ÜLKEDE SU BARIŞI DÜNYADA SU BARIŞI 

Harun Yaşar Kutoğlu

HARUN YAŞA KUTOĞLU ÖZGEÇMİŞİ Personelin Adı : H. Yaşar KUTOĞLU Mesleği : Meteoroloji Yüksek Müh. ve Mühendis-Hidrolojist (M.Sc.,DIC) Doğum Tarihi : 1937 Uyruğu : TC Mesleki Kuruluşlara Üyelik : Meteoroloji Müh. Odası, İTÜ Mezunlar Derneği, 2.Ormancılık ve Su Şurası Üyesi E posta : : hykutoglu@gmail.com Tel : 0533 332 33 04 Anahtar Nitelikleri: Kamu ve Özel Kuruluşlarda Su Kaynaklarının Yönetimi ile ilgili büyük ve küçük hidrolik yapıların projelendirilmesi ve işletilmesinde gerekli Mühendislik hidrolojisi uygulamalarını yapmış ve bu konularda üniversite, Yüksek okul ve DSİ gibi kurumlarda eğitici dersler ve seminerler vermiştir. Eğitim: İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik Fakültesi, Meteoroloji Bölümü, Yüksek Lisans, 1961 Mezunu Londra Üniversitesi, Imperial College, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Hidrolojisi, Yüksek Lisans, 1968 Mezunu Mesleki Deneyim : 2016 - 2017 2010 - 2016 Hidrolojik Tasarım Ders Programı ( İTÜ Met. Müh. Bl. ) hazırlanması. 2. Ormancılık ve Su Şurası'nın 5-7 Mayııs 2017 günleri Afyonkarahisar'da düzenlenen toplantısına hazırlık çalışmalarına katılma ve yazılı- sözlü görüş bildirme, Şura Toplantısına katılma. Sürekli olmayan Kontrol ve Danışmanlık hizmetleri. ÜÇER MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK A.Ş. Meteoroloji ve Hidroloji Mühendisi DSİ Genel Müdürlüğü Etüt, Planlama ve Tahsisler Daire Başkanlığı’na Karşı; Malatya ili İçme Suyu ve Sulamaları Master Plan Danışmanlık Hizmetleri işinde Mühendislik Hidrolojisi uzmanı DSİ 18. Bölge Müdürlüğü’ne Karşı; Akarçay Havzası Master Plan Çalışmaları İşinde Mühendislik Hidrolojisi uzmanı DSİ Genel Müdürlüğü’ne Karşı; Düzce, Sakarya, Kocaeli, Yalova, İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli İlleri İçmesuyu Entegre Havza Yönetim Master Planı Raporu Hazırlanması İşinde Hidrolojik tasarım Mühendisi 2003 - 2010 EPA ENDÜSTRİ PAZARLAMA LTD. ŞTİ.(ANKARA) Danışman – Koordinatör Sanayide Ölçü,Kontrol ve Kumanda Sistemleri 2002 - 2010 ÖZEL DANIŞMANLIK VE ETÜDLER: Mavi Mühendislik (Makale ve Raporlar başlığı altında sıralanan 30 sıra No’lu Rapor), Tempo Mühendislik(Makale ve Raporlar başlığı altında sıralanan 27 sıra No’lu Rapor) Su Vakfı, (Makale ve Raporlar başlığı altında sıralanan 8 sıra No’lu Rapor) Su-İş Proje (Makale ve Raporlar başlığı altında sıralanan 28 sıra No’lu Rapor) ESPM (Makale ve Raporlar başlığı altında sıralanan 24 sıra No’lu Rapor) SU – YAPI (Makale ve Raporlar başlığı altında sıralanan 21 ve 25 sıra No’lu Rapor) Adliye (Makale ve Raporlar başlığı altında sıralanan 22 sıra No’lu Rapor), İTÜ Meteoroloji Müh. Bl. Çağrılı Tebliğ (23 sıra No’lu Rapor), DAPTA (Makale ve Raporlar başlığı altında sıralanan 11 sıra No’lu Rapor) 1999 - 2002 SU – YAPI MÜHENDİSLİK VE MÜŞAVİRLİK A.