FACT SHEET

Kamu Hizmeti Nedir?

Kamu hukukunun en önemli olmakla beraber en karmaşık ve bulanık kalmış konularından biri “kamu hizmeti” kavramıdır.[1] Kamu hizmeti kavramı üzerindeki tartışmalar, idare hukukçularının öteden beri üzerinde fikir birliği sağlayamadıkları belli başlı konulardan birisidir.

Günümüzde ekonomi ve hukukun iç içe geçtiği kavramlardan biri olan “kamu hizmeti” kavramı siyasal bilimler disiplininde “devletin işlevleri/görevleri” şeklinde kullanılmaktadır. Kavram olarak “kamu hizmeti”, değişik tanımlamalarla farklı disiplinlerin inceleme alanlarına konu edilmekte, kamu maliyesi ve kamu ekonomisi disiplininde “kamu kesimi” veya “kamusal mallar” şeklinde kullanıldığı da görülmekte[2] olup bu alanda hepsi de aynı anlamda kullanılmaktadır.[3]

Bir tanıma göre kamu hizmeti; genel ve ortak ihtiyaçların karşılanması amacıyla topluma eşit biçimde sunulan, toplumun ihtiyaçlarına göre değişkenlik gösterebilen, sürekli hizmetler[1]   olarak tarif edilmiş, bir başka tanıma göre ise; bir kamu kurumunun ya kendisi tarafından yada yakın gözetimi altında, özel girişim eliyle kamuya sağlanan hizmetler[2]olarak tanımlanmıştır.

Kamu hizmetinin bir faaliyetin “mahiyetine” bakılarak belirlenebileceği hususu öngörülmektedir. Bu anlayışta, bir faaliyet “ancak devlet tarafından yerine getirilebilecek” ve “zorunlu” bir nitelik içeriyorsa, kamu hizmeti sayılabilir. Bu bakımdan, devlet tekeli altında bulunması ve başkalarınca yerine getirilememesi, kamu hizmetinin bir niteliğini ve ölçütünü oluşturmaktadır[3]

adsız


  • gplus
  • pinterest

Leave a comment