WATER PEACE AT HOME WATER PEACE IN THE WORLD

INNOVATIVE CONCEPTS AND DEFINITIONS

Su Ajansları

Su Ajansları

1.10 2023

Genel Müdür Kaplan, Avrupa’da bulunan su ajanslarını örnek göstererek, Türkiye’de de su ajansı kurulması gerektiğini belirterek; “Özellikle ülkemizde bulunan kalkınma ajanslarına dikkat çekmek istiyorum; son yıllarda projelerin desteklenmesi ve hayata geçirilmesinde önemli rol oynadığını görüyoruz. Dolasıyla suyun geleceğini korumak, suyu doğru kullanılması ve projelerin hızlı desteklenmesi adına su ajansının kurulması bizler açısından alternatif bir adım olacaktır. Özellikle ajans ile birlikte projeler için kredi arama mecburiyetinde kalmayacağız. Bu doğrultuda ajansın kurulması yönünde farkındalık oluşturulması gerektiği kanaatindeyim” diye ifade etti.

Su Ajansları

"Su ajansları", su kaynaklarının yönetimi ve korunması ile ilgili görevlere sahip kurumsal yapıları ifade eder. Farklı ülkelerde bu ajansların görevleri, yetkileri ve yapıları farklılık gösterebilir. Ancak temelde su ajanslarının genel işlevleri şunlardır:

Su Kaynaklarının Planlaması: Su ajansları, su kaynaklarının sürdürülebilir ve etkin kullanılması için uzun ve kısa vadeli planlamalar yapar. Bu, su kaynaklarının korunması, su kalitesinin izlenmesi ve geliştirilmesi, sulama, içme suyu temini gibi konuları kapsar.

Lisanslama ve İzleme: Su kaynaklarına erişim ve kullanımı için lisanslama ve izin verme görevini yürütürler. Bu, özellikle büyük sanayi kuruluşları, tarım alanları veya belediyeler için önemlidir. Su kaynaklarını kullanacak olanların bu kaynakları nasıl, ne kadar ve hangi koşullarda kullanabileceğine dair kriterleri belirler ve uygular.

Su Kalitesinin Korunması: Su ajansları, su kirliliğini önlemek, mevcut kirlilikleri gidermek ve su kalitesini izlemek için çeşitli programlar ve politikalar geliştirir. Bunun için su kaynaklarından düzenli olarak numuneler alabilir ve analiz edebilir.

Eğitim ve Farkındalık Yaratma: Su ajansları, halkı su kullanımı ve su tasarrufu konularında bilinçlendirmek için çeşitli kampanyalar ve eğitim programları düzenleyebilir.

Acil Durum Yönetimi: Su ajansları, kuraklık, sel gibi doğal afetlerde veya su kirliliği gibi olağan dışı durumlarda acil müdahale ve kriz yönetimi konularında da rol alabilir.

Yasal Düzenlemeler: Su kaynakları ile ilgili yasal düzenlemelerin yapılmasına katkıda bulunabilirler ve mevcut yasaları uygulama görevini üstlenebilirler.

AB Ülkelerinin Su Ajanslarının Kurumsal Yapısı

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde su yönetimi ve su kaynaklarının korunması konularında faaliyet gösteren ulusal su ajansları veya eşdeğer organları bulunmaktadır. Bu ajanslar, su kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesini sağlamak ve su kalitesini korumak için çalışmaktadır.AB ülkelerinin bazılarında su ajanslarının veya eşdeğer organlarının kurumsal yapısı şu şekildedir:

Birleşik Krallık:

Environment Agency (EA): İngiltere'deki su kaynaklarını yönetir.

Natural Resources Body for Wales (NRW): Galler'deki su kaynaklarından sorumludur.

Scottish Environment Protection Agency (SEPA): İskoçya'da su ile ilgili faaliyetleri denetler.

Northern Ireland Environment Agency (NIEA): Kuzey İrlanda'daki su kaynaklarını yönetir.

Fransa:

Agence de l'eau: Fransa'da su kaynaklarını denetleyen ve yönlendiren birkaç bölgesel su ajansı bulunmaktadır.

Almanya:

Her federal eyalet (Bundesland), kendi sınırları içindeki su yönetiminden sorumlu özgün bir su otoritesine sahiptir.

İspanya:

Confederaciones Hidrográficas: İspanya'daki çeşitli nehir havzaları için su yönetiminden sorumlu kuruluşlardır.

İtalya:

District Basin Authorities: İtalya'da farklı bölgelerde su yönetimini denetleyen çeşitli havza otoriteleri bulunmaktadır.

Hollanda:

Waterschappen (Water Boards): Su yönetimi, su kalitesi, miktarı ve atık su arıtımı konularında faaliyet gösteren bölgesel su otoriteleridir.

İsveç:

Swedish Agency for Marine and Water Management (SwAM): Deniz ve tatlı su çevrelerinin kullanımı ve korunmasından sorumludur.

Portekiz:

Portuguese Environment Agency (APA): Su kaynaklarını yönetir ve Portekiz'de Su Çerçeve Direktifi'nin uygulanmasını denetler.

Polonya:

National Water Management Authority (KZGW): Polonya'da su kaynaklarının yönetiminden sorumlu otoritedir.

Yunanistan:

Special Secretariat for Water: Çevre ve Enerji Bakanlığı'na bağlıdır ve su kaynaklarının yönetiminden sorumludur.

İrlanda:

Environmental Protection Agency (EPA): Çevreyi korumaktan ve geliştirmekten sorumludur, su kalitesini denetler.

Bu örnekler, AB ülkelerinin sadece bir kısmını temsil ediyor ve her ülkenin kendi içinde su yönetimiyle ilgili özgün yapıları ve sorumlulukları bulunabilir. Ayrıca, bir ülkede su yönetimi sorumlulukları, birden çok ajans veya bölüm arasında da bölünebilir

Share Your Comments

Only members can comment, Click here to sign up for free right now

(Your e-mail address will not be published)
Submit Review
No Comments Yet