ÜLKEDE SU BARIŞI DÜNYADA SU BARIŞI 

Yrd.Doç. Dr. Doğan Yıldız

1960 yılında Doğanşehir'de doğan Doğan Yıldız 1977 yılında Trabzon lisesini bitirdi. 1984 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat fakültesinden mezun oldu .Daha sonra aynı fakültenin ekonometri bölümünde yüksek lisans ve dotora çalışmalarını tamamladı.1988 yılında Georgia State University,Atlanta,GA,USA 'da doktora ön hazırlık eğitimi aldı. Viyana Ekonomi ve İşletme Üniversitesi, Matematik ve İstatistik Bölümü’nde Misafir Öğretim elemanı olarak bulundu. İktisat Fakültesinde İstatistik Araştırma Merkez Müdürü Yrd. YTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bolüm Bşk.Yrd. olarak görev yaptı 1987 – 1996 yılları arasında İ.Ü. İktisat Fakültesinde araştırma görevlisi , 1997 - 2001 yılları arasında yine aynı fakültede Yardımcı Doçent doktor olarak çalıştı.2001 yılında YTÜ Fen-Edebiyat Fak. İstatistik Bölümüne geçti .2001 Eylül ayından beri Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik bölümünde öğretim üyesi bölüm başkan yardımcısı olarak görev yapmaktadır. “Olasılık ve İstatistik”, “Paket Prog. Kullanımı”, “Pazarlama Araştırmaları”, . “Çok Değişkeni İstatistik Yöntemler” gibi dersler vermektedir. İlgi alanları arasında Uygulamalı Çok değişkenli İstatistik Yöntemler ve İstatistik Eğitimi sayılabilir. Yrd Doç Dr. Doğan Yıldız evli ve bir çocuk babası olup yurtiçi ve yurtdışında yayınlanmış birçok rapor ,araştırma ve makaleleri mevcuttur.