu değişiklikle DSİ’nin sorumlu olduğu belediye teşkilatı sayısı 57 iken 2948 olmuştur. Böylece suyun tek planlayıcısı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü olmuş ve bu sayede ekonomik açıdan ciddi tasarruf sağlanmıştır. Bu tarihten sonra çalışmalara hızla başlanmış öncelikli olarak yerleşim yerlerinin su ihtiyaçlarının belirlenmesi ve önceliklerin tespiti ile kısa, orta ve uzun vadeli yatırım planlarının hazırlanması maksadıyla 81 il merkezinin daha sonra nüfusu 50 000’i geçen yerleşimlerin “2014-2018 yıllarını kapsayan İçmesuyu Eylem Planı” hazırlanmış ve içmesuyu yatırımları bu plana göre düzenlenerek uygulamaya konulmuştur. Bu eylem planı ile; illerimizin mevcut su kaynakları belirlenmekte, yatırımlar 2040 ve 2050 yıllarını kapsayacak şekilde yapılmaktadır. Türkiye, 1999 Helsinki Zirvesinde AB üyeliğine adaylık statüsünün gereği olarak üyelik yolunda ülkemizde yürütülen çalışmalardan başta Su Sektörü olmak üzere Genel Müdürlüğümüzün ilgili olduğu tüm çalışmalara aktif katılım ve katkı sağlanmakta, bu kapsamda başta Bakanlığımız olmak üzere ilgili tüm kurumlarımıza gereken tüm destek Genel Müdürlüğümüzce verilmektedir. Benzer şekilde, bugünkü toplantımızın konusu olan “Türkiye’deki İçme Suyu Kaynaklarının ve Arıtma Tesislerinin Değerlendirilmesi Projesi” ne de gereken her türlü destek, hem paydaşı hem faydalanıcısı olarak, sağlanacaktır.” dedi. Açılış konuşmalarının ardından düzenlenen 2. Oturumda ise projenin teknik ayrıntıları görüşüldü. Projenin Maksadı Projenin genel maksadı Türkiye’nin çevre koruma çalışmalarını ileri seviyelere taşımak ve AB direktifleri ile uyumluluğu sağlamak suretiyle, Türkiye'nin AB’ye katılım sürecini hızlandırmaktır. Bu hedef doğrultusunda, Türkiye'deki içme suyu kaynaklarının ve arıtma tesislerinin teknik, yasal ve kurumsal yapı hususları açısından değerlendirilmesi hedefiyle bu proje gerçekleştirilmektedir. Projenin Spesifik Maksatları - İnsani Tüketim için Amaçlanan Suyun Kalitesi Hakkında 3 Kasım 1998 tarihli 98/83/EC AB Direktifinde yer alan coğrafi ve iklim şartlarına karşılık gelen su kalitesi ve miktarını esas alan verimli ve sürdürülebilir içme suyu arıtma tesisi yatırımı alternatifleri için temel oluşturmak ve su politikalarının geliştirilmesi için çerçeve çizen ve AB Konseyinin 23 Ekim 2000 tarihli kararı ile yürürlüğe giren Avrupa Parlamentosu 2000/60/EC direktifi uygulamasına katkıda bulunmaktır. - Hem yasal hem de kurumsal yapıları da içerecek şekilde içme suyu sektörünün mevcut durum analizi yapılacaktır. Hedef, Türkiye'deki 'içme suyu arıtma tesisi sorunlarını bir bütün olarak ve merkezi bir yaklaşımla ele alarak, yetersizlik ve eksiklerin ülke genelinde tüm arıtma tesislerinde ortadan kaldırılmasını sağlamaktır. - Yüzey suyu kaynakları ile arıtma tesislerinin giriş ve çıkış sularının kalite analizleri yapılarak değerlendirilecektir. Ayrıca, Türkiye'de içme suyu arıtma tesislerinin mevcut durumlarını değerlendirebilmek için, su kaynakları ve içme suyu arıtma tesislerinin envanteri çıkarılarak tesisler ziyaret edilecek, tesislerin genel ve teknik proses bilgilerini içeren kimlik kartları çıkarılacaktır
Kaynak : DSİ Web sitesi
Yorumlarınızı Bizimle Paylaşın

Sadece üyelerimiz yorum yapabilir, hemen ücretsiz üye olmak için Tıklayın

(E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır)
Yorumu Gönder
Henüz Yorum Yapılmamış

Ziyaretçi İstatistikleri

Aktif ziyaretçi sayısı: 5 Bugünkü ziyaretçi sayısı: 70 Toplam tekil ziyaretçi sayısı: 114397