Türkiye’deki Tarımsal İşgücünün Demografik ve Yapısal Dönüşümü Ön Raporu

    Türkiye’deki Tarımsal İşgücünün Demografik ve Yapısal Dönüşümü   Projesi Ön Raporu

RAPOR NO: 3                                                                                                                             

Raporu Hazırlayanlar:

Yrd. Doç. Dr. Doğan Yıldız –Yıldız Teknik Üniversitesi SPD Uygulamalı Araştırma Merkezi Başkanı

Yrd. Doç. Dr.Nuran Çakır  Yıldız. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler. Enst.Hidropolitik Akademi .Merkezi

Yrd.Doç. Dr. Yavuz ILGAZ –İstanbul  Üniv. İktisat Fakültesi.Hidropolitik Akademi  Mrkz.

Mehmet Şamil Güneş – Uzman -SPD Uygulamalı Araştırma Merkezi

Dursun Yıldız –SPD- Hidropolitik Akademi Merkezi  Başkanı

Ön Rapor Hakkında :

İklim değişiminin su ve toprak  kaynakları üzerindeki olumsuz etkisi başta su güvenliğimiz olmak üzere gıda güvenliğimizi de doğrudan etkileyecektir.Bu nedenle  Su Politikaları Derneği olarak Su Kaynakları Yönetimi, İklim Değişiminin  etkileri konusunda araştırma, eğitim ve yayın alanlarındaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. .Daha önce yine TÜSKOOP-BİR ile başlattığımız “Çiftçiler İçin Tarımda İklim Değişimine Uyum ve Farkındalık Projesi” nin ön raporunu yayınlamıştık.

Ülkemizin tarım işletmeleri sahiplerinin yaşlanması ve yeni neslin daha çok kent hayatını tercih ederek tarımsal üretimden uzaklaşması son dönemde iklim değişimi ile birlikte ülkemizin gıda güvenliğini tehdit eden bir unsur olarak ortaya çıkmıştır.Genç neslin kırsaldan kente göç etmesi aynı zamanda tarım işçisi temini konusunda da zorluklar yaşanmasına neden olmaktadır.Ortaya çıkan bu yeni koşullar Türkiye tarımının yapısal geleceğinin incelenmesini zorunlu kılmaktadır. Siyasi iktidar da bu durumu farkederek  Mart 2016’da  genç çiftçilerin kırsalda üretime devam etmesini  veya kente göç etmiş olanların  köye dönüşünü  teşvik etmek amacıyla genç çiftçilere 30 000 TL  kırsal kalkınma  hibe desteği  verme kararı almıştır.

Bu kapsamdaki gelişmeler dikkate alınarak Derneğimiz ve Sulama Kooperatifleri Merkez Birliği  arasında ‘Türkiye’deki Tarımsal İşgücünün Demografik ve Yapısal Dönüşümü” nün araştırılması  konusunda bir  karar alınmıştır. Bu doğrultuda Derneğimizin  Hidropolitik Akademi Merkezi , Uygulamalı Araştırma Merkezi ve Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü  tarafından yürütülen bu projenin yüzyüze  anket çalışması Sulama Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından 04-08 Aralık 2016 tarihleri arasında düzenlenen ‘Arazi Toplulaştırmasının  Sulamaya Etkileri’ Sempozyumunda gerçekleştirilmiştir.

Anketin kapsamlı istatistiksel değerlendirilmesi çalışması  Uygulamalı Araştırma Merkezimizde sürmektedir. Ancak anketten elde edilen ilk sonuçlar üzerine yaptığımız değerlendirmelerimizi  bu ön raporda ilgili kişi, kurum ve kuruluşların bilgilerine sunmak istedik

Faydalı olması umuduyla

Saygılarımızla

Dursun Yıldız

Başkan

Raporun tümünü indirmek için tıklayınız

SPD ‘den Yeni Rapor.Tarımın Yapısal Geleceği


  • gplus
  • pinterest

Author

Dursun Yıldız

dursun.yildiz@hidropolitikakademi.org

Civil Engineer-Expert on Hydropolitics

He was born in Samsun in 1958. He was graduated from İstanbul Technical University Civil Engineering Faculty in 1981. After completing his military service in 1983 he began to work in State Hydraulic Works Technical Research and Quality Control Department. While working here he participated graduate professional education and investigation programs in Holland and USA Bureu of Reclamation and US Army Corps of Engineers.

In 1998 he participated first “EU Master Education” program and later “International Affairs Proficiency” program in Ankara University European Union Research and Application Center. In 2000 he completed his MS thesis in the topic of water politics in Hacettepe University Hydropolitics and Strategy Research Center.
He worked for five years as the section head and for following 10 years as department deputy Director in State Hydraulic Works Technical Research and Quality Control Department. During this period he published more than 100 technical and scientific reports and papers. Then he worked as the department Deputy Director in State Hydraulic Works Domestic Water Supply Department and worked at the Planning and Investigation Department of the same institution and retired in 2007.

Dursun YILDIZ while working in State Hydraulic Works he lectured in the topics of water works in Gazi University Engineering and Architectural Faculty, Civil Engineering Department and water resources and hydropolitics in Hacettepe University, Hydropolitics and Strategy Research Center.

Dursun YILDIZ worked also as a executive committee member , Vice President in Chamber of Civil Engineers and Vice President of Union of Chambers of Turkish Engineers and Architects .

Dursun YILDIZ, experienced in water,hydro energy management and consultancy for 25 years, wrote ten books and besides published several papers and technical reports in the topics of water engineering and hydroenergy in national and international periodicals.
He has awarded Successful Water Resarcher Prize of Year of 2008 by Agriculturers Associations of Türkiye .

He is a member of Scientific Commitee of Turkish Foundation for Combating Soil Erosion (TEMA).

He is a member of Water-Soil-Energy Working Group that has followed development of water,soil and energy sectors since 2009. He is head of Ada Hydro-Energy , Strategy & Engineering Consultancy Co. Since 2007

Leave a comment