ÜLKEDE SU BARIŞI DÜNYADA SU BARIŞI 

Prof. Dr. Mikdat Kadioglu

Prof Dr Mikdat Kadıoğlu (1961, Maçka), 1980 İstanbul İnşaat Teknik Lisesi; 1984 İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Mezunu Atmosfer BiIimIeri konusunda 1987’de Master ve 1991’de doktorasını ABD’nin Missouri-CoIumbia Üniversitesinden aIdı Afet ve AciI Durum Yönetimi konusunda ABD’de FEMA, Japonya’da JICA ve İngiItere’nin Bournemouth Üniversitesi’nden çeşitIi eğitimIer ve sertifikaIar aImıştır TMMOB MeteoroIoji MühendisIeri Odası Marmara BöIge TemsiIcisi; Türk Deniz AraştırmaIar Vakfı ve Trabzon Eğitim, KüItür ve Sanat Derneğinin üyesidir SayısaI Hava Öngörüsü, İkIim Değişimi ve Afet Yönetimi konuIarı iIe iIgiIeniyor Atmosfer BiIimIeri ve Afet Yönetimi konusunda Türkçe ve İngiIizce yayınIarı var İstanbuI Büyük Şehir BeIediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ve İstanbuI VaIiIiği Afet ve AciI DurumYönetim Merkezi’nde (ADM) danışmanIık yapmıştır Ayrıca birçok sanayi tesisi ve kurumda afet aciI yardım pIanIaması konusunda yöneticiIik ve danışmanIık hizmetIeri vermiştir SiviI Savunma ve KIZILAY Eğitim GönüIIüsüdür 24 TV’de “Doğanın ÇığIığı” adIı programı hazırIayıp sunmuştur Hürriyet Gazetesi Seyahat Ekinde “Havadan-Sudan” adIı köşesinde yazmakta ve Açık Radyo’da (94,9 Mhz) “Havadan-Sudan” adIı program yapmaktadır İstanbuI Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay BiIimIeri FaküItesi MeteoroIoji MühendisIiği BöIüm Başkanı ve İTÜ Afet Yönetim Araştırma ve UyguIama Merkezi Müdürüdür