SU ‘yun Fiyatlandırılmasında Kavramsal Çerçeve ve  Temel Yaklaşımlar

 

Yrd. Doç. Dr. Nuran Çakır Yıldız**[1]

İstanbul Üniversitesi SBMYO

Pazarlama Bölüm Bşk.

14.07 2016

Giriş

Suyun fiyatlandırılması konusu önümüzdeki yıllarda çokça tartışılan konulardan biri olmaya devam edecektir. Bunun en temel nedenleri  su gibi yaşamsal ve ikamesiz bir kaynağın fiyatlandırılma zorluğu ile  bu konuda oluşturulmaya çalışılan kavramsal çerçeve içindeki  tanımların birbirine geçmiş olmasıdır. Bunun sonucunda kavramlardan temel yaklaşımlara kadar birçok konunun yeniden ele alınıp özümsenmesi gereği ortaya çıkmıştır.Bu nedenle bu çalışmada öncelikle kavramsal çerçeve açıklanmış ve temel yaklaşımlar üzerinde durulmuştur.

[1] ** SPD Hidropolitik Akademi Üyesi

 

Tüm makale için lütfen tıklayınız

SUYUN-FİYATLANDIRILMASINDA-KAVRAMSAL-ÇERÇEVE


  • gplus
  • pinterest

Author

Leave a comment