UNEP’in Salım Açığı 2017 Raporu: Daha çok çalışmak lazım.

 

20 Kasım 2017

“Daha ileri, daha hızlı ve hep beraber” sloganı ile 6 Kasım-16 Kasım arasında  Fiji başkanlığında Almanya’nın Bonn şehrinde gerçekleştirilen  iklim zirvesinde bilim dünyasından gelen uyarılar ışığında insan kaynaklı iklim değişikliği ile mücade için birçok konu ele alındı.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın (UNEP) geçtiğimiz günlerde yayımladığı “Salım Açığı 2017” adlı rapora göre uluslararası müzakereler ve Paris Anlaşması kapsamında ülkelerin masaya koyduğu taahhütler iklim değişikliği ile etkin mücadele için hala çok yetersiz. 23 ülkeden 43 farklı kurumun ve yüze yakın bilim insanının katkı koyduğu raporun ana mesajı:

İklim değişikliği ile mücadele için acilen daha fazlası lazım.

UNEP’in  Salım Açığı 2017  Raporu Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) amaçlarına ulaşma bağlamında küresel ilerlemeyi bilimsel bir gözle değerlendiriyor. Rapor aynı zamanda Paris Anlaşması ile yeniden şekillenen iklim değişikliği rejiminin artık sembolikleşmiş küresel sıcaklık ortalamasındaki artışı en fazla 2°C’de (ve dahi 1.5°C’ye olabildiğince yakın) durdurabilme hedefine ulaşılması için ne kadar azaltım yapılması gerektiğine de odaklanıyor.

2017 raporunda aşağıdaki bulgular öne çıkmış(3);

  1. Paris Anlaşması hedeflerine ulaşılabilmesi için ivmelenmiş kısa dönemli eylemlerine ve güçlendirilmiş daha uzun vadeli ulusal taahhütlere ihtiyaç var. Rapor, pratik ve maliyet etkin çözümlerin halihazırda var olduğunun altını çiziyor.
  2. Rapora göre Paris Anlaşması bağlamında başlayacak Kolaylaştırıcı Diyalog ve Ulusal Olarak Belirlenmiş Katkıların (NDC) 2020 yılındaki revizyonu 2030 salım açığının kapatılması için son şanslar olabilir.
  3. Enerji ve endüstriden kaynaklanan küresel CO2 emisyonları 2014’ten bu yana sabit kalırken kümülatifte sera gazı emisyonları yavaşça artmaya devam ediyor.
  4. Rapora göre böyle giderse küresel seragazı emisyonları 2020 yılında 2°C ve 1.5°C hedefleri için olması gereken seviyenin üzerinde olacak ve 2030’da bu hedeflerden geri dönülemeyecek şekilde sapmış olabiliriz.
  5. Koşullu ve koşulsuz Ulusal Katkıların tamamının gerçekleştirildiği göz önüne alındığında dahi 2030’daki salım açığı 2°C hedefi açısından 11-13.5

GtCO2e, 1.5°C hedefi açısından ise 16-19 GtCO2e olacak (Şekil 1).

  1. Raporda pek çok G20 ülkesinin ulusal taahhütlerini gerçekleştirebilmeleri için hali hazırdakilere ek yeni politikaları hayata geçirmesi gerekiyor.
  2. Devlet dışı aktörlerin (sivil toplum, yerel yönetimler, şirketler, üniversiteler, STK’lar vb.) salım açığını kapatmada hatırı sayılır rol oynayabilirler.
  3. Raporda ısrarla 2030 öncesindeki iklim eyleminin önemi üzerinde duruluyor.2018’deki Kolaylaştırıcı Diyalog sürecinin bu konuya dair ülkelerin ihtiyaçlarına yanıt vermesinin olmazsa olmaz olduğu belirtiliyor

Kaynaklar

1-http://www.dw.com/tr/küresel-ısınmayla-mücadelede-önemli-adım/a-36050156
2-https://www.icao.int/environmental-protection/Pages/market-based-measures.aspx
3- Arif Cem Gündoğan 2017 “Yetmiyor: İklim Değişikliği ile Etkin Mücadele için Daha Fazla ve Daha Hızlı Azaltım Şart”İklim Postası 6 Kasım 2017.www.iklimpostasi.org

 


  • gplus
  • pinterest

Author

Dursun Yıldız

DURSUN YILDIZ
Civil Engineer
Hydro Politics Expert

He was born in Samsun in 1958. He was graduated from İstanbul Technical University Civil Engineering Faculty in 1981. After completing his military service in 1983 he began to work in State Hydraulic Works Technical Research and Quality Control Department. While working here he participated graduate professional education and investigation programs in Holland and USA Bureu of Reclamation and US Army Corps of Engineers.

In 1998 he participated first “EU Master Education” program and later “International Affairs Proficiency” program in Ankara University European Union Research and Application Center. In 2000 he completed his MS thesis in the topic of water politics in Hacettepe University Hydropolitics and Strategy Research Center. He worked for five years as the section head and for following 10 years as department deputy head in State Hydraulic Works Technical Research and Quality Control Department. During this period he published more than 100 technical and scientific reports and papers. Then he worked as the department deputy head in State Hydraulic Works Domestic Water Supply Department and worked at the Planning and Investigation Department of the same institution and retired in 2007.

Dursun YILDIZ while working in State Hydraulic Works he lectured in the topics of water works in Gazi University Engineering and Architectural Faculty, Civil Engineering Department and water resources and hydropolitics in Hacettepe University, Hydropolitics and Strategy Research Center.

Dursun YILDIZ worked also as a executive committee member , Vice President in Turkish Chamber of Civil Engineers and Vice President of the Union of Chambers of Turkish Engineers and Architects . He worked in execution committee of “Water Politics Congress” held by the Civil Engineers Chamber in several times.

Dursun YILDIZ, experienced in water management, water development ,hydraulic research and consultancy for 30 years, wrote 15 books (Water Report,Water Problems in the Mediterranean Basin and Turkey,Strategical İmportance and Water Related İssues in Eastern Meditterranean Water Security 2050, etc.) and besides published several papers and technical reports in the topics of water engineering,water development,hydraulic research and hydro-politics in national and international periodicals.
He has awarded Successful Water Resarcher Prize of Year of 2008 by Agriculturers Associations of Türkiye .He was also awarded continuously success on water research prize of 2016 by Central Union of Irrigation Cooperatives of Turkey.

He is a member of Scientific Committee of Turkish Foundation for Combating Soil Erosion (TEMA). He is now the director of an NGO called Hydropolitics Association, and runs a company, Ada Hydro-Energy, Strategy & Engineering Consultancy Co.
He is head of Ada Hydro-Energy , Strategy & Engineering Consultancy Co. Since 2007.He is president of Hydropolitics Association.

Leave a comment