"Dünyada herkese yetecek kadar kaynak var, ancak herkesin hırsını karşılamaya yetecek kadar değil."  Mahatma GANDİ

Analiz ve Sentez -21. Yüzyıl

21.Yüzyılın Anahtar Teknolojisi: Beyaz Biyoteknoloji

21.Yüzyılın Anahtar Teknolojisi: Beyaz Biyoteknoloji (Key Technology of 21st Century: White Biotechnology) Alper AKKAYA ve Nurdan PAZARLIOĞLU Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyokimya Bölümü Bornova-İZMİR 35100 nurdan.pazarlioglu@ege.edu.tr ÖZET: Kimya, modern toplumda hemen her yönüyle temel bir rol oynamaktadır ve oynamaya da devam edecektir. Yararlı ürünleri muazzam bir düzenle bize sunmasına rağmen, kimyasal endüstri, çevreye zarar veren üretim prosesleri, toksik yan ürünler ve atıkların üretimi yanında, ürünlerin kullanım ömründen sonra kolayca geri dönüşebilir olması veya biyobozunurluğu açısından fosil kaynakların güvenilirliği ile ilgili konular nedeni ile pek çok sorunla da karşı karşıyadır. Hükümetlerin kimya endüstrilerinin yol açtığı kirliliğe karşı uyguladıkları cezai yaptırımlar da giderek artmaktadır. Böylelikle, sanayi, kimyasal üretimi daha çevre dostu yapmak için giderek artan bir baskı altına girmektedir (Hatti-Kaul et al., 2007). Biyoteknolojinin avantajlarından yararlanılması ile hükümetler, endüstriler ve sivil toplum kuruluşları stratejiler ve eylem planları geliştirmektedirler (Lorenz and Zinke, 2005). Biyoteknolojinin endüstriyel kullanımı olarak tanımlanabilecek beyaz biyoteknoloji, düşük enerji tüketimi ve yenilenebilir kaynakların kullanımı ile yeni ürünlerin ve proseslerin hedeflenmesi olarak ortaya çıkmıştır (Drepper et al., 2006). 21. yüzyılın anahtar teknolojisi olarak tanımlanan beyaz biyoteknolojinin petrole bağımlı ekonomiler için, sürdürülebilir biyokütle bazlı değer zincirleri ve yeni katma değeri yüksek ürünlerin ortaya koyulmasında hayati önem taşıyacağı açıktır (Lee and Jang, 2006). Son yıllarda genetik manipulasyon tekniklerindeki hızlı gelişmeler ile bir organizmadan diğerine genetik materyallerin transferi ve ticari öneme sahip yeni metabolitlerin üretiminin optimizasyonu için uygun organizmaların varlığı, biyoteknolojinin uygulamalarına yeni bir ivme katmıştır. Bu yazıda, beyaz biyoteknolojinin giderek artan yeri, rolü ve önemi vurgulanacak, yeni enzimler, metabolizma mühendisliği ve modelleme, biyokatalizatör fonksiyonu ve optimizasyonu, biyokatalitik proses dizaynı gibi çeşitli konulardaki biyoteknolojik gelişmelerin altı çizilmeye çalışılacaktır. Tüm makale için lütfen  tıklayınız 21. yüzyılın teknolojisi beyaz biyoteknoloji
Yorumlarınızı Bizimle Paylaşın

Sadece üyelerimiz yorum yapabilir, hemen ücretsiz üye olmak için Tıklayın

(E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır)
Yorumu Gönder
Henüz Yorum Yapılmamış

Ziyaretçi İstatistikleri

Aktif ziyaretçi sayısı: 5 Bugünkü ziyaretçi sayısı: 82 Toplam tekil ziyaretçi sayısı: 156484