ÜLKEDE SU BARIŞI DÜNYADA SU BARIŞI 

Genel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Su Noksanlığı ve Eğilim Analizi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Su Noksanlığı ve Eğilim Analizi

Water Deficit and Trend Analysis in the Turkish Republic of Northern Cyprus

M. Murat Kale* 

Öz

Doğu Akdeniz Havzası’nın merkezinde, eski dünyadan batıya açılan deniz yolu üzerinde yer alan Kıbrıs adası bölge coğrafyasında su kökenli problemlerin en çok yaşandığı yerler arasındadır. Bu çalışmada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’ndeki su noksanlığının ortaya çıkartılması ve su noksanlığına ait eğilimlerin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışma dönemi boyunca hidrolojik bütçeler oluşturularak su noksanı miktar ve süresi hesaplanmıştır. Su noksanlığı ve su fazlalığı tespit edilen aylarda istatistiksel açıdan anlamlı bir artış veya azalış olup olmadığı sorusuna yanıt aranmış ve bu kapsamda eğilim analizleri gerçekleştirilmiştir. Çalışma bulguları KKTC genelinde yılın büyük bir kısmında su noksanlığı gerçekleştiğini göstermiştir. Kuzey ve iç kesimler arasında su noksanı miktar ve süresi farklılık sergilemektedir. Eğilim analizleri KKTC genelinde gerek su fazlalığında gerekse su noksanlığında istatistiksel açıdan anlamlı yönelimler gerçekleştiğini ortaya çıkartmıştır. Su fazlalığı kaydedilen aylarda tespit edilen anlamlı eğilimler su fazlasının azaldığını gösterirken, su noksanlığı kaydedilen aylarda tespit edilen anlamlı eğilimler su noksanının arttığını göstermiştir. Otuz bir yıllık kesintisiz dönem boyunca yıllık ölçekte su fazlası olan ay sayısında istatistiksel açıdan anlamlı azalma eğilimi tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Su bütçesi Su noksanlığı Eğilim Kuzey Kıbrıs

Makalenin tümü için lütfen tıklayınız 

/uploads/editor/files/k%C4%B1br%C4%B1sta%20su%20noksan%C4%B1.pdf

Yorumlarınızı Bizimle Paylaşın

Sadece üyelerimiz yorum yapabilir, hemen ücretsiz üye olmak için Tıklayın

(E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır)
Yorumu Gönder
Henüz Yorum Yapılmamış