SU ‘yun Fiyatlandırılmasında Kavramsal Çerçeve ve  Temel Yaklaşımlar

 

Yrd. Doç. Dr. Nuran Çakır Yıldız

İstanbul Üniversitesi SBMYO

Pazarlama Bölüm Bşk.

14.07 2016

Giriş

Suyun fiyatlandırılması konusu önümüzdeki yıllarda çokça tartışılan konulardan biri olmaya devam edecektir. Bunun en temel nedenleri su gibi yaşamsal ve ikamesiz bir kaynağın fiyatlandırılma zorluğu ile  bu konuda oluşturulmaya çalışılan kavramsal çerçeve içindeki  tanımların birbirine geçmiş olmasıdır. Bunun sonucunda kavramlardan temel yaklaşımlara kadar birçok konunun yeniden ele alınıp özümsenmesi gereği ortaya çıkmıştır.Bu nedenle bu çalışmada öncelikle kavramsal çerçeve açıklanmış ve temel yaklaşımlar üzerinde durulmuştur.

Makalenin tümü için tıklayınız

SUYUN FİYATLANDIRILMASINDA KAVRAMSAL ÇERÇEVE

 


  • gplus
  • pinterest

Yazar

Yrd. Doç. Dr. Nuran Yıldız

1966 yılında doğan Nuran Çakır Yıldız lisans öğrenimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde yaptı. Aynı fakültede Maliye bölümünde Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Yine aynı fakültede İktisat Teorisi üzerine doktora yaptı.1993 yılından bu yana İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Yüksek okulunda araştırma görevlisi ve Öğretim üyesi olarak İstatistik,Mikro iktisat,Makro iktisat,İşletme,Pazarlama araştırmasına giriş ve Sosyolojide İstatistik dersleri verdi.
Halen bu dersleri vermeye devem eden ve İ.Ü Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Pazarlama Programı Başkanı olan Yrd Doç Dr Nuran Çakır Yıldız'ın yurtiçinde ve yurt dışında yayınlanmış birçok rapor ,araştırma çalışması ve makaleleri bulunmaktadır.Evli ve bir çocuk annesidir.

Leave a comment