ÜLKEDE SU BARIŞI DÜNYADA SU BARIŞI 

Prof Dr. Doğan Yaşar

Saraköy Beylerbeyi Köyü İlkokulu , Bergama Zübeyde Hanım ve Buca Umurbey ilkokullarında öğrenim gördükten sonra, eğitimine İzmir Kolejinde (BAL) devam etti. Lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi, Jeoloji bölümünde, yüksek lisans ve doktorasını jeobiyokimyasal oşinografi (iklim bilimleri) konusunda yapmıştır. Bu güne değin birçok bilimsel çalışma gerçekleştiren ve birçok projede yer alan Prof Dr. Doğan YAŞAR’ın 23 adedi Uluslararası A sınıfı dergilerinde olmak üzere, toplam 80 adet makale ve bildirisi bulunmaktadır ve çalışmalarına da1250 adet atıf yapılmıştır. İklim ve üretim konularında 100 civarında televizyon ve radyo programına katılmış olup, 100’den fazla da iklim, su ve üretim ile ilgili konferansı bulunmaktadır. Prof Dr. Doğan YAŞAR halen DEÜ Çevresel Yerbilimleri Anabilim Dalı Başkanı’dır ve Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nde öğretim üyeliği görevine devam etmektedir.