FACT SHEET

Giriş

Ülkemizde Su Politikaları alanında yapılan teknik ve akademik çalışmalar genellikle çok geniş olarak TMMOB’nin su politikaları kongresinde sunulmaktadır.Bu kongrelerden birincisi 2006 yılında ikincisi ise 2008 yılında gerçekleştirilmişti

Bu yazının amacı, TMMOB’nin gerek 1. ve gerekse 2. Su Politikaları Kongresinde  ele alınan konuların konu başlıklarına göre yoğunluklarını ve ele alınış sayılarını belirlemektir. Bu değerlendirmeden yola çıkarak, araştırmacıların daha çok hangi konulara yöneldiklerini ortaya koymak; yoğunlukla üstünde durulmuş ya/yada durulmamış konuları saptamaktır

Kongre Konuları

1. Su Politikaları Kongresi’nin bildiri, özet ve tam metinleri ile sonuç bildirgesi ve 2. Su Politikaları Kongresine gönderilen ve hakem değerlendirmesinden geçen bildiri özetleri çalışmanın girdilerini oluşturmuştur. Buna göre, bildiri sayısı 61’den 55’e düşmüş, toplam 116 bildiri ve bildiri özeti elden geçirilmiştir. Ortak 22 konu belirlenmiş, birbirinden çok az sapma gösteren konular aynı kabul edilmiştir.

asfasfaasfdaf

Yapılan çözümlemeler sonucunda, “konulara”, “meslek dallarına” ve “mesleklere” göre sıralamada aşağıdaki sonuçlara varılmıştır.

asdasfafafafasfas


  • gplus
  • pinterest

Leave a comment