ÜLKEDE SU BARIŞI DÜNYADA SU BARIŞI 

Yenilikçi Kavramlar ve Bilgiler

AB 'de Hidrojen Teknolojileri Farkındalığı

AB Ülkelerinde Hidrojen Teknolojileri Konusundaki Toplumsal Farkındalığa İlişkin Gerçekleştirilen Anketin Sonuçları Açıklandı!

h2

Ufuk Avrupa Ortaklıkları kapsamında hayata geçirilen Clean Hydrogen Partnership’in kuruluş amaçlarından biri de temiz hidrojen çözümlerine ilişkin kamu ve özel sektördeki farkındalığın ve kabulün artırılmasına yönelik çalışmalar yürütmektir. 
Bu amaçla, AB vatandaşlarının enerji ve hidrojen teknolojilerine yönelik tutumlarını ve bilgi düzeylerini analiz etmek, değerlendirmek ve izlemek amacıyla Eylül 2022’de AB ülkelerini kapsayan bir kamuoyu araştırması gerçekleştirilmiş ve anket sonuçları 6 Temmuz 2023 tarihinde kamuoyu ile paylaşılmıştır. 

Anket kapsamında öne çıkan bulgular ise şu şekilde olmuştur:

  • Katılım sağlayan 10 kişiden 8’i hidrojen enerjisine ilişkin farkındalığa sahiptir. 
  • Çevresel etki yönüyle, hidrojene ilişkin imaj pozitif düzeyde görülmüştür. (Yenilenebilir enerji düzeyinde karşılaştırıldığında en olumlu derecelendirme güneş, rüzgar ve hidroelektrik enerjinin olmuştur. Hidrojen ise ortalama 3.9 puan ile olumlu bir etki düzeyi sergilemiştir.)
  • Fosil yakıtlar dışındaki alternatif enerji türlerinin kullanıldığı otomobillerin düşük düzeyde kullanıcı tarafından tercih edildiği belirtilmiş öte yandan, katılımcıların yarısının önümüzdeki 2 yıl içinde alternatif bir enerji kaynağıyla çalışan araca geçme ihtimalinin yüksek olduğunu veya yüksek ihtimalle olduğunu belirtmiştir.
  • Katılımcıların birçoğu tarafından geçişin önündeki en büyük engelin maliyet olduğu açık bir şekilde dile getirilmiş olsa da her on kişiden altısı (%63) kişisel ihtiyaçları için daha temiz enerjiye daha fazla ödemeye hazır olacağını belirtmiştir.
  • Yanıt veren on kişiden yedisinin (%70), hidrojenin ülkelerinin enerji bağımlılığını azaltmada oynayacağı bir rol olduğunu kabul ettiği görülmekte iken, %69'unun bunun sürdürülebilir bir enerji kaynağı olduğuna inandığı kaydedilmiştir.
  • Katılımcıların %59’u hidrojenin güvenli bir enerji kaynağı olduğuna inandığını belirtmiştir.
  • Ankete katılan 5 kişiden biri (%22), hidrojenin petrol bazlı yakıtlar kadar kirletici olduğuna inandığını ifade etmiştir.
  • Hidrojenin kullanım alanları kapsamında, ulaşımda yakıt olarak kullanımı (%76) en yaygın bilinen uygulama iken onu çevre üzerindeki olumsuz etkinin azaltımı konusundaki sanayi uygulamaları takip etmiştir. Hanelerde ısıtma amacıyla kullanımın ise daha az bilinen bir uygulama olduğu görülmüştür. 

Anketin sonuçları Clean Hydrogen Partnership tarafından gerçekleştirilen bir etkinlikte duyurulmuş ve kayıtları yayınlanmıştır. 

Ankete ilişkin yayınlanan rapora buradan ulaşabilirsiniz. 

Etkinlik esnasında; 

Temiz Hidrojen Ortaklığı Küme 5 Temiz Hidrojen Ortaklığı

Yorumlarınızı Bizimle Paylaşın

Sadece üyelerimiz yorum yapabilir, hemen ücretsiz üye olmak için Tıklayın

(E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır)
Yorumu Gönder
Henüz Yorum Yapılmamış