ÜLKEDE SU BARIŞI DÜNYADA SU BARIŞI 

Hamza Özgüler

ÖZGEÇMİŞ

 

Adı                                                      : Hamza ÖZGÜLER


Mesleği                                              : Meteoroloji Mühendisi, Y.Lisans (Çevre)

 

Doğum Yılı                                        : 1964

 

Mesleki Kuruluşlara Üyeliği                 : TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası

 

Askerlik                                            : 1990-1991  Dz. K.K, İstanbul, Yedek Subay

 

Medeni Durumu                               :  Evli, iki çocuk

 

İletişim Bilgileri                                :  505-7331173; hamza.ozguler@gmail.com.tr

 

Belgeler                                             :  Çevre Görevlisi (2011), Sürücü Belgesi (1987)

 

Ödüller                            

 • Görev Onur Belgesi (2012)
 • Çevre ve Orman Bakanlık Makamı Teşekkürü (2009)
 • Dünya Su Konseyi Başkanlığından teşekkür belgesi (1 Nisan 2009)
 • DSİ Genel Müdürlük Makamı Teşekkürü (2009)
 • Beşinci Dünya Su Forumu Genel Sekreterliği Teşekkürü (2009)
 • 2005 Yılı Kurumiçi Başarı Ödülü (4 Ekim 2006)
 • DSİ Genel Müdürlük Makamı Ödüllendirme ve Teşekkürü (15 Ağustos 2006)
 • DPT Müsteşarlığı Teşekkürü (2006)
 • DSİ Genel Müdürlük Makamı Teşekkürü (2005)
 • DSİ Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı Makamı Teşekkürü (14 Kasım 2000)
 • Dz.K.K. Seyir Hidrografı ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı Teşekkür Belgesi                   (31 Temmuz 1991)

 

Yabancı Diller                                             Konuşma                   Okuma                       Yazma

 

İngilizce                                                        İyi                               İyi                               İyi

Fransızca                                                       Orta                                    Orta                                    Orta

 

Bilgisayar      İyi derecede “MS Office” ve Internet uygulamaları; CBS Uygulamaları (ağırlıkla ArcHydro), AutoCAD uygulamaları (kısmen)

Anahtar Nitelikleri

28 yıl boyunca DSİ Genel Müdürlüğünün değişik kademelerinde birçok sulama ve baraja ait  fizibilite ve planlama çalışmalarının yapımında görev almıştır. Hidroloji Planlama raporlarının hazırlanması konusunda kapsamlı bilgi sahibidir. Emeklilik sonrası özel sektör deneyimi sırasında mühendislik hidrolojisi ve havza yönetim projelerinde bilgi ve tecrübe kazanmıştır.

Eğitim

 • Hacettepe Üniversitesi, Ankara

Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Bilimleri ABD, Yüksek Lisans (Çevre Yük. Müh.)

Ekim 1995-Ocak 2001 

 • IHE-Delft, Hollanda

Hidroloji, Lisansüstü Eğitim, Diploma

Ekim 1988-Eylül 1989

 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara

Yüksek Lisans İngilizce Hazırlık Eğitimi, Sertifika

Eylül 1986-Haziran 1987

 • İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul

Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Meteoroloji Mühendisliği Bölümü, Lisans (BSc)

Eylül 1980-Haziran 1984

 • Atatürk Lisesi, Erzurum

Ekim 1977-Haziran 1980

Mesleki Deneyim

2012-Devam  ALFAR Proje İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. 

                        Mühendislik Hidrolojisi Çalışmaları (DSİ)

  • Elazığ-Uluova Sulaması Rehabilitasyonu Projesi kapsamında Elmapınar Göletinin Hidroloji Raporunun hazırlanması
   • Kütahya-Simav Barajı Hidroloji Planlama Raporunun hazırlanması
   • Manisa-Gördes Barajı Hidroloji Planlama Raporunun kısmen güncellenmesi
   • Erzurum  İli Gölet ve Sulamaları Planlama Raporu ve Proje Yapımı 1. Kısım işi kapsamında Köşk, Karagöbek, Şendurak, Kirazlı, Tütenocak ve Sarıyar Göletleri Hidroloji Planlama Raporlarının hazırlanması
   • Ağrı  İli Gölet ve Sulamaları Planlama Raporu ve Proje Yapımı 1. Kısım işi kapsamında Yeşilhisar, Hisar, Yukarı Göçmez ve ve Derecek Göletleri Hidroloji Planlama Raporlarının hazırlanması
   • Antalya İli Sulamaları Rehabilitasyonu Planlama Mühendislik Hizmetleri İşi Kapsamında hazırlanan:
    • Aksu I - II Merhale Rehabilitasyonu Hidroloji Planlama Raporu
    • Finike Sulamaları Rehabilitasyon Hidroloji Planlama Raporu
    • Kozaağacı Göleti Rehabilitasyonu Hidroloji Planlama Raporu
    • Yelten Göleti Rehabilitasyonu Hidroloji Planlama Raporu
   • Konya Ilgın Pompaj ve Atlantı Sulaması Rehabilitasyon Hidroloji Planlama Raporunun hazırlanması
   • Asi Havzası Master Plan Raporu Hazırlanması işi kapsamında:
    • Hidroloji Ara Raporunun hazırlanması;
    • Hidroloji Planlama Raporunun koordinasyonu
   • Eskişehir-Mihalıççık Kayı, Sivrihisar Memik Göletleri Planlama Raporu Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı İşi kaspamında hazırlanan:
    • Memik Göleti Hidroloji Planlama Raporu
    • Kayı Göleti Hidroloji Planlama Raporu
   • Kütahya-Simav Karacahisar, Öreyler ve Kalkan Göletleri Planlama Raporu Yapımı Danışmanlık Hizmeti Alımı İşi kapsamında hazırlanmakta olan:
    • Karacahisar Göleti Hidroloji Planlama Raporu
    • Öreyler Göleti Hidroloji Planlama Raporu
    • Kalkan Göleti Hidroloji Planlama Raporu
   • Muhtelif hidroloji çalışmalarına toplu veya kısmen destek sağlanmas

Havza Yönetim Projeleri Çalışmaları (SYGM)

 • Seyhan Havzası Sektörel Su Tahsis Planı Hazırlanması Projesinin koordinatörlüğü (Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen bu Proje, 2015 Mayıs ayında başlamış, 2016 Aralık ayında tamamlanmıştır. Bu projedeki sorumluluğumu ifade eden belgenin elektronik kopyası ek’te sunulmaktadır.

 

2012                   Yaş ve sürenin dolmasını takiben DSİ’den emekli olunmuştur.

 

2007 - 2012                           DSİ Genel Müdürlüğü Etüd Plan Dairesi Başkanlığı

                              Uluslararası Hidrolojik Faaliyetler Şube Müdürü

 

2003 – 2007                DSİ Genel Müdürlüğü Etüd Plan Dairesi Başkanlığı

                                   Uluslararası Hidrolojik Faaliyetler Birimi Sorumlusu

 

1996 – 2003               DSİ Genel Müdürlüğü Etüd Plan Dairesi Başkanlığı

                                   Başkanlık Makamına bağlı olarak Uzman Mühendis

 

1986 – 1996               DSİ Genel Müdürlüğü Etüd Plan Dairesi Başkanlığı

Hidroloji Şube Müdürlüğü - Meteoroloji Müh., Hidrololist

 

1984– 1986                DSİ 8. Bölge Müdürlüğü

Meteoroloji Mühendisi, Hidrolojist