ÜLKEDE SU BARIŞI DÜNYADA SU BARIŞI 

Dijital Dünya ve Dijital Su Teknolojileri

 SU 4.0'a doğru önemli bir adım : Dijital Su

 

 SU 4.0'a doğru önemli bir adım : Dijital Su

SPD Uygulamalı Araştırma Merkezi

Bugün, dijital olarak iddialı birçok su şirketi, SU Dijital İkiz (Digital Twins) 'i anlamak ve uygulamak için yatırım yapmaktadır. Bir Dijital İkizin tam potansiyeline yalnızca bir Siber-Fiziksel Sistem (CPS) içinde ulaşılabilmektedir.  Bu da  su yönetiminin bir sonraki dijitalleşme ve akıllı otomasyon seviyesine ulaşmasına yardımcı olabilecek bir uygulamadır.  Bu gelişme, bağlantılı veri ortamlarında "Hiperotomasyona" yönelik anlayışın yerleşmesine  imkan tanıyacağı gibi yönetimde  esnekliği ve verimliliği daha da arttırabilir. Burada işletme  süreçlerini  giderek daha fazla otomatikleştirmek  için gelişmiş teknolojilerin bir kombinasyonu devreye girmektedir.

Farkı yaratan nedir?

Endüstri 4.0'ın yerleşik olduğu  imalat endüstrisine bakarsak  4.0 alanındaki  başlıca  gelişmelerin,  bağlantı ve Siber-Fiziksel sistemlerde ( CPS'de)  kendi başına iş yapabilme yeteneğindeki artış  olduğu ortaya çıkmaktadır.

Fiziksel bir ürünün, sürecin veya sistemin  kendi Dijital İkizi tarafından izlenip kontrol edilmesi için  bir Siber-Fiziksel sistem (CPS) oluşturulur.Bu sistemin işletmesi,  modeller, sensörler ve aktüatörler kullanılarak  gerçek durumun tespiti  ve hesap bilgileri ile karşılaştırılması üzerinden yapılır.

Siber-fiziksel sistemler,  sistemin içindeki ve dışındaki bir dijital ağdan gelen ek  bilgileri kullanma yeteneklerini arttırabilmek için  Artırılmış Zeka  kullanır. Bir  Siber-Fiziksel Su Sistemi, işletmede  dikey ve yatay entegrasyonun anahtar altyapısı olarak kabul edilmektedir.

Endüstri 4.0’ın  ne kadarı su için uygulanabilir?

Su endüstrisindeki iş ortamı  ve süreçler akıllı bir fabrikadaki ideal koşullarla pek karşılaştırılamaz; Su sistemlerinde otomatikleştirilebilen görevleri daha az olup  bu sistemler çok geniş ve uzak alanları kapsayabilirler.

Bunlara ilave olarak her iki sektörde de  etkinlik ve verimliliğin iyileştirilmesi amaçlansa da  uygulamaya yönelik farklı öncelikler bulunur. Örneğin  imalat sanayi, kişisel üretim için CPS'yi kullanırken, geliştirilmiş uyum ve dayanıklılık su uygulamaları için en önemli önceliklerdir.

Endüstri 4.0'da Su 4.0 için ilham kaynağı olabilecek kanıtlanmış unsurlar da bulunmaktadır. Yukarıda belirtildiği gibi, stratejik hedefler, bir su altyapısı işletmecisi gibi bir son kullanıcıya tam gelişmiş bir 4.0 yaklaşımının ne kadar hızlı ve uzağa uygulanabileceğini  tanımlar.

Bir dijital ikizin bir siber-fiziksel sisteme  (CPS'ye)  entegrasyonu, sayısal modelleme araçları, Bilgi Teknolojisi (IT),  ağlar ve iletişim , Operasyonel Teknoloji (OT), varlık yönetimi ve operasyonel hizmetlerinin biraraya gelmesi ile mümkün olabilir. Ortaya çıkan siber-fiziksel sistem (CPS), otomasyonun en karmaşık aşamasına yönelik en uygun kararın sunulduğu ve hatta uygulandığı bir ilerleme olarak kabul edilmektedir.

Gelişme aşamalı bir şekilde olur

Varlıklar, süreçler ve sistemler hakkında sürekli bilgi sağlamak ve davranışlarını (yarı-) otomatik hale getirmek iddialı bir hedef olarak kabul edilmektedir. Çözümlerin, kullanıcının mevcut ET, IT ve OT'sine entegre edilmesi ve çalıştırılması gerektiğinden, kural olarak uygulama çeşitli aşamalardan oluşur. Başarı için  çözümlerin standardizasyonu ve birlikte çalışabilirliği, işletme personelinin eğitimi ve  en iyi uygulama yöntemlerinin geliştirilmesi gerekir.

 Sonuç

Veri yönetimi ve veri analitiği, su sektöründe büyük  bir gelişme potansiyeline sahiptir.  Çevrimdışı simülasyonlar ve veri analizi bile su sektöründe tam yerleşmiş değildir Ancak bunlar, tanımlayıcı teknolojilerle şeffaflık ve bilgi oluşturmanın ve ardından Su 4.0 vizyonunu gerçekleştirmek için ilerlemenin ilk adımlarıdır. Dijital bir ekosistemde yeni aktörlerle, teknolojik gelişmelere  ve yeni iş modellerine açık olmak  katma değer yaratmayı hızlandırmaya yardımcı olacaktır. Su sektörü dikkatli bir yaklaşımla bu alana  girmesi gereken ve buna ihtiyaç duyan bir sektördür.

Kaynak

Dr. Richard Vestner  2020  Digital Water: The Next Step Towards Water 4.0 Smart Water Magazine  Sayı 1 – Mayıs 2020

 

 

Yorumlarınızı Bizimle Paylaşın

Sadece üyelerimiz yorum yapabilir, hemen ücretsiz üye olmak için Tıklayın

(E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır)
Yorumu Gönder
Henüz Yorum Yapılmamış