Ş. (ANKARA) - Filyos Çayı Taşkın Koruma Projesi kapsamındaki Master Plan Revizyonu’nun mühendislik hidrolojisi çalışmalarını ve Harşit Çayı kolları üzerindeki Elmalı ve Taşoba Baraj ve HES, Düzce – Aksu HES ve Kızılırmak Nehri – Damlacık HES Mühendislik Hidrolojisi çalışmalarını yürütmüştür. - Filyos Çaycuma Ovası Sulaması (9200 ha) planlama çalışmaları - HOSAR Projesi fizibilite çalışmaları, Eskişehir Belediyesi için İçmesuyu Kanalizasyon Projelendirme Kredi Aplikasyon Raporu hazırlanması, yurt içi ve yurt dışı İş Geliştirme ve İhalelere Teklif hazırlanması, çevre projelerinin izlenmesi (Mogan-Eymir Gölleri, Sulak Alanlar vb.) işlerini yapmıştır. 1996 - 1999 EPA ENDÜSTRİ PAZARLAMA LTD. ŞTİ. (ANKARA) Şirket Müdürü Sanayide ölçü, kontrol ve otomasyon sistemleri konusundaki çalışmalara katılmıştır. 1994 - 1996 ODTÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Öğretim Görevlisi “Engineering Hydrology” dersi öğretim görevlisi ve ASKİ Göller Projesi(Mogan-Eymir Gölleri için Su Kaynakları ve Çevre Yönetim Planı) Genel Koordinatörü, üçüncü sınıf İnşaat ve Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencilerine “Engineering Hydrology” dersini vermiştir. 1996 yılında kendi isteği ile emekli olmuştur. 1993 - 1994 ODTÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Ek Görevli Öğretim Üyesi ve Araştırma Mühendisi “Engineering Hydrology” dersi Öğretim Görevlisi ve ASKİ Göller Projesi (Mogan-Eymir Gölleri) Genel Koordinatörü olarak görev yapmıştır. 1991 - 1993 DAPTA – SU-YAPI – TEMELSU – EUROCONSULT (NEDECO) İŞ ORTAKLIĞI Meteoroloji ve Hidroloji Uzmanı Sulama Projeleri master planının hazırlanması, sulama tesislerinin rehabilitasyon projeleri için su temini, taşkın hidrolojisi, taşkın ötelemesi vb. Hidrolojik Dizayn çalışmalarını yürütmüştür. - Ağrı Yazıcı Ovası sulaması planlama çalışmaları (36300 ha) - Adana Kozan Ovası sulaması planlama çalışmaları (yak. 20000 ha) - Büyük Menderes Ovası sulaması planlama çalışmaları (yak. 50000 ha) 1972 - 1991 EİE İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA) Uzman, Fen Heyeti Müdürü, Hidrolik Etütler Daire Başkan Yardımcısı, APK Daire Başkanı (Daire Başkanlığı Görevinden 1991 yılında kendi isteği ile emekli) Hidroelektrik enerji amaçlı baraj ve HES’lerin yapılabilirlik çalışmaları kapsamındaki mühendislik hidrolojisi raporları (Baraj ve HES Raporları: Ilısu, Berke, Bayramhacılı, Yamula, Deriner, Yusufeli, Arkun, Altınkaya, Kayraktepe, Kargı, Gürsöğüt, Gördes, Ermenek, Deriner gibi) hazırlamıştır. Ayrıca hidrometrik ölçümler, kar etütleri, veri analizi çalışmalarına katılmış ve DSİ, TEK ve bazı özel kuruluşların projeleri için, mühendislik hidrolojisi raporlarını İdare adına hazırlamıştır (EK-1). 1982 - 1988 ODTÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Ek Görevli Öğretim Üyesi “Engineering Hydrology” dersini 3.sınıf öğrencilerine vermiştir. 