ÜLKEDE SU BARIŞI DÜNYADA SU BARIŞI 

Genel

Yeni ÇED yönetmeliği ve düşündürdükleri

En son ÇED yönetmeliği, 25 Kasım 2014 günü Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bir önceki ÇED yönetmeliği 3 Ekim 2013 de yayınlanmıştı. İlk ÇED yönetmeliği de 1993 yılında! Yani 11 yılda sanırım 10 veya 11 kez ÇED yönetmeliğinde değişiklik oldu veya tamamen değişti. O kadar sık değişiklik oluyor ki uzmanlar olarak biz bile takipte zorlanıyoruz! İsterseniz tekrar bir hatırlatalım ÇED’in ne demek olduğunu! ÇED’in açılımı Çevresel Etki Değerlendirme! Bir faaliyet veya yatırım gerçekleştirileceği zaman, eğer bu yönetmeliğin ekinde bulunan listelerde yer alıyorsa, ÇED raporu hazırlatmak zorundadır. ÇED raporu da faaliyetin olumlu veya olumsuz çevreye olası etkilerini bilimsel ve teknik donelerle ortaya koyan, irdeleyen bir rapordur. controlled-artesian-well Örneğin yıllardır gündemde olan İzmir Körfezi'ne daha yüksek tonajlı gemilerin girebilmesi için yapılması gereken deniz dibi çamurun taranması faaliyetinin denizel ortamda veya çamurların karada bertaraf edilmesi halinde karasal alanda alınması gereken önlemler, taramanın deniz ekosistemine ve deniz canlılarına en az zarar vermesi için kullanılacak tarama teknikleri, tarama çamurunun ne şekilde bertaraf edileceği vb. hususlar detaylı bir şekilde ÇED raporunda incelenir, uygun görülürse ÇED olumlu kararı çıkar, görülmezse olumsuz kararı çıkar, yatırım veya faaliyet gerçekleşemezdi. En son çıkarılan ÇED ile artık bu faaliyete ÇED raporu hazırlanmayacak! Çünkü 2013 deki yönetmelikte bu faaliyet Ek.1 ÇED raporu hazırlaması gereken faaliyetler listesinde iken, yeni yönetmelikte bu faaliyet; “50.000 m3 ve üzeri malzeme çıkarılması planlanan dip taraması projeleri” olarak Ek.2 listesine alınmış, yani bu da şu demek; Ek.2 deki faaliyetler kirletici etkisi ve çevreye olumsuz etkisi daha az olacağı düşünülen faaliyetler. Onun için bu faaliyetler, bakanlığa sunulan kapsamlı ÇED raporu yerine daha basitleştirilmiş bir proje tanıtım dosyasını İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne sunuyorlar. Şayet il müdürlüğü bu raporu inceleyip, çevresel etkileri önemlidir, derse tekrar faaliyet sahibi ÇED raporu hazırlayıp bakanlığa sunuyor, önemsizdir derse faaliyet gerçekleştirilebiliyor. Yine ÇED’in son haline göre; “Alişveriş Merkezleri (AVM’ler) golf tesisleri, toplu konut projeleri Ek.1 den Ek.2 ye yani daha az çevre etkisi olan projeler kapsamına alınmış durumda! Yataklı hastaneler, beyaz eşyaların boyandığı tesisler, eğitim kampüsleri, spor kompleksleri, arazi kullanım vasfını değiştirmeyi amaçlayan aşağıdaki projeler; a) Kullanım amacı değiştirilmeksizin tarım arazilerinin yeniden yapılandırılması, b) İşlenmemiş veya yarı işlenmiş alanların, tarım ve orman amacı ile kullanımı, c) Orman alanlarının başka amaçla kullanıma dönüştürülmesi projeleri, ç) Tarımsal amaçlı su yönetimi projeleri de tamamen ÇED kapsamı dışına çıkartılmış, bunlar için hiçbir çevresel etki değerlendirmesi yapılmayacak! Yani geride kalan bir miktar Orman ve Tarım arazilerimize de bir süre sonra, El Fatiha! 1 Yönetmelikteki bir ilginç, aynı zamanda ürkütücü madde de; sökülecek sanayi ve enerji tesislerinden de ÇED istenmeyecek! Yani nükleer santral, doğalgaz veya termik santraller, petrol dolum tesisleri, altın madenleri vb. gibi tesisler, ömrünü doldurup veya bir nedenle kaldırılması gerektiğinde, orada bulunan zehirli ve kanserojen atıkların çevreye olası etkileri incelenemeyecek! Ne diyelim, geçen haftaki yazımda da söylediğim gibi, biz neden kanser oluyoruz, diye düşünmeyelim, nedeni belli, Cehalet ve Rant!
Yorumlarınızı Bizimle Paylaşın

Sadece üyelerimiz yorum yapabilir, hemen ücretsiz üye olmak için Tıklayın

(E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır)
Yorumu Gönder
Henüz Yorum Yapılmamış