21. Yüzyılda Su Güvenliğimiz olacak mı? Bu soruya hemen yanıt vermemiz zor .Ancak hemen suyun ,21.yüzyılın politik ve ekonomik anlamdaki şekillenmesinde önemli bir rol oynayacağını söyleyebiliriz.

Hızlı nüfus artışı,verimsiz kullanım,kentlere göç, gelişen sanayi ve iklim düzensizlikleri sonucunda ulusal su kaynakları kirli ve yetersiz hale geldikçe uluslararası yüzey ve yeraltısu kaynaklarının önemi artıyor. Özellikle dünyanın bazı bölgelerinde suyun sosyal ve ekonomik gelişmedeki sınırlayıcı etkisinin artması halen yaşanan problemleri bir üst boyuta taşıyacak.Bu durum suyun ulusal ve uluslararası kullanım politikalarını (Hidropolitikaları) bugünkünden daha ön plana çıkartacak.Ülkemizin de bu konuda daha kapsamlı çalışmalara ihtiyacı bulunuyor.

Özetle, bölgesel ve küresel ölçekte hidropolitik yaklaşımların öneminin artacağı bir dünyaya doğru hızla ilerliyoruz.Bu önemin artışında enerji-su-gıda ilişkisinin ve bu krizlerin kesişmeye başlamasının da büyük bir rolü olacak.

Sanayi devrimi ile birlikte uygulanan sınırsız büyüme modeli, su kaynaklarının kirlenmesi, artan tüketim baskısı , suyun zaman ve mekândaki eşitsiz dağılımı,hızla artan ve şiddetlenen iklim düzensizlikleri ,artan su ,enerji ve gıda ilişkisi dünya çapında su yönetimini uluslararası gündemin ön sıralarına çıkartmıştır.

21. yüzyıl Su, Enerji ve Gıda güvenliğinin damgasını vuracağı bir yüzyıl olacaktır. Birbirleriyle ilişkisi artan ve merkezinde suyun olduğu bu üç güvenlik kavramı uluslararası su politikaları konusunda yapılması gereken çalışmaları arttırmıştır.
2013 yılının son 6 ayında Öğretim Elemanlarından,Yüksek Seviyeli Bürokratlardan ,Uzmanlardan ,Büyükelçilerden ve Hukukçulardan oluşan çalışma grubumuzla gerçekleştirdiğimiz toplantıların sonunda “Hidropolitik Akademi” nin kurulmasına karar verdik. Bu alanda çeşitli disiplinlerden uzmanların tartışacakları ve birlikte üretecekleri bir ortamın bulunmadığını ve bunun da büyük bir eksiklik olduğunu farkettik.

Bu nedenle Hidropolitik Akademi, başlangıçta çeşitli disiplinlerden öğretim elemanı ve uzmanların ortak çalışmalar yapacakları ve görüş ve öneriler üreterek bunları akademinin web sitesi üzerinden paylaşacakları bir ortam olacaktır.

Su kaynaklarının ulusal ve uluslararası alandaki yönetimi artık sadece mühendislik bilimlerinin öznesi olmayıp ekonomi,uluslararası ilişkiler,çevre,meteoroloji,iklim bilimi,deniz bilimleri,istatistik,gibi disiplinlerin ortak çalışma alanıdır.Hidropolitik Akademi bu çok disiplinli üretim ortamının oluşturulmasına yönelik mütevazı bir adım atma amacını taşımaktadır.

Bu alanda spekülasyonlar yerine bilimsel bilgiye dayalı yayınlara , yorum ve analizlere olan ihtiyaç artmaktadır. Su ve bağlantılı olarak enerji ve gıda güvenliği gibi çok stratejik alanlarda bu ihtiyaca yanıt verebilmek için yeni bir yılda bir başlangıç yapıyoruz.

Yapacağımız çalışmaların yerel , ülkesel, bölgesel ve küresel ölçekte yarar sağlayacağını umuyoruz.

Saygılarımızla

01.01.2014

Akademi Yürütme Kurulu