1975 - 1976 ERKEK YÜKSEK TEKNİK ÖĞRETMEN OKULU Ek Görevli Öğretim Üyesi “Uygulamalı Hidrolik” ve “Genel Hidroloji” derslerini 3. sınıf öğrencilerine vermiştir. 1970 - 1973 ODTÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Ek Görevli Öğretim Üyesi “Hydrometeorology”, Hydrometry” ve “Hydrologic Models” derslerini İnşaat 3. ve 4. sınıf öğrencilerine ve master öğrencilerine vermiştir. 1969 - 1972 DSİ 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA) Hidroloji Şefi Hidrometrik ve hidrometeorolojik istasyon ağının organizasyonu ve işletilmesi, gözlemlerin analizi, hidrolik yapıların hidrolojik dizayn çalışmaları, bir haftalık Mühendislik Hidrololojisi semineri düzenlenmesi ve eğitiminin verilmesi. 1968 - 1969 DSİ 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (SAMSUN) Hidroloji Şefi Hidrometrik ve hidrometeorolojik istasyon ağının organizasyonu ve işletilmesi, gözlemlerin analizi, hidrolik yapıların hidrolojik dizayn çalışmaları, bir haftalık Mühendislik Hidrololojisi semineri düzenlenmesi ve eğitiminin verilmesi. 1967 – 1968 IMPERIAL COLLEGE, THE UNIVERSITY OF LONDON “Post-graduate course in Engineering Hydrology, Civil Engineering Department” programına DSİ adına katılma. 1964 – 1967 DSİ İŞLETME VE BAKIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (ANKARA) Başmühendis Mevcut Barajların Rezervuar işletmesi çalışmaları(Seyhan, Hirfanlı, Sarıyar, Kemer, Demirköprü gibi) ve mevsimlik hidrolojik tahminler, 6 aylık İngilizce lisan eğitimi kursuna katılma. 1962 - 1964 Askerlik hizmeti, Yedek Subay, Bitlis 1961 – 1962 DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA) Meteoroloji Yüksek Mühendisi Sinoptik Analizler, dinamik meteoroloji uygulamaları, meslek içi eğitim kursunda öğretmen. 1961 – 2017 Yurt içi ve yurt dışında hidroloji ile ilgili toplantı, seminer ve sempozyumlara katılma, bazılarında tebliğ sunulmuştur. Yurt dışında su projelerinin mühendislik hidrolojisi çalışmaları yapılmış ve hidrolojik tasarım raporları hazırlanmıştır. Makale ve Raporlar Ulusal Dergilerdeki Yayınlar ve Proje Raporları 1. Mevsimlik Akım İstidlali, İMO III Teknik Kongre, 1966 (Makale) 2. Elektronik Komputerlerin Hidrolik ve Hidrolojik Problemlere Uygulanması, TÜBİTAK Proje: MAG-G Hidrolik Yaz Okulu, 1970 (Makale) 3. Rezervuar Dizaynında Probabilistik Metot, İMO V. Teknik Kongre, 1970 (Makale) 4. Hidrometrik ve Hidrometeorolojik Ölçü Teknikleri ve Yeni Gelişmeler, Hidro-Meteoroloji Dergisi, Yıl VIII-5, Sayı 59 Kasım-Aralık 1972 (Makale) 5. History and Development of Hydrology in Turkey, Unesco End of Decade Conference, Paris, 1973 (Makale) 6. Ilısu Projesi Mühendislik Hidrolojisi Çalışmaları, Hidro-Meteoroloji Dergisi, Sayı 69-70, Temmuz-Ekim 1974 (Makale) 7. Su Kaynaklarının Geliştirilmesinde Meteorolojik Uygulamalar, EİE Bülteni, Sayı 59, Ağustos 1975 (Makale) 8. Suni Yağmur Çalışmalarında Son Gelişmeler, EİE Bülteni