TÜRKİYE’DE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve TARIMDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

Türkiye’de tarım, hem ekonomik hem de sosyal olarak önemli bir
sektördür. Bununla beraber, üstü açık büyük bir fabrika olan tarım
sektörü başta olmak üzere narin ekosistemler, küresel iklim değişikliğine
karşı büyük ölçüde savunmasızdır. Bu nedenle Türkiye’de,
geleceğe dair tüm tarım faaliyetleri ve planlarında iklim şartları bilgisi
önemli bir yer tutmaktadır. İklim Servisleri Küresel Çerçevesine
(GFCS) göre tarım ve gıda güvencesi öncelikli sektörler arasındadır.
Diğer taraftan “yoksulluğun olmaması” ve “sıfır açlık” Birleşmiş Milletler
Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin (SDGs) ilk ikisini oluşturmaktadır.
Atmosferik karbondioksitteki artış ve bitki büyüme mevsiminin uzaması
olumlu, fakat iklim değişikliğinin neden olduğu sıcaklık artışları,
yağış miktarında ve rejimindeki değişim, aşırı hava olaylarının
artan sıklığı ve şiddeti küresel tarımsal faaliyetlerini olumsuz etkilemektedir.
Tarım sistemi, günümüzde artan gıda ve yenilenebilir
enerji taleplerine yanıt vermek için zaten zorlanmaktadır. Değişen
iklim, su kıtlığı, kirlilik, erozyon ve toprak bozunumu gibi hem gıda
güvenliğini hem de gıda güvencesini tehdit etmenin ötesinde kaynak
sorunlarına da neden olmaktadır. Şiddetli hava olaylarının Türkiye’de
tarımsal üretime etkileri önemli miktarda ve olumsuz yönde
giderek artmaktadır. Önümüzdeki yıllarda bu etkilerin küresel iklim
değişikliği ile daha da artacağı ve güvenli gıdaya ulaşma imkanlarının
da azalacağı öngörülmektedir.
T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, havza bazında desteklenmesi
gereken ürünleri belirlemek için Türkiye’de Tarımsal Üretim
Havzalarını tespit ederken geçmiş yıllara ait iklim verilerini de
kullanmıştır. Bilindiği gibi tarımsal üretim havzalarının varlığı ve
bu havzalarda teşvik verilen ürünlerin türleri, şu anki havzaların
sınırları, havzalardaki toprak ve arazi sınıflandırması gibi özellikler
büyük ölçüde küresel iklim değişikliği ile birlikte zamanla değişime
uğramaktadır. Diğer bir deyişle, Türkiye’de sürdürülebilir tarım
için geleceğe yönelik tarım politikalarının belirlenmesi aşamasında
mutlaka küresel iklim değişikliği projeksiyonlarının hem tarım üretim
havzalarını belirlenmesinde hem de uygun ürün seçiminde ve
desteklenmesinde dikkate alınması gerekmektedir.

 

Raporun tümü için lütfen tıklayınız

IklimDegisikligiRaporu-min


  • gplus
  • pinterest

Yazar

Leave a comment