ÜLKEDE SU BARIŞI DÜNYADA SU BARIŞI 

Genel

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE İRDELENMESİ


Süheyla Suzan ALICA*
ÖZET
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), çevre sorunlarının çözümüne ilişkin
en önemli önleyici araçlardan biri olarak doğmuş ve tüm gelişmiş ülkelerde kabul
görmüştür. Ülkemizde 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 10. maddesinde getirilen
düzenleme ile mevzuatımıza girmiştir. Bu düzenlemenin ardından 1993 yılında
yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği, çevreye etkisi olabilecek
projelerin faaliyete girmeden engellenmesini amaçlamıştır. ÇED Yönetmeliği, pek
çok kez değişikliğe uğramış ve en son 2008 yılında yapılan değişiklikle mevzuatta
yerini almıştır. Bundan sonraki dönemlerde de uygulamadaki sorunlara ve Avrupa
Birliği direktifl erine paralel olarak Yönetmelikte değişikliklerin yapılacağı kesindir.
ÇED Yönetmeliği ile çevre sorunlarına yol açabilecek her faaliyet için kurum, kuruluş
ve işletmelere yasal bir zorunluluk olarak “ÇED Raporu” hazırlama yükümlülüğü
getirilmektedir. Çevre yönetiminin en önemli araçlarından biri olan Çevresel Etki
Değerlendirmesi’ne ilişkin yasal düzenlemeler ile kurumsal yapılanmaya yer verilen
bu çalışmada, uygulamada karşılaşılan sorunları ile konuyla ilgili yargı kararları
tartışılmış ve Avrupa Birliği ÇED Direktifi (EIA) üzerinde durulmuştur.


Anahtar Kelimeler: Çevresel etki değerlendirmesi, yargı kararları, halkın
katılımı.

Tüm makaleyi okumak için lütfen tıklayınız 

/uploads/editor/files/%C3%87evresel%20etki%20de%C4%9Ferlendirmesinin%20yarg%C4%B1%20kararlar%C4%B1%20%C3%A7er%C3%A7evesinde%20inclenemesi%20.pdf

 

Yorumlarınızı Bizimle Paylaşın

Sadece üyelerimiz yorum yapabilir, hemen ücretsiz üye olmak için Tıklayın

(E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır)
Yorumu Gönder
Henüz Yorum Yapılmamış