ÜLKEDE SU BARIŞI DÜNYADA SU BARIŞI 

Genel

Orman Oyunları Tüm Yıkıcılığıyla Sürüyor

Hem 1937 yılında çıkarılan 3116 sayı hem de 1956 yılında çıkarılan Orman Kanunlarında yapılan “orman” tanımında “… ağaç ve ağaççıklar” ile “yerleriyle birlikte” vurguları yapılır. Bu vurgulardaki “yerleri” söylemiyle, mekan/ortam anlamının yanı sıra yapısal özellikleri de -konumu, topraklarının kimyasal ve fiziksel özellikleri vb- belirtilmiş oluyor. Ancak orman ekosistemlerini yalnızca ağaç ve ağaç toplulukları görme anlayışı üstü açık ya da kapalı olarak günümüzde de egemenliğini sürdürebiliyor. Öyle olmasaydı eğer, pek çok hukuksal düzenlemede, örneğin; ✓ 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 8. Maddesinin 1. Fıkrasının “c” bendinde; “Turizm yatırımı için tahsis edilen orman alanının üç katı kadar alanın ağaçlandırma bedeli ve ağaçlandırılan bu alanın üç yıllık bakım bedeli, yatırımcı tarafından Orman Genel Müdürlüğü hesabına, doğrudan belirtilen ağaçlandırma ve bakım işlerinde kullanılmak şartıyla gelir olarak kaydedilir.”; ✓ 6831 sayılı Orman Kanunu’nun Ek Madde 16’sında; “Orman sınırları dışına çıkartılan alanın iki katından az olmamak üzere Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere tahsis edilir.”

tüm makaleyi okumak için lütfen tıklayınız 

/uploads/editor/images/Ormanlar%20ve%20ormanc%C4%B1l%C4%B1k%20%C3%BCzerine%20sessiz%20tart%C4%B1%C5%9Fmalar%20(G%C3%9CNCEL%2013).pdf

Yorumlarınızı Bizimle Paylaşın

Sadece üyelerimiz yorum yapabilir, hemen ücretsiz üye olmak için Tıklayın

(E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır)
Yorumu Gönder
Henüz Yorum Yapılmamış