FACT SHEET

Giriş

Türkiye sınıraşan ve sınıroluşturan sulara sahip bir ülke olduğu gibi 7 komşusu olan ve bu komşularının tümüyle su sınırı olan ender ülkelerdendir.Türkiye’nin sınır oluşturan suları içerisinde en önemlileri Meriç ve Arpaçay nehirleridir. Bunların yanısıra Bulgaristan ile sınır oluşturan Mutlu Dere ve Irak ile sınır oluşturan Hezil çayı gibi kısa mesafeli ve küçük su potansiyelli su kaynakları da mevcuttur. [1]

Sınıraşan ve sınır oluşturan yüzeysel su kaynaklarımız Tablo 1.’de verilmiştir.Bu Tablo’da  verilen ve Türkiye’nin tam bir kaynak planlama ve kullanabilme serbestisi bulunmayan sınıraşan/sınıroluşturan su kaynaklarının toplam potansiyeli 66,4 milyar m3 olup bunun toplam su potansiyelimiz  içerisindeki payı %36’yı bulmaktadır [1].Türkiye’nin kara sınırlarının %22’si de  nehirlerden oluşmaktadır. (Tablo 2).

table1

 

Sınıroluşturan ve sınıraşan su kaynaklarımızla ilgili durumumuz Türkiye’nin bu alanda multidisipliner, kapsamlı ve sürekli çalışmalara zorunlu olduğunu ortaya koymaktadır.

615 km lik bir  su sınırına sahip olan ülke olarak , aynı akarsuya kıyıdaş olan devletlerin bu akarsudan faydalanmalarının optimum ve sorunsuz olarak gerçekleştirilmesi ve birbirlerine yapacakları olumsuz etkilerin en aza indirgenmesi konuları ülkemiz için de önem taşımaktadır.

Türkiye, sınırlarının %22 sini nehirlerin oluşturması nedeni ile sınırların sabitleştirilmesine ilişkin teknik tedbirlerin dışında bu suların ortak kullanımını öngören çeşitli anlaşmalara da imza koymuştur.(Tablo 2)

table


  • gplus
  • pinterest

Leave a comment