Table 'ziyaret' is marked as crashed and should be repaired

"Dünyada herkese yetecek kadar kaynak var, ancak herkesin hırsını karşılamaya yetecek kadar değil."  Mahatma GANDİ

HABERLER

Bilinçli Su Kullanımı Sempozyumu Sona Erdi. Su ve Çevreye Karşı Duyarlı Olmalıyız!

 Başkan A.Halis Uysal : Duyarsız kalınan su ve çevre zamanla bizim sonumuzu hazırlayacaktır. Türkiye Sulama Kooperatifleri Merkez Birliği ve Çukurova Sulama Birlikleri Derneği tarafından 30 Kasım-03 Aralık 2015 tarihleri arasında Side-Antalya' da yapılan,Türkiye Ziraat Odaları Birliği Türkiye Ziraatçılar Derneği,Ziraat Mühendisleri Odası,Su Politikaları Derneği’nin katkı ve katılım sağladığı sempozyum kapanış oturumu ile sona erdi 777   Kapanış oturumunda bir konuşma yapan Sulama Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkanı A. Halis Uysal  konuşmasının sonunda ; "Dünyadaki siyasi ve ekonomik istikrarsızlıklar bitebilir,Ortadoğu'daki savaşlar  bile sona erebilir,Hatta Putin hatasını anlayıp bundan geri dönebilir ancak ÇEVREYE ve SUYA duyarsız kalırsak bu hepimizin sonunu hazırlar. Buradan tüm dünyaya sesleniyorum ;"Duyarsız kalınan su ve çevre sorunları sonumuzu hazırlamadan harekete geçmeliyiz" 9db570d2-3a63-4b8a-93a4-b21b84acb708 Sempozyumun sonunda   kamuoyuyla paylaşmak ve ilgililere iletilmek üzere aşağıdaki  Sonuç Bildirgesi okunmuş ve  kabul edilmiştir.  669 - Kopya SEMPOZYUMUN SONUÇ BİLDİRGESİNİN  ÖZETİ
 • Dünyanın toprak,su ve gıda kaynakları tehdit altındadır
 • Dünya kendini besleyebilme konusunda zorlanmaya başlamıştır
 • Tarım Stratejik bir sektör olmuştur
 • Türkiye tarımsal alandaki bazı yapısal sorunlarını hızla çözmelidir
 • Su Kanunu Tasarısında Su Kullanıcı örgütlerinin temsilcileri karar  kurumlarında asil üyeler olarak yer almalıdır
 • Su Kullanıcı Örgütlerinin  yapısal sorunlarının hızla çözülmesi,kurumsal yapılarının güçlendirilmesi   sağlanmalıdır.
 • Elektrik faturalarındaki KDV,Belediye hissesi,Kayıp kaçak  bedeli ve TRT payı , fonlar kaldırılmalıdır.
 • Sulama Kooperatiflerinin Tarım ve Kredi Kooperatifleri Tüzüğünde yazıldığı gibi  Kooperatifler Bölge Birliğine ,Bölge Birlikleri de Merkez Birliğine üye olma zorunluluğu getirilmelidir.
 • Sulama Kooperatiflerinin Genel Kurul tasdikleri Bölge Birlikleri,Bölge Birlikleri Genel Kurullarının tastiğinin  de Merkez Birliği tarafından yapılması zorunluluğu getirilmelidir.
 • Yeraltısuyu kullanım izni almış olan kuyulara  su ölçüm sistemi takılması tesislerin yenilenmesi, diğer sorunların çözümü ile birlikte ele alınmalıdır. Aradan geçen 3 yılda çok az bir ilerleme  kaydedilmesi nedeniyle su kullanımının kaynakta denetimi yerine havza ölçeğinde planlanarak yönetimi ve denetimi esas alınmalıdır.
 • Bu nedenle yasada 2 Nisan 2016 olarak belirtilen süre Bakanlar Kurulunca ileride tekrar ele alınmak üzere süresiz  ertelenmelidir.
 • Tarım desteklerinden yararlanmak isteyen çiftçilerin kredi başvurularında Tarım Kredi Kooperatiflerinden aldıkları gibi sulama kooperatiflerinden ve sulama birliklerinden de borcu yoktur  yazısı alması zorunlu kılınmalıdır.
 • Sulama Kooperatiflerinin ortaklarının münavebe alanlarında kooperatif ortaklarına DSİ tarafından ayrıca su müsadesi verilmemelidir.
 • Su Kullanıcı Örgütlerinin  kendi elektrik ihtiyaçlarını kendilerinin kuracağı  santrallerle yenilenebilir kaynaklardan üretebilmesi için Bölgelerde  “Tarımsal Amaçlı Güneş veya Rüzgar Bölge Enerji Üretim Santralleri “  kurmaları teşvik edilmelidir. Bu santrallerin  projelerinin  yapımı ELTEM TEK tarafından gerçekleştirilmeli  ve bağlantı izinlerinin alınması için belirli bölgelerde tarımsal enerji  kurulu güç kotaları tahsis edilmelidir. Bu projelere uygun kredi sağlanması  desteklenmelidir.
 • Bazı Sulama Örgütlerinin Belediye Başkanlıklarına devredilmesi konusundaki çalışmaların  çok sakıncalı sonuçlar doğurabileceği görülmelidir. Bu nedenle su kullanıcı örgütlerinin Yerel Yönetimlere devri yerine bu kuruluşların özerk katılımcı tüzel kişilikleri desteklenerek  daha etkin çalışması sağlanmalıdır.
555  SONUÇ BİLDİRGESİNİN TÜMÜ İÇİN TIKLAYINIZ  SEMPOZYUMUN SONUÇ BİLDİRGESİ.  
Yorumlarınızı Bizimle Paylaşın

Sadece üyelerimiz yorum yapabilir, hemen ücretsiz üye olmak için Tıklayın

(E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır)
Yorumu Gönder
Henüz Yorum Yapılmamış

Ziyaretçi İstatistikleri

Table 'ziyaret' is marked as crashed and should be repairedTable 'ziyaret' is marked as crashed and should be repaired
Aktif ziyaretçi sayısı: 8 Bugünkü ziyaretçi sayısı: 0 Toplam tekil ziyaretçi sayısı: 0