FACT SHEET

Giriş

Dünya nüfusunun her 45 yılda bir %100 artması nedeni ile, insanoğlunun  canlı ve cansız kaynaklara olan talepleri her geçen gün katlanarak artmaya devam etmektedir. Özellikle 20.yüzyılın ikinci yarısından sonra gelişen deniz araştırma teknolojileri ile birlikte Okyanus ve Kutuplardaki çalışmalar oldukça hız kazanmış ve sonuç olarak da insanoğlu, gereksinimi olan  canlı ve cansız kaynakları okyanuslardan ve kutuplardan karşılayabileceğini fark etmiştir. Ve çalışmalarına, günümüzde Pasifik ve Atlas Okyanuslarında son derece modern araştırma gemileri ile ve kutuplara kurdukları araştırma istasyonları ile devam etmektedirler.

asfasfaf

 

Okyanuslarda ve Kutuplarda ne gibi kaynaklar var?

*Okyanuslarda öncelikle balıkçılık gelişmiştir. Gelişmiş ülkeler kurdukları,  avlayıcı  ve işleme fabrika balıkçı filoları ile ülkelerine okyanuslardan oldukça ciddi  katkılarda bulunmaktadırlar. Yani avcı gemiler, yakaladıkları balıkları fabrika gemilerine getiriyor ve bu gemilerde balık hemen işlenerek piyasaya veriliyor.

*Bir diğer önemli kaynak ise maden yataklarıdır. Özellikle Atlantik Okyanusunun ayrılma zonlarında oldukça zengin manganez yumruları bulunmuştur. Yaklaşık 4 000 metre derinlerde olan bu madenlerinin ekonomik olarak çıkarabilmesi için çalışmalara 1970’li yıllarda başlanmış ve halen devam edilmektedir.

*Pasifik ve Atlantik aynı zamanda iklimlerin en iyi tahmin edilebildiği okyanuslardır. Özellikle El Nino olayları ile birlikte bir yıllık sürenin yağış miktarı ve hatta kasırga sayıları ile şiddetlerine kadar tahmin edilebilmektedir. Ve bu tahminler ile ABD, hangi bölgesine ne kadar yağış düşeceğini tahmin ederek  tarım ürünleri desenlerini belirliyor.

* .Kutuplarda kurulan istasyonlarda öncelikle geçmişten günümüze iklimsel değişimler oldukça detaylı bir şekilde çalışılmaktadır. Böylece günümüzden ileriye doğru yapılan tahminlerde bu verilerden oldukça yararlanılmaktadır. Antartika’daki 1957 yılında Rusya tarafından kurulan Vostok kutup istasyonu iklim konusunda çalışılan en önemli noktadır.


  • gplus
  • pinterest

Leave a comment