ÜLKEDE SU BARIŞI DÜNYADA SU BARIŞI 

Genel

Transkafkasya’nın Sınıraşan Su Sorunları

 

Dursun Yıldız1 Su Politikaları Derneği-Hidropolitik Akademi Güfte Sokak 8/9 Kavaklıdere/Ankara/Türkiye dyildiz@hidropolitikakademi.org

ÖZET

Transkafkasya'da diğer adıyla Güney Kafkasya'da sınıraşan suların yönetimi konusundaki sorunlar tek bir ülkenin su yönetimindeki iyileşme ile çözülebilecek sorunlar olmayıp, havza ölçeğinde çevreyi ve sosyo ekonomik gelişmeyi dikkate alan yeni hidropolitik yaklaşımlara ihtiyaç duymaktadır. Güney Kafkasya Karadeniz ve Hazar Denizi arasında Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan’ın yer aldığı bir coğrafyadır. Güney Kafkasya bölgesi sınıraşan su sorunları açısından tüm Kafkasya bölgesinde öne çıkmaktadır.Bu nedenle Kafkaslardaki sınıraşan su sorununun incelenmesine öncelikle Güney Kafkasya’dan başlanmalıdır.Güney Kafkasya’nın sınıraşan su sorunu ele alındığında doğal olarak Türkiye ve İran’ın sınıraşan suları da birlikte ele alınmalıdır. Bu nedenle Güney Kafkasya’nın sınıraşan suları için yapılan bu çalışmada 5 ülkenin (Türkiye,Azerbaycan,Ermenistan,Gürcistan,İran) sınıraşan su kaynakları incelenmiştir. Bu makalede bölgenin sınıraşan su havzalarındaki mevcut durum ve gelecek ,hidrojeopolitik, hidrolojik, klimatolojik,ekolojik olarak ele alınıp incelenmiştir.

Makaleye ulaşmak için lütfen tıklayınız 

/uploads/editor/images/TranskafkasyannSnraanSuSorunlar_HidropolitikAkademi-Kopya.pdf

Yorumlarınızı Bizimle Paylaşın

Sadece üyelerimiz yorum yapabilir, hemen ücretsiz üye olmak için Tıklayın

(E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır)
Yorumu Gönder
Henüz Yorum Yapılmamış