Sayı 55, Aralık 1975 (Makale) 9. Kar Erimesi Akımı, EİE Bülteni, Sayı 66, Ekim 1976 (Makale) 10. Hydrological Measurements, Seminar on Agrohydrology, Ankara, 1989 (Kurs) 11.Taşkın ve Drenaj Hidrolojisi, Ağrı-Yazıcı Projesi, Dapta, Ankara, 1992 (Mühendislik Hidrolojisi Raporu) 12.Mogan ve Eymir Göllerinin Su Kaynakları, Mogan ve Eymir Gölleri I. Çevre Kurultayı, Ankara, 1995 (Makale) 13.Gölbaşı Mogan-Eymir Gölleri için Su Kaynakları ve Çevre Yönetim Planı Projesi, Kesin Rapor, Cilt I, II. ODTÜ, 1995 14.Çeşitli Teknik konulardaki diğer yazılar, 15 adet (Makale) 15.Rainfall Climatology of Turkey, 1995 (Rapor) 16.Büyük Baraj ve HES’lerin Mühendislik Hidrolojisi Raporları EİE, 1972-1991 yılları arası (40 Adet Rapor) 17.Su-Yapı, Temelsu, Dapta, Akar-Su, En-Su, ESPM, Su İş Proje, Mavi Mühendislik, Tempo firmalarına “Mühendislik Hidrolojisi” raporları hazırlanması ,1991-2010 yılları arası 18.Taşkın Koruma Projesi Planlama Çalışmaları, 2001, 1. Türkiye Su Kongresi, İstanbul (Makale) 19.Su Yüzü Profili Hesabına örnek Uygulama, 2001, 1. Türkiye Su Kongresi, İstanbul (Makale) 20.Türkiye’nin Taşkın Gerçeği, Ankara, Eylül 2002 (Makale) (Yayınlanmadı) 21.Flood Review Report, Macceratane Weir, Mozambique, Ankara, December 2002 (Su Yapı) 22.20-21 Mayıs 1998, Sel Felaketinin Filyos Çayı Havzasındaki ve Yenice İlçesindeki Etkileri Raporu, Ankara, Şubat 2003 (Adliye) 23.Türkiye’de Mühendislik Hidrolojisi Çalışmaları, III. Atmosfer Bilimleri Sempozyumu, Mart 2003,İTÜ İstanbul (Makale) 24.Zonguldak İçme Suyu Temini Tatbikat Projeleri Yapımı, Revize Mühendislik Hidrolojisi Raporu, Ocak 2006 (ESPM) 25.Design of Wadi Dayqah Dam and Water Supply to Muscat, Hydrological Studies Report, May 2005 (Su Yapı) 26.Taşkın Hesaplama ve Planlama Taşkınlar Hidrolojisi ve Örnek Uygulama, Su Vakfı, İstanbul, Mayıs 2006 27.Hydrological Report Review for Wadi Abu Shaybah and Wadi Rumman Dams Projects, March 2007 (TEMPO) 28.Doğanpınar ve Pelitalan Göletlerinin Mühendislik Hidrolojisi Raporları, DSİ 2. Bölge Müdürlüğü, Nisan 2007 (SU İŞ Proje) 29.Hydrological Calculation, Social and Environmental Impacts, Second Int., Advanced Course On Renewable Energies, Su Vakfı, İstanbul, Mayıs 2007 30Elazığ İçmesuyu (DSİ IX. Bölge Müd.), Yozgat İçmesuyu (DSİ 12. Bölge Müd.), Sarsap Regülatörü (DSİ 20. Bölge Müd.), Misis II. Merhale (DSİ 6. Bölge Müd.) projeleri için Mühendislik Hidrolojisi çalışmaları ve raporları, 2008 ve 2009 (Mavi Mühendislik) 31. 