Türkiye’deki Tarımsal İşgücünün Demografik ve Yapısal Dönüşümü Ön Raporu

    Türkiye’deki Tarımsal İşgücünün Demografik ve Yapısal Dönüşümü   Projesi Ön Raporu

RAPOR NO: 3                                                                                                                             

Raporu Hazırlayanlar:

Yrd. Doç. Dr. Doğan Yıldız –Yıldız Teknik Üniversitesi SPD Uygulamalı Araştırma Merkezi Başkanı

Yrd. Doç. Dr.Nuran Çakır  Yıldız. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler. Enst.Hidropolitik Akademi .Merkezi

Yrd.Doç. Dr. Yavuz ILGAZ –İstanbul  Üniv. İktisat Fakültesi.Hidropolitik Akademi  Mrkz.

Mehmet Şamil Güneş – Uzman -SPD Uygulamalı Araştırma Merkezi

Dursun Yıldız –SPD- Hidropolitik Akademi Merkezi  Başkanı

Ön Rapor Hakkında :

İklim değişiminin su ve toprak  kaynakları üzerindeki olumsuz etkisi başta su güvenliğimiz olmak üzere gıda güvenliğimizi de doğrudan etkileyecektir.Bu nedenle  Su Politikaları Derneği olarak Su Kaynakları Yönetimi, İklim Değişiminin  etkileri konusunda araştırma, eğitim ve yayın alanlarındaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. .Daha önce yine TÜSKOOP-BİR ile başlattığımız “Çiftçiler İçin Tarımda İklim Değişimine Uyum ve Farkındalık Projesi” nin ön raporunu yayınlamıştık.

Ülkemizin tarım işletmeleri sahiplerinin yaşlanması ve yeni neslin daha çok kent hayatını tercih ederek tarımsal üretimden uzaklaşması son dönemde iklim değişimi ile birlikte ülkemizin gıda güvenliğini tehdit eden bir unsur olarak ortaya çıkmıştır.Genç neslin kırsaldan kente göç etmesi aynı zamanda tarım işçisi temini konusunda da zorluklar yaşanmasına neden olmaktadır.Ortaya çıkan bu yeni koşullar Türkiye tarımının yapısal geleceğinin incelenmesini zorunlu kılmaktadır. Siyasi iktidar da bu durumu farkederek  Mart 2016’da  genç çiftçilerin kırsalda üretime devam etmesini  veya kente göç etmiş olanların  köye dönüşünü  teşvik etmek amacıyla genç çiftçilere 30 000 TL  kırsal kalkınma  hibe desteği  verme kararı almıştır.

Bu kapsamdaki gelişmeler dikkate alınarak Derneğimiz ve Sulama Kooperatifleri Merkez Birliği  arasında ‘Türkiye’deki Tarımsal İşgücünün Demografik ve Yapısal Dönüşümü” nün araştırılması  konusunda bir  karar alınmıştır. Bu doğrultuda Derneğimizin  Hidropolitik Akademi Merkezi , Uygulamalı Araştırma Merkezi ve Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü  tarafından yürütülen bu projenin yüzyüze  anket çalışması Sulama Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından 04-08 Aralık 2016 tarihleri arasında düzenlenen ‘Arazi Toplulaştırmasının  Sulamaya Etkileri’ Sempozyumunda gerçekleştirilmiştir.

Anketin kapsamlı istatistiksel değerlendirilmesi çalışması  Uygulamalı Araştırma Merkezimizde sürmektedir. Ancak anketten elde edilen ilk sonuçlar üzerine yaptığımız değerlendirmelerimizi  bu ön raporda ilgili kişi, kurum ve kuruluşların bilgilerine sunmak istedik

Faydalı olması umuduyla

Saygılarımızla

Dursun Yıldız

Başkan

Raporun tümünü indirmek için tıklayınız

SPD ‘den Yeni Rapor.Tarımın Yapısal Geleceği


  • gplus
  • pinterest

Yazar

Dursun Yıldız

dursun.yildiz@hidropolitikakademi.org

Hidropolitik Uzmanı
İnşaat Mühendisi ve Su Politikaları Uzmanı

1958 yılında Samsun’da doğan Dursun YILDIZ ,İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu. Daha sonra DSİ Genel Müdürlüğünde çalışmaya başladı Bu dönemde Hollanda ve ABD de lisansüstü mesleki teknik eğitim ve uygulama programlarına katıldı. ATAUM’da “AB Temel Eğitimi ve “Uluslararası İlişkiler Uzmanlık “Programlarını izledi. Hacettepe Üniversitesi Hidropolitik ve Stratejik Araştırma Merkezinde Su Politikaları alanında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı.DSİ’ de Teknik Araştırma ve İçmesuyu Dairesi Başkanlıkların da Şube Müdürlüğü ve Daire Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Bu dönem içinde Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi ve Hacettepe Üniversitesi Hidropolitik ve Stratejik Araştırma Merkezinde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak ders verdi..2007 yılında DSİ’den emekliye ayrıldı

Dursun YILDIZ Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı’nın (UMAG Araştırmacı Gazetecilik Eğitim Programında Su ve Enerji Politikaları alanında 8 yıldır su ve enerji politikaları konusunda konferanslar vermektedir.
TMMOB ve İnşaat Mühendisleri Odasında çeşitli dönemlerde yönetim kurulu üyeliği ve ikinci başkanlık görevlerinde de bulunan Dursun YILDIZ ‘ın mesleki,teknik,teknopolitik ve hidropolitik alanlarında yurtiçi ve yurtdışında yayınlanmış çok sayıda teknik rapor ,bildiri ve makaleleri ve 12 adet rapor ve kitabı vardır.
Dursun YILDIZ Türkiye Ziraatçiler Derneği tarafından Su Politikaları konusundaki araştırmaları nedeniyle “2008 yılı Başarı Ödülü’ne” layık görülmüştür.
Topraksuenerji çalışma grubu üyesi ve TEMA Bilim Kurulu Üyesi ,Sulama Kooperatifleri Merkez Birliği Danışmanı,Sulama Birliği Derneği danışmanı olan Dursun YILDIZ halen kendi Mühendislik ve Müşavirlik firmasını yürütmektedir.

Leave a comment