ÜLKEDE SU BARIŞI DÜNYADA SU BARIŞI 

Genel

Yeraltısuyunu Görünür Yapmak

Bu yıl Dünya Su Günü “” teması ile gerçekleştirilmektedir.

İlk kez 1992'de Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı'nda önerilen "Dünya Su Günü", gerek BM üyelerinin, gerekse diğer dünya ülkelerinin giderek büyüyen temiz su sorununa dikkat çekmek, içilebilir su kaynaklarının korunması ve çoğaltılması konusunda somut adımlar atılmasının sağlanmasında teşvik olması amacıyla bu isme bir gün adamak anlamında oluşturuldu. 1993 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 22 Mart tarihini "Dünya Su Günü" olarak ilan etti.

Uluslararası Dünya Su Günü her yıl 22 Mart’ta tatlı su kaynaklarının önemine dikkat çekmek ve tatlı su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine odaklanılmasını sağlamak amacıyla kutlanmaktadır.

Birleşmiş Milletler-Su (UN-Water) tarafından organize edilen bu kutlamalar her yıl farklı bir tema ile gerçekleştirilmektedir. 2022 yılının teması " Yeraltısuyunu Görünür Yapmak"tır.

Hızlı nüfus artışına bağlı olarak artan su ihtiyacına karşın, uygun kaynak varlığının azlığı ve gün geçtikçe gelişen sanayi ve tarımsal faaliyetlere paralel olarak ortaya çıkan aşırı kullanım, yer altı su rezervlerindeki düşüşler ve kirlilik oluşumu nedenleriyle yaşanan sorunlar ve olası kuraklık süreçleri, su ile ilgili uzun vadeli ve havza bazlı planlamayı zorunlu kılmaktadır. 2022 yılında, “Yeraltısuyunu Görünür Yapmak” teması altında iklim değişikliği ve kuraklık süreçlerinin yüzey ve yer altı sularına havza bazında etkisinin tespit edilmesi ve uyum faaliyetlerinin belirlenmesine dikkat çekilmesi amaçlanıyor.

Hidrolojik döngünün bileşenlerinden gerek yeraltı ve gerek yerüstü suları çoğunlukla birbirleri ile ilişki halindedirler. Yeraltı suyu, dünyadaki tüm içme suyunun neredeyse yarısını, sulu tarım için suyun yaklaşık %40'ını ve sanayi için gereken suyun yaklaşık 1/3'ünü sağlayan hayati bir kaynaktır. Ekosistemleri besler, nehirlerin taban akışını korur ve zemin çökmesini ve deniz suyu girişini önler. Yeraltı suyu, iklim değişikliğine uyum sürecinin önemli bir parçasıdır ve genellikle güvenli suya erişimi olmayan insanlar için bir çözümdür. Bu etkileyici gerçeklere ve rakamlara rağmen, görünmez yeraltı suları çoğu insan için gözden uzak ve akıllardan uzaktır. Önemine rağmen, yeraltında bulunduğundan çoğu zaman değeri göz ardı edilmektedir. İnsan faaliyetleri (nüfus ve ekonomik büyüme dahil) ve iklim değişkenliği yeraltı suyu kaynakları üzerindeki baskıyı hızla artırdığından dünyanın birçok yerinde ciddi tükenme ve kirlilik sorunları yaşanmaktadır. Yeraltı suyuyla ilgili bir temayla yürütülecek olan Dünya Su Günü sayesinde bu görünmez kaynak hak ettiği dikkati toplayacak, korunması ve etkin yönetilmesi açısından gereken bilgi alışverişini ve işbirliğini güçlendirecektir.

1995 yılından bu yana Dünya Su Günü için belirlenen temalar şöyledir.

- 1995 Kadınlar ve Su                    

- 1996 Kirli Şehirlere Su

- 1997 Dünyanın Su Potansiyeli Yeterli mi?

- 1998 Yeraltı Suyu ve Görünmez Kaynaklar

- 1999 Su Kaynakları Etrafında Hayat

- 2000 21. Yüzyılda Su

- 2001 Su ve Sağlık

- 2002 Kalkınma İçin Su

- 2003 Gelecek İçin Su

- 2004 Su ve Afetler

- 2005 Hayat için Su

- 2006 Su ve Kültür

- 2007 Susuzlukla Mücadele

- 2008 Arıtma

- 2009 Sınır Aşan Sular  

- 2010 Su Kalitesi

- 2011 Su ve Kentleşme

- 2012 Su ve Gıda Güvenliği

- 2013 Su Dayanışması

- 2014 Su ve Enerji

-2015 Su ve Sürdürülebilir Kalkınma

-2016 Su ve İstihdam

-2017 Su ve Atıksu

-2018 Su İçin Doğal Çözümler

-2019 Kimseyi Geride Bırakmamak

-2020 Su ve İklim Değişikliği

-2021 Suyun Değeri 

-2022 Yeraltısuyunu Görünür Yapmak

 

Dr. Saim Efelerli

 

Yorumlarınızı Bizimle Paylaşın

Sadece üyelerimiz yorum yapabilir, hemen ücretsiz üye olmak için Tıklayın

(E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır)
Yorumu Gönder
Henüz Yorum Yapılmamış