ÜLKEDE SU BARIŞI DÜNYADA SU BARIŞI 

Yenilikçi Kavramlar ve Bilgiler

AB’nin  tarım görünümü ( 2021-2031)

AB’nin  tarım görünümü 2021-2031

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/agricultural-outlook-2021-report_en.pdf

Büyüyen tahıl ve biyolojik alanın aşağısında, Topluluğun şeker üretimindeki artış ve biyoyakıt talebindeki azalma var.

AB ekonomisinin 2023 yılına kadar Covid-19 öncesi seviyelere dönmesi bekleniyor.

AB çalışmalarına göre, on yıl içinde orman alanlarının artmaya devam etmesi (karbon tutulmasında ve dolayısıyla çevresel faydalarda merkezi bir rol oynuyor) ve tarım alanlarını geçerek 2031'de 161.4 milyon hektara ulaşması bekleniyor.

AB'de Kullanılan Tarım Alanı (UAA) 160,5 milyon hektar

AB petrol talebi, ekonomik büyümenin bir sonucu olarak 2021 ve 2022'de artacak ve yenilenebilir enerjiye geçiş nedeniyle kademeli olarak azalacaktır.

Piyasaların oynaklığı özellikle mevcut bir durum olacak ve böylesine karmaşık bir bağlamda oldukça belirgin olacaktır.

 

Arazi kullanımı: tahıl alanının aşağısında

Belirtildiği gibi , AB'nin toplam tarım alanının , esas olarak ekilebilir arazilerdeki azalma nedeniyle biraz azalması bekleniyor. Avrupa Birliği'nin toplam tahıl alanı, ana tahıl alanlarındaki düşüşe bağlı olarak 2021 ile 2031 yılları arasında 51,2 milyon hektara düşecek. Buğday ve arpa rekoltelerinin bir miktar düşmesi beklenirken, Doğu Avrupa ülkelerindeki rekolte iyileştirmelerine bağlı olarak mısır rekoltesi artabilir.
Bu, 2031'de 276 milyon ton tahıl üretimine dönüşecek (2021'e kıyasla -%2,5). Düşük hayvansal üretim ve hayvansal üretim nedeniyle iç tüketimin de 254.8 milyon tona düşmesi bekleniyor.

Artan gübre ve enerji fiyatlarının çiftçilerin 2022'deki ekim kararları üzerindeki potansiyel etkisi, ana kısa vadeli belirsizliktir.

 

 

Organik Üretimde Artış

Yeni OTP'den alınan destek önlemlerinin ve Avrupa Yeşil Anlaşması ile ilgili girişimlerin (henüz uygulanmayan) yokluğunda, organik üretime ayrılan alan 2031 yılına kadar toplam tarım alanının %15'ine ulaşmalıdır . ürünlere ve tüketime. Ortaya çıkan hipotez, gelenekselden organik olana yıllık dönüşüm oranının 2014-2019'da olduğu gibi 2022-2031'de de güçlü kalmasıdır. Bu bağlamda, organik tarım sektörüne yönelik daha fazla destek, trendin hızlanmasına dönüşebilir.

Yağlı tohumlar

AB'nin yağlı tohum alanının mevcut seviyelere benzer şekilde 10,7 milyon hektar olması bekleniyor . Özellikle ayçiçeği ve soya fasulyesi olmak üzere yağlı tohumlu mahsullerin yavaş artması beklenirken, kanola olumsuz hava koşullarına ve haşere baskısına karşı daha hassastır. Alan ve verim varsayımları birleştirildiğinde, AB yağlı tohum üretiminin 2031 yılında 31,2 milyon ton olacağı ve Avrupa'nın talepteki düşüşün ardından dönem sonuna doğru ithalat ile birlikte projeksiyon dönemi boyunca net yağlı tohum ithalatçısı olmaya devam edeceği tahmin edilmektedir.

Protein mahsulü üretimindeki güçlü büyüme, artan alan ve verim iyileştirmeleri tarafından yönlendirilecek ve yem ve insan tüketimi talebini aşacak ve daha az ithalata yol açacaktır.

Pirinç ve şeker

AB'de pirinç tüketiminde bir artış , "silah dışında her şey" rejimiyle ihracat yapan tüm Güneydoğu Asya ülkelerine fayda sağlayacaktır. AB şeker üretimine ayrılan Avrupa bölgesinin orta vadede istikrar kazanması ve AB üretiminin , şekeri azaltmaya özen gösteren diyet diyetleri doğrultusunda daha az insan tüketimi ile 2031 yılına kadar yavaş yavaş 16,3 milyon tona çıkması bekleniyor.

Yem Bitkileri

Tarımsal Görünüm , domuz, sığır ve süt sığırı popülasyonundaki düşüş nedeniyle ekilebilir yem talebinin düşeceğini tahmin ediyor. Organik hayvancılığı artırma eğilimi (özellikle süt ürünleri segmentinde), üretimin aşamalı olarak yaygınlaştırılması ve çeşitlendirilmesi, ottan elde edilen proteinlerin diyet rasyosundaki payını artıracaktır. Rapora göre yem fiyatlarının önümüzdeki iki yıl içinde düşmesi ve ardından 2031 yılına kadar yükselmesi bekleniyor.

Biyoyakıtlar

Orta vadede, karayolu taşımacılığı için yakıt kullanımındaki eğilimi takiben biyoyakıtlara olan talep , karışım oranlarındaki artışın kısmen azalmasıyla azalacaktır . Orta vadede hafifçe düşmesi gereken palm yağı ithalatı ve etanol üretimi düşerken, ileri biyoyakıtların üretimi artmalıdır.

 

Yorumlarınızı Bizimle Paylaşın

Sadece üyelerimiz yorum yapabilir, hemen ücretsiz üye olmak için Tıklayın

(E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır)
Yorumu Gönder
Henüz Yorum Yapılmamış