ÜLKEDE SU BARIŞI DÜNYADA SU BARIŞI 

Genel

Su Politikaları Uzmanlık Eğitimimizin Mevcut Durumu

Su Politikaları Uzmanlık Eğitimi , Araştırma Merkezleri ,Sivil Toplum Kuruluşları ile ilgili mevcut  durumumuz.

 

Dursun Yıldız

Su Politikaları Uzmanı

SPD Başkanı

 

4 08 2022

 

 

Türkiye, kara sınırlarının yaklaşık dörtte biri sınıroluşturan nehirler tarafından oluşturulan ve su potansiyelinin %35’i sınıraşan su havzalarından kaynaklanan Jeopolitik öneme sahip bir ülkedir. Türkiye’nin tüm komşu ülkelerle  sınıraşan veya sınıroluşturan bir nehir ilişkisi de mevcuttur. Ayrıca Türkiye sınıraşan su havzaların bir çoğunda kaynak ülke konumundadır. Ortadoğu’yu besleyen Fırat ve Dicle Nehirleri de Türkiye’den doğmaktadır.

Bu koşullar Türkiye’yi Hidrojeopolitik açıdan da çok önemli bir ülke yapmaktadır.iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki olumsuz etkisi,su ,enerji ,gıda ve çevre güvenliğinin artan ilişkisi ve bu güvenlik konularının artık ülkelerce  ulusal güvenlik konuları olarak ele alınması  bu önemi daha da arttıran faktörler olarak ortaya çıkmaktadır.

Kısaca Türkiye’nin sadece ülke içi su politikaları ve su yönetimi için değil ,sınıraşan sular konusunda da uzmanlara, disiplinlerarası düşünce üretim merkezlerine, stratejik araştırma kurumlarına  ihtiyacı bulunmaktadır. Hatta bu ihtiyacın gün geçtikçe arttığı da açıkça görülmektedir.

 

Ancak Ülkemizde bu ihtiyacın karşılanmasına yönelik olarak gerek uzmanlık alanındaki eğitim altyapısının gerekse bu alanda  düşünce üretecek ve  uluslararası kamu diplomasi konusunda etkili olacak kurum ve kuruluşların gelişmesinin yeterli olmadığı görülmektedir.

Hidropolitik, Su Diplomasisi gibi konulardaki ilk uzmanlık eğitimi altyapısı çalışmaları 2000’li yılların başında başlamıştır. Bugüne kadar kısmi bir gelişme göstermiş ancak aynı alanda dünyadaki çeşitli ülkeler ve merkezlerdeki gelişmelerin çok gerisinde kalmıştır.

Bu konu ele alınırken, ihtiyacın sadece uzmanlık veya akademik kariyer alanındaki eğitim  programları ihtiyacı olmadığı dikkatlerden kaçmamalıdır. Bu alandaki uzmanların istihdam edileceği araştırma merkezleri, düşünce kuruluşları, kamu kurumları ve enstitülerin yetersizliği de en az bu alandaki uzmanlık eğitimi altyapısı kadar önem ve öncelik taşımaktadır.

Konuyu birbirini besleyen ve geliştiren bir sistem anlayışı bütünlüğü içinde ele almak durumundayız.Bunun aksine bazı çabaların istenilen sonuçları vermediği ve vermeyeceği gözardı edilmemelidir.

YÖK AKADEMİK  İstatistikleri Sınıraşan Su Politikaları ile ilgili 6 farklı anabilim dalında son 20 yılda sadece 37 Yüksek Lisans ,7 Doktora tez çalışması yapıldığını ortaya koymaktadır. Bu süre içinde sadece 19 uluslararası bildiri ve 25 uluslararası makale yayınlanmıştır. Bu alanda yayınlanan kitap sayısı ise sadece 13 olarak verilmektedir.

Bu veriler bu konunun uzmanlık eğitimi alanındaki durumunu açık bir şekilde ortaya koyarken, diğer taraftan bu çalışmaları değerlendirerek düşünce üretecek yeterli sayıda üniversite araştırma merkezinin ,stratejik araştırma merkezinin  ve sivil toplum kuruluşlarının olmaması da konunun diğer eksik tarafını bize anlatmaktadır.

 

Dünyadaki ve çevremizdeki hızlı gelişmelere bakıldığında Türkiye’nin sınıraşan suları konusunda karşılaşabileceği baskıların artma ihtimali yüksek görünmektedir.

Bunları karşılamak için şimdiden atılması gereken adımlar arasında eğitim altyapısı ve kurumsal altyapının acil bir şekilde büyük bir revizyon ihtiyacı öne çıkmaktadır. Aksi halde artan baskılar altında sürekli savunmada kalan,ulusal çıkarları erezyona uğrayan ve en sonunda masada bedel ödemek zorunda bırakılan bir ülke olma ihtimalimiz yüksektir.

Türkiye gibi bir ülkenin elindeki en büyük dış politika kozu çevre ülkelerine karşı dinamik bir hidropolitika uygulayarak onlara su yönetimi alanında  yol ve yön verecek şekilde ilişkiler kurmaktır. Bunun için de en önemli husus eksikliklerimizi  şimdiden görerek hazırlık yapmaktır.Türkiye gibi bir ülkenin devlete stratejik akıl  üretebilecek ulusal ve uluslararası kamu diplomasisi konusunda yetkinleşmiş uzmanlara ve kurumlara olan ihtiyacı her geçen gün artmaktadır.

 

SPD 'nin bu konuda hazırladığı rapora ulaşmak için lütfen tıklayınız 

 

/uploads/editor/images/Su%20Politikalar%C4%B1%20Uzmanl%C4%B1k%20E%C4%9Fitiminin%20Durumu%20Raporu%20(1).pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yorumlarınızı Bizimle Paylaşın

Sadece üyelerimiz yorum yapabilir, hemen ücretsiz üye olmak için Tıklayın

(E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır)
Yorumu Gönder
Henüz Yorum Yapılmamış