ÜLKEDE SU BARIŞI DÜNYADA SU BARIŞI 

Genel

Su Tahsisi Hidroloji Raporları için en uygun tahmin modelleri

Dursun YILDIZ[1]                           Yrd. Doç Dr. Doğan YILDIZ                   Zekiye KULGA[2] İnş Müh.ADA Hidroenerji          YTÜ İstatistik Böl. Bşk Yrd.                  Meteoroloji Yük Müh Müh. Müş. Ltd. Şti. ÖZET Su kaynaklarından akılcı planlı ve verimli bir şekilde yararlanabilmek  için bu kaynakların  en uygun  şekilde tahsis edilmesini sağlamak  büyük önem taşır. Bu tahsisin en sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde yapılabilmesi için de tahsiste kullanılacak yöntemin  iyi tanımlanması gerekir.Havza ölçeğinde yapılacak tahsislerde  hacimsel denge dâhilinde talep ve arzın birbirini karşılaması sağlanmaya çalışılır. Bu da  herhangi bir anda mevcut olan su miktarı ile tahsis edilen  sular arasında bir denge olması anlamına gelmektedir Çeşitli projeler için su tahsisi ve su kullanım izni taleplerinde izlenmesi gereken yol konusunda ilgili kurumlarca çalışmalar yapılmıştır. Bunun için ilgili idare  öncelikle talebe konu olan  su alma noktasına ait bir hidroloji raporu hazırlanmasını istemektedir. Bu talep doğrultusunda hazırlanacak hidroloji raporunun içermesi gereken husular  DSİ Etüt Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı Su Tahsisleri ve Su Sicili  Şube Müdürlüğünün hazırladığı   " Su Tahsis Ya Da Kullanım İzinleri İçin Hazırlanacak Olan Hidrolojik Etüt Raporu Dispozisyonu” dokümanında belirtilmiştir.. Su tahsisi veya su kullanım izni talebinde bulunacak olan özel ve tüzel kişilerin bu çerçevede raporu hazırlaması ve bu raporun DSİ tarafından  onaylanması  gerekmektedir. Su kullanım noktasındaki suyun miktarı veya baz akımının hesabı için genellikle yeterli (zaman aralığında) uzunlukta akım ölçümü bulunamaz.  Bu noktada  yeterli ölçüm olmaması durumunda belirli süreli ölçümlere dayanan  tahmin modellerine ihtiyaç duyulur. Ancak bu istatistiki tahmin modellerinden elde edilecek olan tahminlerin (kestirim değerlerinin) gerçeğe en yakın olabilmesi için bazı sınır şartlarının ve suyun hangi kaynaktan alınmak istendiğinin bilinmesi gerekir. Belirli bir su kullanım noktasından  tahsisi veya kullanım izni talep edilecek  olan su, kaynak suyu veya yüzey suyu olabilir. Su alma noktasına yakın uzun süredir çalışan yağış ve akım gözlem istasyonlarının bulunması yapılacak tahmindeki hata payını azaltacaktır. Ancak suyun alınacağı kaynak ve havzada ölçülmüş iklim ve su verileri  su alınmak istenen yere göre çok büyük değişkenlikler gösterecektir. Bu anlamda  yakınında yağış istasyonu olmayan veye yeterli akım ve meteorolojik  verisi bulunmayan noktalardan  da idareye su tahsisi için talepler gelebilir.Bu durumda öncelikle yapılması gereken çalışma gerekli ve yeterli verinin elde edilmesi  için ölçümlerin yapılmasıdır.Çünkü en uygun tahminin yapılabilmesi için öncelikle yeterli ve doğru veriye ihtiyaç vardır.Bunun yanısıra tahmin için hangi istatistik modelin en uygun model olduğunun tesbiti de büyük önem taşır. Diğer bir deyişle suyun alınacağı kaynağın cinsi ve elde mevcut verilerin miktarı , su tahmini  için hangi istatisitik modelin tercih edileceği konusunda önemli bir rol oynar. Havza bazında su yönetiminin ve su tahsislerinin  uygulamaya geçirilmeye çalışıldığı bu dönemde su tahsislerinin yeterli miktarda güvenilir verilerle ve en uygun  tahmin modelleri kullanılarak yapılması daha sonra ortaya çıkacak birçok anlaşmazlığı şimdiden önleyecektir. Bu nedenle  bu makalede su tahsisi veya su kullanımı izin talepleri için hidroloji raporlarındaki hesaplamalarda  kullanılabilecek en uygun tahmin modelleri ve bunun için sağlanması gereken minimum kriterler ele alınarak araştırılmıştır. [1] DSİ  Yöneticisi (Emekli) [2] DSİ Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı Hidroloji Şube Müdürlüğü Personeli (Emekli) Tüm makaleyi okumak için tıklayınız Su Tahsisi Hidroloji Raporları için en uygun tahmin modelleri    
Yorumlarınızı Bizimle Paylaşın

Sadece üyelerimiz yorum yapabilir, hemen ücretsiz üye olmak için Tıklayın

(E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır)
Yorumu Gönder
Henüz Yorum Yapılmamış