ÜLKEDE SU BARIŞI DÜNYADA SU BARIŞI 

Genel

Su Yönetimi ve İklim konusunda TBMM ARAŞTIRMA KOMİSYONU RAPORLARI

Küresel Isınmanın Etkileri ve Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Yönetimi Konusunda Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu     YIL: 2008 

Rapora ulaşmak için 

/uploads/editor/files/TBMM%20Ara%C5%9Ft%C4%B1rma%20Komisyonu%20Raporu%20-K%C3%BCresel%20Is%C4%B1nman%C4%B1n%20Etkileri%20ve%20Su%20Kaynaklar%C4%B1n%C4%B1n%20S%C3%BCrd%C3%BCr%C3%BClebilir%20Y%C3%B6netimi%20.pdf

 

Küresel İklim Değişikliğinin Etkilerinin En Aza İndirilmesi, Kuraklıkla Mücadele ve Su Kaynaklarının Verimli Kullanılması İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu                YIL: 2021 

Rapora ulaşmak için 

/uploads/editor/files/K%C3%BCresel%20%C4%B0klim%20De%C4%9Fi%C5%9Fikli%C4%9Finin%20Etkilerinin%20En%20Aza%20%C4%B0ndirilmesi%2C%20Kurakl%C4%B1kla%20M%C3%BCcadele%20ve%20Su%20Kaynaklar%C4%B1n%C4%B1n%20Verimli%20Kullan%C4%B1lmas%C4%B1%20%C4%B0%C3%A7in%20Al%C4%B1nmas%C4%B1%20Gereken%20Tedbirlerin%20Belirlenmesi%20Amac%C4%B1yla%20Kurulan%20Meclis%20Ara%C5%9Ft%C4%B1rmas%C4%B1%20Komisyonu%20(1).pdf

 

 

Yorumlarınızı Bizimle Paylaşın

Sadece üyelerimiz yorum yapabilir, hemen ücretsiz üye olmak için Tıklayın

(E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır)
Yorumu Gönder
Henüz Yorum Yapılmamış