ÜLKEDE SU BARIŞI DÜNYADA SU BARIŞI 

Raporlar

MGM Verilerine Göre Türkiye Kuraklığa Gidiyor

RAPOR HAKKINDA

 

Son yıllarda dünyada ve ülkemizde kuraklık olaylarında bir artışın olduğugözlenmektedir. Türkiye; kurak ve yarı kurak iklim şartlarının karakteristik özelliklerinden dolayı kuraklık afetine karşı oldukça duyarlı bir yapıda bulunmaktadır. Türkiye gibi su odaklı faaliyetlerin yoğun bir biçimde devam ettiği ülkelerde, kuraklıkların etkileri geniş alanlara yayılabilmekte ve başta tarım olmak üzere birçok sektörü doğrudan ve dolaylı olarak etkileyebilmektedir. Uzun süreli kuraklık olayları bitki-toprak-su arasındaki hidrolojik dengeyi bozmakta, ciddi ekonomik, çevresel ve sosyal etkilere yol açmaktadır.

Türkiye’de kuraklık, büyük bir alanı etkileyen  ve ekonomik anlamda çok ciddi kayıplara yol açabilen bir afettir. Kuraklıklar her yıl ülkemizin farklı bölgelerinde etkisini göstermekte, bu bölgelerde başta içme suyu olmak üzere su kullanan sektörleri olumsuz yönde etkilemektedir.

Kuraklığın doğal süreçteki oluşumunun engellenmesi mümkün değildir. Ancak, kuraklığın doğru yönetilmesi ile olumsuz etkileri azaltılabilir.Kuraklığın yaratabileceği olası sorunlara ilişkin önceden gerekli tedbirlerin alınması sağlanabilir.Türkiye bu konuda plan hazırlıklarını tamamlamıştır. 2017 yılında yayınlanan  Ulusal Kuraklık Yönetimi Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile sürdürülebilir kuraklık yönetimi için  yol haritası hazırlanmıştır

Ülkemizde bu raporda da sözedildiği gibi kuraklık sürmektedir. Bu nedenlebu eylem planındaki tedbirlerin, bir plan dâhilinde, ilgili kurum ve kuruluşlarca, eşgüdümlü bir program çerçevesindehızla uygulamaya konulması önem taşımaktadır.

Kuraklık yönetimi konusundaki uygulamalara  ve yapılacak olan çalışmalara katkıda bulunmak için hazırladığımız  bu raporun faydalı olmasını umuyoruz

Saygılarımızla

Dursun Yıldız  HPA Başkanı – 10 Mayıs 2021                

 

 

Rapora ulaşmak için lütfen tıklyınız        

/uploads/editor/images/MGM%20Verilerine%20G%C3%B6re%20T%C3%BCrkiye%20Kurakl%C4%B1%C4%9Fa%20Gidiyor%20(1).pdf

 

Yorumlarınızı Bizimle Paylaşın

Sadece üyelerimiz yorum yapabilir, hemen ücretsiz üye olmak için Tıklayın

(E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır)
Yorumu Gönder
Henüz Yorum Yapılmamış