ÜLKEDE SU BARIŞI DÜNYADA SU BARIŞI 

Genel

Deniz Bitti ama......

“GİRİŞ” yerine… Söylemek gibi olmasın: Ülkemizde “doğal” süreçler, ortamlar ile varlıklara, bu kapsamda orman ekosistemlerine yönelik duyarlılıklar ile eylemlerde çeşitli olumsuzluklar yaşanıyor; ilginçtir, bu olumsuzluklar nedense bir türlü aşılamıyor. Yalnızca ülkemizde mi böyle oluyor, bilemiyorum. “Doğal” süreçler, ortamlar ile varlıklar hem gerektiğince hem de yeterince bilinmiyor, tanınmıyor; bilenler ve tanıyanlar ise ya gerektiğince paylaşımcı değil ya da gerekli iletişim olanaklarından yoksunlar; bilemiyorum. Ancak, bana kalırsa, bu bağlamda göreli olarak büyük önem taşıyan yanılsamalardan birisi indirgemecilik ise ötekisi de soyutlamacılıktır. Sözgelimi; ekolojik, toplumsal, ekonomik, kültürel gelişmeler, bu kapsamda hukuksal düzenlemeler, dahası, teknik uygulamalar hem birbirlerinden hem de bölge, ülke ve dünyadaki ilgili gelişmelerden soyutlanıyor. Bu gerçeğe ülkemizden yüzlerce örnek verilebilir. Örneğin; ”orman”, özellikle de “devlet ormanı” sayılan arazilerin başına gelen ya da gelebilecek olan olumsuz düzenleme ve uygulamalar çoğunlukla yalnızca sonuçtur. Ne var ki, tartışmalar hemen hemen yalnızca bu sonuçlara; ilgili kuruluşun yöneticilerinin ya da siyasal iktidarın bireysel yetersizlikleri, keyfilikleri ya da “uyanıklıkları” vb öznel nedenlere indirgeniyor. Sözgelimi; ✓ çeşitli toplumsal sınıf ve kesimlerin, dolayısıyla da siyasal iktidarların orman ekosistemlerine yöneliminin ülkemizde de ağırlıkla arazi temelli olduğu; ✓ bu yönelimin temelde hem toplumsal sınıf ve katmalara göre hem de tarihsel ve yöresel olarak farklılaştığı, ise en azından gerektiğince göz önünde bulundurulmuyor. Bu nedenle, özellikle, orman ekosistemleri ile ormancılık düzeninde olup bitenler çoğunlukla tüm boyutlarıyla kavranamıyor; dolayısıyla da orman ekosistemlerinin korunmasına yönelik duyarlılıklar ile eylemlilikler de “orman popülizmi” düzeyini aşamıyor. “- Peki, neden böyle oluyor?” derseniz… Makalenin tamamı için lütfen tıklayınız Ormanlar ve ormancılık üzerine sessiz tartışmalar (36)
Yorumlarınızı Bizimle Paylaşın

Sadece üyelerimiz yorum yapabilir, hemen ücretsiz üye olmak için Tıklayın

(E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır)
Yorumu Gönder
Henüz Yorum Yapılmamış