Waterist -İstanbul Su Kongresi ve Fuarı -11-13 Ekim 2018 /İstanbul

Nüfusun giderek artması ve iklim değişikliği şehir yaşamını olumsuz etkileyen birçok etmeni de beraberinde getirmektedir. Bu etmenlerden biri olan su sıkıntısının yaşanması ve geleceğe yönelik öngörüler; su kaynaklarının iyi yönetilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması ihtiyacını doğurmaktadır.

Sürdürülebilir ve ekonomik kalkınmanın odağı olan su varlığımızın geleceğinin tartışılacağı  İstanbul Su Kongresi ve Fuarı 11-13 Ekim 2018 tarihlerinde, Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.

Kongre bünyesinde Su Yönetimi ve Arıtma TeknolojileriAtık Su Arıtma ve Yeniden KullanımKazısız Teknolojiler ve Altyapı RehabilitasyonÇamur YönetimiSu Endüstrisi ve Endüstri 4.0 olmak üzere 5 ana konu başlığını ele alınacaktır.

İstanbul Su Kongresi ve Fuarı ile su profesyonellerinin ve akademisyenlerin su literatürüne katkı sağlamasını, profesyonel kadroların karşılaştığı su sorunlarını kurumların geleceğinin su üzerine irdelenmesi ve İSKİ vizyonunun katılımcılara anlatılması amaçlanmaktadır.

daha fazla bilgi için

http://water.ist/


  • gplus
  • pinterest

Author