Türkiye’de Su Yönetiminin Değişimi

 

Taner  KİMENÇE, Altunkaya ÇAVUŞ,Burhan Fuat Çankaya

31 Ocak 2017

HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI EYLEMLERİ

Havza Koruma Eylem Planları ile Ülkemizde bulunan 25 Nehir Havzasının su kaynaklarının miktarı, mevcut kirliliği ile havzadaki kentsel, endüstriyel, tarımsal, ekonomik vb. faaliyetlere bağlı olarak oluşan baskı ve etkiler tespit edilerek havzalarda alınması gereken acil önlemlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda, arazi çalışmaları ile havzaların genel durumu ve çevresel altyapı durumu araştırılarak güncellenmiş, su kaynaklarının mevcut ve potansiyel durumu belirlenmiş, su kalitesi sınıflamaları yapılmış, kirlilik yükleri hesaplanmış, kentsel atıksu arıtma tesisi planlamaları yapılmış ve havzalarda öne çıkan çevresel sorunlar ve çözüm önerileri geliştirilerek her havza için yapılması gereken eylemler tespit edilmiştir.

Havza Koruma Eylem Planları kapsamında 15 Eylem belirlenmiştir:

Makalenin tümü için lütfen tıklayınız

Türkiyede Su Yönetiminin Değişimi

 


  • gplus
  • pinterest

Yazar

Leave a comment