TÜRKİYE’DE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve TARIMDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

Türkiye’de tarım, hem ekonomik hem de sosyal olarak önemli bir
sektördür. Bununla beraber, üstü açık büyük bir fabrika olan tarım
sektörü başta olmak üzere narin ekosistemler, küresel iklim değişikliğine
karşı büyük ölçüde savunmasızdır. Bu nedenle Türkiye’de,
geleceğe dair tüm tarım faaliyetleri ve planlarında iklim şartları bilgisi
önemli bir yer tutmaktadır. İklim Servisleri Küresel Çerçevesine
(GFCS) göre tarım ve gıda güvencesi öncelikli sektörler arasındadır.
Diğer taraftan “yoksulluğun olmaması” ve “sıfır açlık” Birleşmiş Milletler
Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin (SDGs) ilk ikisini oluşturmaktadır.
Atmosferik karbondioksitteki artış ve bitki büyüme mevsiminin uzaması
olumlu, fakat iklim değişikliğinin neden olduğu sıcaklık artışları,
yağış miktarında ve rejimindeki değişim, aşırı hava olaylarının
artan sıklığı ve şiddeti küresel tarımsal faaliyetlerini olumsuz etkilemektedir.
Tarım sistemi, günümüzde artan gıda ve yenilenebilir
enerji taleplerine yanıt vermek için zaten zorlanmaktadır. Değişen
iklim, su kıtlığı, kirlilik, erozyon ve toprak bozunumu gibi hem gıda
güvenliğini hem de gıda güvencesini tehdit etmenin ötesinde kaynak
sorunlarına da neden olmaktadır. Şiddetli hava olaylarının Türkiye’de
tarımsal üretime etkileri önemli miktarda ve olumsuz yönde
giderek artmaktadır. Önümüzdeki yıllarda bu etkilerin küresel iklim
değişikliği ile daha da artacağı ve güvenli gıdaya ulaşma imkanlarının
da azalacağı öngörülmektedir.
T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, havza bazında desteklenmesi
gereken ürünleri belirlemek için Türkiye’de Tarımsal Üretim
Havzalarını tespit ederken geçmiş yıllara ait iklim verilerini de
kullanmıştır. Bilindiği gibi tarımsal üretim havzalarının varlığı ve
bu havzalarda teşvik verilen ürünlerin türleri, şu anki havzaların
sınırları, havzalardaki toprak ve arazi sınıflandırması gibi özellikler
büyük ölçüde küresel iklim değişikliği ile birlikte zamanla değişime
uğramaktadır. Diğer bir deyişle, Türkiye’de sürdürülebilir tarım
için geleceğe yönelik tarım politikalarının belirlenmesi aşamasında
mutlaka küresel iklim değişikliği projeksiyonlarının hem tarım üretim
havzalarını belirlenmesinde hem de uygun ürün seçiminde ve
desteklenmesinde dikkate alınması gerekmektedir.

 

Raporun tümü için lütfen tıklayınız

IklimDegisikligiRaporu-min


  • gplus
  • pinterest

Author

Dursun Yıldız

DURSUN YILDIZ
Civil Engineer
Hydro Politics Expert

He was born in Samsun in 1958. He was graduated from İstanbul Technical University Civil Engineering Faculty in 1981. After completing his military service in 1983 he began to work in State Hydraulic Works Technical Research and Quality Control Department. While working here he participated graduate professional education and investigation programs in Holland and USA Bureu of Reclamation and US Army Corps of Engineers.

In 1998 he participated first “EU Master Education” program and later “International Affairs Proficiency” program in Ankara University European Union Research and Application Center. In 2000 he completed his MS thesis in the topic of water politics in Hacettepe University Hydropolitics and Strategy Research Center. He worked for five years as the section head and for following 10 years as department deputy head in State Hydraulic Works Technical Research and Quality Control Department. During this period he published more than 100 technical and scientific reports and papers. Then he worked as the department deputy head in State Hydraulic Works Domestic Water Supply Department and worked at the Planning and Investigation Department of the same institution and retired in 2007.

Dursun YILDIZ while working in State Hydraulic Works he lectured in the topics of water works in Gazi University Engineering and Architectural Faculty, Civil Engineering Department and water resources and hydropolitics in Hacettepe University, Hydropolitics and Strategy Research Center.

Dursun YILDIZ worked also as a executive committee member , Vice President in Turkish Chamber of Civil Engineers and Vice President of the Union of Chambers of Turkish Engineers and Architects . He worked in execution committee of “Water Politics Congress” held by the Civil Engineers Chamber in several times.

Dursun YILDIZ, experienced in water management, water development ,hydraulic research and consultancy for 30 years, wrote 15 books (Water Report,Water Problems in the Mediterranean Basin and Turkey,Strategical İmportance and Water Related İssues in Eastern Meditterranean Water Security 2050, etc.) and besides published several papers and technical reports in the topics of water engineering,water development,hydraulic research and hydro-politics in national and international periodicals.
He has awarded Successful Water Resarcher Prize of Year of 2008 by Agriculturers Associations of Türkiye .He was also awarded continuously success on water research prize of 2016 by Central Union of Irrigation Cooperatives of Turkey.

He is a member of Scientific Committee of Turkish Foundation for Combating Soil Erosion (TEMA). He is now the director of an NGO called Hydropolitics Association, and runs a company, Ada Hydro-Energy, Strategy & Engineering Consultancy Co.
He is head of Ada Hydro-Energy , Strategy & Engineering Consultancy Co. Since 2007.He is president of Hydropolitics Association.