Sulama Kooperatifler Merkez Birliği: Sulama Yönetimi Bir ihtisas Konusudur

Sulama Kooperatifleri Merkez Birliği, Sulama Birliklerinin belediyelere devri konusunda yaptığı değerlendirmeyi kamuoyu ile paylaştı
BASIN BİLDİRİSİ                                                    

31Ocak 2018

BASINA VE KAMUOYUNA

28.01 2018 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan” Sulama Birliklerini kaldırıyoruz, onun yerine bu işi belediyeler vasıtası ile çözmeye gideceğiz” açıklamasını yaptı.  Bu açıklama, konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarda , Sulama Kooperatifleri Merkez Birliğimizde ve Sulama Kooperatiflerinde, sulama yönetiminde   ortaya çıkabilecek bazı hususların ele alınması  ihtiyacını doğurmuştur.

Bugüne kadar bazı sulama birliklerinin yerel yönetimlere devri ile yaşanan sıkıntılar bundan sonra yapılacak devirlerin ortaya çıkarabileceği sorunlar açısından dikkatle incelenmelidir.

Diğer taraftan, Belediyelerin içme ve kullanma suyu hizmeti verme açısından bazı bölgelerde yaşadıkları sıkıntılara bir de sulama suyu yönetiminin  eklenecek olması ,Hem belediyelerimizi hem de sulama suyu hizmeti bekleyen çiftçimizi zora sokabilir.

TBMM’ine sevkedilmek üzere olan Su Yasası tasarısında  Su Yönetiminin katılımcı ,şeffaf  ve havza bazında  gerçekleştirilmesi açıkça yer almaktadır.Bu kapsamda ülkemizde çekilen suyun yaklaşık %75’ini kullanan tarım sektöründe katılımcı ,şeffaf  ve havza bazında bir  sulama yönetimi oluşması zorlaşacaktır.

Bu nedenle sulama birliklerinin yasasında yapılacak değişikliklerle birliklerin kurumsal yapısının daha işlevli hale getirilmesi ve problemlerinin çözülmesi  öncelikli tercih olmalıdır. Bu  önerimizin kabul görmemesi halinde Sulama Tesislerinin  mülkiyeti DSİ Genel Müdürlüğü üzerinde kalmak kaydıyla kooperatifleştirme ve aynı bölgedeki mevcut sulama kooperatifleriyle bütünleştirme yoluna gidilmesinin uygun olacağını düşünüyoruz.

Büyükşehir Belediyelerinin dışındaki Belediyelerin  yasasında sulama yönetimi ile ilgili hükümlerin olmaması  sulama hizmetlerinin sürekliliğini  ve yeni düzenlemenin işlerliğini zora sokabilir.

Bunun yanısıra Büyükşehirlerde  Yerel Yönetimlerimizin yetki ve sorumluluk alanlarının genişlemesinden doğan bazı zorluklara Sulama Yönetiminin de eklenecek olması, sürdürülebilir bir sulama  yönetiminin  sağlanmasını zorlayabilir.

Sulama yönetimi bizatihi bir ihtisas konusu olarak kırsal kalkınma modelimizin ana unsurunu oluşturur.

Ülkemizde tarımsal sulamanın etkin ve sürdürülebilir  olarak  yürütülmesi  konusunda  Sulama Kooperatifleri Merkez Birliği olarak üzerimize düşecek tüm sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğumuzu belirtir, saygılar sunarız.

 

        Halis UYSAL

Türkiye Sulama Kooperatifleri

Merkez Birliği Genel Başkanı

Açıklama metninin PDF’si için lütfen tıklayınız

tüskoop bir basın bildirisi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  • gplus
  • pinterest

Yazar

Dursun Yıldız

dursun.yildiz@hidropolitikakademi.org

Hidropolitik Uzmanı
İnşaat Mühendisi ve Su Politikaları Uzmanı

1958 yılında Samsun’da doğan Dursun YILDIZ ,İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu. Daha sonra DSİ Genel Müdürlüğünde çalışmaya başladı Bu dönemde Hollanda ve ABD de lisansüstü mesleki teknik eğitim ve uygulama programlarına katıldı. ATAUM’da “AB Temel Eğitimi ve “Uluslararası İlişkiler Uzmanlık “Programlarını izledi. Hacettepe Üniversitesi Hidropolitik ve Stratejik Araştırma Merkezinde Su Politikaları alanında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı.DSİ’ de Teknik Araştırma ve İçmesuyu Dairesi Başkanlıkların da Şube Müdürlüğü ve Daire Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Bu dönem içinde Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi ve Hacettepe Üniversitesi Hidropolitik ve Stratejik Araştırma Merkezinde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak ders verdi..2007 yılında DSİ’den emekliye ayrıldı

Dursun YILDIZ Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı’nın (UMAG Araştırmacı Gazetecilik Eğitim Programında Su ve Enerji Politikaları alanında 8 yıldır su ve enerji politikaları konusunda konferanslar vermektedir.
TMMOB ve İnşaat Mühendisleri Odasında çeşitli dönemlerde yönetim kurulu üyeliği ve ikinci başkanlık görevlerinde de bulunan Dursun YILDIZ ‘ın mesleki,teknik,teknopolitik ve hidropolitik alanlarında yurtiçi ve yurtdışında yayınlanmış çok sayıda teknik rapor ,bildiri ve makaleleri ve 12 adet rapor ve kitabı vardır.
Dursun YILDIZ Türkiye Ziraatçiler Derneği tarafından Su Politikaları konusundaki araştırmaları nedeniyle “2008 yılı Başarı Ödülü’ne” layık görülmüştür.
Topraksuenerji çalışma grubu üyesi ve TEMA Bilim Kurulu Üyesi ,Sulama Kooperatifleri Merkez Birliği Danışmanı,Sulama Birliği Derneği danışmanı olan Dursun YILDIZ halen kendi Mühendislik ve Müşavirlik firmasını yürütmektedir.

Leave a comment