Tarım Kooperatiflerinde Yeniden Yapılanma Gereği ve Sulama Kooperatiflerinin Geleceği  ?

 

Tarımsal kooperatiflerin reorganizasyonunda daha önce de yapıldığı gibi bazı kooperatiflerin ana sözleşmelerinin değiştirilerek tek bir kooperatifin ana sözleşmesine intibak etmeleri zorunluluğu getirilebilir Ancak  bu gibi önlemler alınırken sulama kooperatiflerin amaç-konu ilişkisi açısından daha farklı özelliklere sahip olduğu dikkate alınmalıdır.  Çünkü kooperatif üyelerine  su  temini  diğer ticari  tarım girdileri (gübre ,zirai ilaç,traktör vb) temininden veya kırsal sanayiyi geliştirme çabalarından daha farklı özellikler içermektedir. Bu nedenle yeni yapılanmada    su gibi bir doğal  kaynağı ticarete konu etmeyecek ve en verimli kullanılmasını sağlayacak özel hükümlere sahip bir yapı  oluşturulmalıdır.Bu makalede bu konunun önemi ele alınarak tartışılmıştır.

Makalenin tümü için lütfen tıklayınız

Tarım Kooperatiflerinde Yeniden Yapılanma Gereği ve Sulama Kooperatiflerinin Geleceği

 


  • gplus
  • pinterest

Yazar

Dursun Yıldız

dursun.yildiz@hidropolitikakademi.org

Hidropolitik Uzmanı
İnşaat Mühendisi ve Su Politikaları Uzmanı

1958 yılında Samsun’da doğan Dursun YILDIZ ,İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu. Daha sonra DSİ Genel Müdürlüğünde çalışmaya başladı Bu dönemde Hollanda ve ABD de lisansüstü mesleki teknik eğitim ve uygulama programlarına katıldı. ATAUM’da “AB Temel Eğitimi ve “Uluslararası İlişkiler Uzmanlık “Programlarını izledi. Hacettepe Üniversitesi Hidropolitik ve Stratejik Araştırma Merkezinde Su Politikaları alanında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı.DSİ’ de Teknik Araştırma ve İçmesuyu Dairesi Başkanlıkların da Şube Müdürlüğü ve Daire Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Bu dönem içinde Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi ve Hacettepe Üniversitesi Hidropolitik ve Stratejik Araştırma Merkezinde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak ders verdi..2007 yılında DSİ’den emekliye ayrıldı

Dursun YILDIZ Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı’nın (UMAG Araştırmacı Gazetecilik Eğitim Programında Su ve Enerji Politikaları alanında 8 yıldır su ve enerji politikaları konusunda konferanslar vermektedir.
TMMOB ve İnşaat Mühendisleri Odasında çeşitli dönemlerde yönetim kurulu üyeliği ve ikinci başkanlık görevlerinde de bulunan Dursun YILDIZ ‘ın mesleki,teknik,teknopolitik ve hidropolitik alanlarında yurtiçi ve yurtdışında yayınlanmış çok sayıda teknik rapor ,bildiri ve makaleleri ve 12 adet rapor ve kitabı vardır.
Dursun YILDIZ Türkiye Ziraatçiler Derneği tarafından Su Politikaları konusundaki araştırmaları nedeniyle “2008 yılı Başarı Ödülü’ne” layık görülmüştür.
Topraksuenerji çalışma grubu üyesi ve TEMA Bilim Kurulu Üyesi ,Sulama Kooperatifleri Merkez Birliği Danışmanı,Sulama Birliği Derneği danışmanı olan Dursun YILDIZ halen kendi Mühendislik ve Müşavirlik firmasını yürütmektedir.

Leave a comment