7 İlin İçmesuyu amaçlı Entegre Master Plan Çalışmaları Mühendislik Hidrolojisi Raporları, 2011 (ÜÇER-ALTER) 32. Akarçay Havzası Master Plan Çalışması Nihai Master Plan Mühendislik Hidrolojisi raporları, Ekim 2013 (ÜÇER) 33. Capacity Improvement and flood control in the TR-CBC Region between Turkey Nd Bugaria Jacob ( UK) and Suİş, 2007. Kitaplar • Hydrometeorology, ODTÜ, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Ankara, 1973 • Uygulamalı Hidrolik ve Hidroloji, MEB, İstanbul, 1980 • EİE 14 yıl, EİE, Ankara 1982 • EİE Proje Broşürleri (İngilizce-Türkçe), Ankara, 1985 • EİE Çalışmaları, EİE, Ankara 1990 Yabancı Diller : Konuşma Okuma Yazma Akıcı İyi Orta Akıcı İyi Orta Akıcı İyi Orta İngilizce X X X Fransızca X X X H. Yaşar KUTOĞLU İŞ VE BENZER İŞ DENEYİMİ ÖZET TABLOSU PROJE ADI İDARE ÇALIŞMA ARALIĞI (YIL) SÜRE Meteoroloji Yüksek Mühendisi DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Temmuz 1961 Mart 1962 8 Ay Başmühendis DSİ Nisan 1964 Temmuz 1967 39 Ay Meteoroloji mühendisi IMPERIAL COLLEGE, THE UNIVERSITY OF LONDON Ağustos 1967 Eylül 1968 12 Ay Hidroloji Şefi DSİ 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Ekim 1968 Temmuz 1969 9 Ay Hidroloji Şefi DSİ 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Ağustos1969 Ekim 1972 36 Ay Uzman, Fen Heyeti Müdürü, Hidrolik Etütler Daire Başkan Yardımcısı (40 adet Baraj ve HES’in Mühendislik Hidrolojisi Raporları), APK Daire Başkanı EİE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kasım 1972 Şubat 1991 225 Ay Ağrı Yazıcı Ovası Sulaması Mühendislik Hidrolojisi Raporu, Adana Kozan Ovası planlama çalışmaları, Büyük Menderes Ovası Sulaması DAPTA-SUYAPI-TEMELSU-EUROCONSULT İŞ ORTAKLIĞI Mart 1991 Mayıs1993 25 Ay Öğretim Üyesi Görevlisi ODTÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Ekim1970-Mayıs1973 (6 Ay) Ekim1982-Haz.1988 (36 Ay) Haziran1993-Eylül1996 (36 Ay) 78 Ay Şirket Müdürü, Danışman EPA ENDÜSTRİ LTD. ŞTİ. Ekim1996-Şubat1999 Temmuz2003-mart2010 84 Ay Filyos çayı Taşkın Koruma Projesi Master Plan Çalışması, Harşit Çayı kolu üzerindeki Elmalı ve Taşoba Baraj ve HES, Düzce-Aksu HES, Kızılırmak-Damlacık HES, HOSAR Projesi Fizibilite çalışmaları SU-YAPI MÜH. MÜŞ. A.Ş. Mart1999 – Aralık2002 45 ay Doğanpınar ve Pelitalan Göletlerinin Mühendislik Hidrolojisi Raporları SU/İŞ PROJE Ekim 2006-Kasım2007 12 Ay Elazığ İçmesuyu, Yozgat İçmesuyu, Sarsap Regülatörü, Misis 2. Merhale projeleri için Mühendislik Hidrolojisi Raporları MAVİ MÜHENDİSLİK Mart2008- aralık2009 21 Ay DSİ Genel Müdürlüğü Etüt Planlama ve Tahsisler Daire Başkanlığına Karşı; Malatya ili içmesuyu ve sulamaları Master Plan danışmanlık Hizmetleri işind mühendislik Hidrolojisi Uzmanı ÜÇER MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK A.Ş. Eylül 2011 Mayıs 2012 8 Ay DSİ Genel Müdürlüğü’ne Karşı; Düzce, Sakarya, Kocaeli, Yalova, İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli İlleri İçmesuyu Entegre Havza Yönetim Master Planı Raporu Hazırlanması İşinde Hidrolojik tasarım Mühendisi ÜÇER – ALTER İş Ortaklığı Nisan2010-Ağustos2011 16 Ay DSİ 18. Bölge Müdürlüğü’ne Karşı; Akarçay Havzası Master Plan Çalışmaları İşinde Mühendislik Hidrolojisi uzmanı ÜÇER MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK A.Ş. Eylül 2011 - 2014 36 Ay TOPLAM 53 Yıl