ÜLKEDE SU BARIŞI DÜNYADA SU BARIŞI 

Su,Enerji,Çevre ve Gıda Güvencesi

Şu Fırat'ın Suyu

ÖN SÖZ

Tarihi insanlık tarihi kadar eski ve ilk çağlardan beri insan topluluklarına yerleşme sahası olan çok renkli ve çok kültürlü bir bölgenin sularıdır Dicle ve Fırat…

Semavi dinlerin tümüne ev sahipliği yapması nedeniyle tarih boyunca dini olduğu kadar siyasi, ticari ve stratejik öneme sahip bir coğrafyanın sularının adlarıdır Dicle ve Fırat,

Güneyden ve Akdeniz’den gelip doğuya, kuzeye ve batıya giden yolların kavşağında yer alması nedeniyle sürekli hareket içindeki bir kara parçasını besleyen sulardır Dicle ve Fırat,

Geçmişte tarihî İpek Yolu üzerindeki, bugün de petrol ve doğal gaz yollarının kavşak noktasını en kolay kontrol edebilecek konumdaki bir coğrafyanın can damarlarıdır Dicle ve Fırat,

Mezopotamya’nın tarihini yaratan ve bu renkli tarihi kesintisiz olarak besleyip bugüne taşıyan sulardır Dicle ve Fırat,

İnsanlık tarihinin başlangıcından bu yana bölgenin kaderinde en önemli rolü oynayan sulardır Dicle ve Fırat,

Nil ile birlikte kutsal kitaplarda adları geçen ırmakların adlarıdır Dicle ve Fırat,

Şu Fırat’ın suyu çok yerde konuşulur,

Üstüne ağıtlar yakılır, senaryolar yazılır, büyük projeler yapılır,

O bütün bunlara aldırmadan sadece akar…

Medeniyetin doğduğu topraklara can veren bu suların tarihi insanlık tarihi kadar eskidir.

Ama önemi hiç azalmamıştır, hikâyeleri efsaneleri hiç eskimemiştir…

Yüzyıllar boyu bütün coşkusu, heybeti ve bilgeliğiyle akar durur şu Fırat…

Şu Fırat’ın suyu asırlara ve tarihe şahit oldu. Yanı başında devletler kuruldu devletler yok oldu, Nice Peygamberler tebliğ vazifesini bu bölgede yerine getirdi. Hz İbrahim’in doğduğu şehir Ur, bir tufan sonucu yıkıldığında Fırat buradan geçiyordu.

Nice gümrah ırmaklar kıskandı onu,

Ama Fırat’ın sularının hiç umurunda olmadı bu,

O hep öyküsünü anlattı durdu…

Murathan Mungan’ın şiirindeki gibi

“Biliyorum, bir nehir akarken anlatır öyküsünü/ (…)/ akarken gördüğü sır/ saklamak içindir/

Sular içinde bir başka sudur Fırat. Mezopotamya’da yaşayan kavimlerin tüm sırlarını bilir.

Belki de aniden coşması taşıyamadığı bazı sırlara isyan içindir.

Şu Fırat’ın suyu geçmişten geleceğe akar,

 

Ne yorulur, ne de sınırlarda durur,

 

Bölgede tarih onun etrafında kurulur,

 

Şimdi yine aynı şey olmaktadır,

 

Bu nedenle Şu Fırat’ın suyunu yazmak, bölgedeki geçmişi, bugünü ve geleceği yazmaktır…

 

Geçmişi bu su üzerinden bugüne ve geleceğe bağlamaktır…

 

Araştırırken anladık ki,

 

Siz kendi hâline bırakın onu, çok şey anlatır size,

 

Biz de bu çalışmamızda Fırat’ın tarihsel, mitolojik, hidrolojik, hidropolitik alanına bir giriş

yaptık,

 

Ve sonra sözü “Şu Fırat’ın Suyu’na” bıraktık…

 

Fırat barış ve kardeşliğe aksın diye…

 

 

Dursun YILDIZ-Özdemir ÖZBAY

         Aralık 2010 –Ankara

 

okumak için lütfen tıklayınız 

/uploads/editor/files/%C5%9Eu%20F%C4%B1rat'%C4%B1n%20Suyu%20-Dursun%20Y%C4%B1ld%C4%B1z-%C3%96zdemir%20%C3%96zbay%20.pdf

 

 

Yorumlarınızı Bizimle Paylaşın

Sadece üyelerimiz yorum yapabilir, hemen ücretsiz üye olmak için Tıklayın

(E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır)
Yorumu Gönder
Henüz Yorum Yapılmamış