BU SİTEYİ KULLANDIĞINIZ TAKDİRDE AŞAĞIDAKİ KOŞULLARI KABUL

ETMİŞ SAYILACAKSINIZ.

Hidropolitik  Akademi  (HPA)    web  sitesinin  yayınlanması,  hiçbir  kişi  ve/veya  kuruluşa

herhangi  bir  konuda  herhangi  bir taahhüdü içermemektedir.  Sitede  yer  alan  bilgiler,  kişi  ve

kuruluşlara yönelik talimat verilmesi, hukuken onların herhangi bir doğrultuya yönlendirmesi

amaçlarını ve tebligat niteliğini taşımamaktadır.

Web sitemizde yayınlanan çalışmalar, kaynak gösterilmek suretiyle yayımlanabilir; ancak bu

bilgilerin ticari amaçlarla kullanımı HPA’ nın yazılı iznine tabidir.

HPA,  web  sitesinde  yayınlanan  bilgilerin  güncel  ve  doğru  bilgilerle  yayınlanmasını

temin  etmek  amacıyla  elinden  gelen  çabayı  göstermekle  birlikte,  HPA’nın  bu  bilgilerin

doğruluğu  ve  tamlığı  konusunda  açık  veya  zımni  şekilde  kefalet  veya  garanti  verdiği

yolunda  hiçbir  taahhüdü  bulunmamaktadır.  Kullanıcılar  sisteme  girmeleri  ile  birlikte;  HPA

tarafından  yayınlanan  bilgilerin  kullanımı  sonucunda  doğrudan  veya  dolaylı  bir  kayıp  veya

zarar  doğması  halinde,  bu  durumun  HPA’ye  hiçbir  borç,  sorumluluk  veya  mükellefiyet

yüklemeyeceğini açık olarak kabul etmiş sayılırlar.

Sitede  yer  alan  bütün  metinler  ve/veya  hizmetler,  önceden  kullanıcılara  bildirimde

bulunmaksızın HPA tarafından değiştirilebilir. HPA web sitesi ön bilgi verilmeden kullanım

dışı bırakılabilir. HPA web sitesinde yayınlanmış bilgiler, ya da bilgilere dayanılarak yapılan

işlemlerden  veya  siteye  ulaşılamamasından  doğan  veya  doğacak  zarar  ve/veya  kayıplardan

dolayı sorumluluk kabul etmez.

İnsan  hataları,  teknik  veya  diğer  faktörler  nedeniyle  hata  veya  bilgi  eksikliği/yanlışlığının

veya  güncellik  yitirmesinin  vuku  bulabileceği  tabiidir.HPA,  sistemde  yer  alan  bilgilerdeki

hata ve eksikliklerden hiçbir şekilde sorumlu bulunmamaktadır.

Bu  site  Hidropolitik  Akademi’ye    ait  olup  site  içerisindeki  bilgiler  Akademi  tarafından

yayınlanmaktadır.  Sitemizden  bağlantı  yapılarak  ulaşılan  diğer  sitelerdeki  bilgiler,  ilgili

kuruluşlar tarafından yayınlanmakta olup, HPA’yı  bağlamamaktadır.

Sitemiz, herhangi bir kişisel bilgi toplamadan (ip adresi ve ziyaretçi zamanları dışında) ziyaret

edilebilir ve incelenebilir.

Hidropolitik Akademi  Web Sitesinde yer alan web sayfalarına ilişkin tüm haklar saklıdır. ©