Trans Kafkasya’nın Sınıraşan Su Yönetimi Sorunları ve Öneriler

 

Dursun YILDIZ

SPD Hidropolitik Akademi Mrk. Ada Müh. Müş.Ltd.Şti.

Güfte Sok.8/9 06680 Kavaklıdere/Ankara-Türkiye

dursunyildiz001@gmail.com

ÖZET

Transkafkasya bölgesinde tek bir ülkeye dayalı su yönetimi anlayışı ile sınıraşan su yönetimi sorunlarını çözmek mümkün değildir. Bölge ülkeleri , konuyu  havza ölçeğinde doğal çevreyi ve  sosyo ekonomik kalkınma ihtiyaçlarını da dikkate alan yenilikçi bir hidropolitik yaklaşımla ele alarak çözüme ulaşabilirler.

Güney Kafkasya Karadeniz ve Hazar Denizi arasında  Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan’ın yer aldığı bir coğrafyadır. Güney Kafkasya bölgesi sınıraşan su sorunları açısından tüm  Kafkasya bölgesinde öne çıkmaktadır. Bu nedenle Kafkaslardaki sınıraşan  su sorununun incelenmesine  öncelikle Güney Kafkasya’dan başlanmalıdır. Güney Kafkasya’nın sınıraşan su sorunu ele alındığında doğal olarak Türkiye ve İran’ın sınıraşan suları da birlikte ele alınmalıdır. Bu nedenle Güney Kafkasya’nın sınıraşan suları için yapılan bu çalışmada  5 ülkenin ( Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, İran ) sınıraşan su kaynakları incelenmiştir.

Kafkasya; tarih boyunca ticaret ve göç yolları oluşturmanın yanında, kültürlerin kesiştiği önemli bir kavşak noktası olmuştur. Doğu–Batı arasında bir köprü oluşturan ve Avrasya coğrafyasının en hassas bölgesinde bulunan Kafkaslar, siyasi ve ekonomik açılardan tüm dünyanın ilgisini cezp etmesinin yanında, bir çok güç odağının etkinlik mücadelesine de sahne olmaktadır. Özellikle, Türkiye ile doğrudan sınır ve çoğrafi bağlantısı olan Transkafkasya (Güney Kafkasya), Türkiye’nin, Orta Asya devletleri ile temasında, güney-kuzey arasında irtibat yeri olmaktadır

Bu  makalede bölgenin sınıraşan su havzalarındaki mevcut durum ve gelecek ,hidrojeopolitik, hidrolojik, klimatolojik,ekolojik olarak ele alınıp incelenmiştir.

 Anahtar Kelimeler: Transkafkasya, hidropolitik, su yönetimi

Makalenin tümü için lütfen tıklayınız

Trans Kafkasya’nın Sınıraşan Su Yönetimi Sorunları ve Öneriler


  • gplus
  • pinterest

Yazar

Leave a comment