ÜLKEDE SU BARIŞI DÜNYADA SU BARIŞI 

Genel

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, KURAKLAŞMA VE ÇÖLLEŞME İLE SAVAŞIMIN ÖNEMİ VE BAZI ÖRNEKLER


A. Ergin Duygu
Doç. Dr.
Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Ana Bilim Dalı
Ankara, Türkiye


ÖZET
Nüfus artışı ve sanayileşmeyle süreklilik kazanan, giderek hızlanan iklim değişikliğiyle artan
kuraklaşma, erozyon, çoraklaşma, çölleşme, ormansızlaşma, sel ve taşkınlar ile kasırgalar,
tayfunlar gibi afetlerin zararları yanında buzulların erimesi ve biyoçeşitlilik kaybı yüzyılın
temel sorunlarıdır. Yaygınlaşan susuzluk, açlık, fakirleşme, ekolojik göç, aşırı üretim ve
tüketim yanında fakirlik kaynaklı doğa tahribi kısırdöngüsü Akdeniz Havzası ve Türkiye'yi de
etkilemektedir. Bu çerçevede çözümü giderek zorlaşan sorun ekolojik koşulların zorlayıcı
etkileri artarken sürdürebilir kalkınmayı gerçekleştirebilmektir. Bunun için de çevresel
kısırdöngüyü kırma konusundaki bilimsel çabaların özünü oluşturan bütünsel yaklaşımların
temel prensiplerini, uygulamadaki başarıları ve yeterliliklerini, geleceğe dönük projeksiyonları
irdeleyerek uzun erimli planlar yapmaktır.


AMAÇ
Bilindiği üzere sürdürülebilir kalkınma (SK) kavramı ilk kez Dünya Çevre ve Gelişme
Komisyonu’nun 1987 yılında yayımladığı “Ortak Geleceğimiz” başlığını taşıyan Bruntland
Raporu’nda kullanılmıştır (1). Raporda “sürdürülebilir kalkınma (SK) bugünün
gereksinimlerini karşılarken gelecek nesillerin kendi gereksinmelerini karşılama
olanaklarını ortadan kaldırmayan kalkınma olarak tanımlanmış, doğal ve üretim
sermayeleri dengesinin gözetilmesi, kirlenerek tükenen doğal kaynakların giderilemez
maliyetlerinin gelecek kuşaklara taşınmaması gereği vurgulanmıştır. Çevresel maliyetlerin bir
kuşakta adil dağılımının ve yoksulların gereksinimlerinin önemi belirtilmiş, teknolojiyle
toplumsal örgütlenme ve ekosistemin etkileri giderme kapasitesinin kısıtlayıcılığına dikkat
çekilmiştir. Çevre kalitesi, ekosistem dengeleri ve biyolojik çeşitlilik ise 1992 Birleşmiş
Milletler (B.M.) Çevre ve Kalkınma Konferansı tarafından ele alınmıştır.

Makalenin tümü için lütfen tıklayınız 

/uploads/editor/images/%C4%B0klim%20de%C4%9Fi%C5%9Fikli%C4%9Fi%20Kurakla%C5%9Fma%20ve%20%C3%87%C3%B6lle%C5%9Fme%20ile%20sava%C5%9F%C4%B1m%C4%B1n%20%C3%B6nemi%20ve%20baz%C4%B1%20%C3%B6rnekler%20%20.pdf

Yorumlarınızı Bizimle Paylaşın

Sadece üyelerimiz yorum yapabilir, hemen ücretsiz üye olmak için Tıklayın

(E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır)
Yorumu Gönder
Henüz Yorum Yapılmamış