ÜLKEDE SU BARIŞI DÜNYADA SU BARIŞI 

Türkiye’de Su Politikaları Alanında Uzmanlık Eğitiminin Durumu

Türkiye’de Su Politikaları Alanında Uzmanlık Eğitiminin Durumu

Rapora ulaşmak için lütfen tıklayınız

/uploads/editor/images/Su%20Politikalar%C4%B1%20Uzmanl%C4%B1k%20E%C4%9Fitiminin%20Durumu%20Raporu%20(4).pdf